SOSIAALINEN MEDIA
Iida Kiesi
Sosiaalinen media on suuressa roolissa ihmisten välisessävuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Facebookin, Twitterin jaerilaisten keskustelupalstojen kautta voi hankkia uusia ystäviä,ylläpitää vanhoja suhteita sekä ottaa kantaa itseäänkiinnostaviin asioihin.
Kehittyvän teknologian maailmassa verkon välityksellä työskentelyja opiskelu on myös mahdollista. Muun muassa miellekartat jawikisivustot ovat hyödyllisiä apuvälineitä verkossatyöskentelyssä.
Some-kurssin aikana olen tutustunut uusiin verkonhyödyntämistapoihin ja parantanut tietojani ja taitojani joaiemmin tutuista medioista.  Kykyni arvioida verkkolähteidenluotettavuutta on parantunut, ja osaan käyttää verkkoaparemmin hyödyksi.
NETTITAIDOT
Kurssin aikana olen oppinut yhtäsun toista netin käyttämisestäja verkossa käyttäytymisestä.Erityisesti salasanoihin jayksityissuojaan huomionkiinnittäminen on mielestänitärkeää.
Salasanoja tulee pitää yhtätärkeänä kuin tietoja niidentakana. Ja pitää olla tarkkanamitä laittaa itsestään verkkoon.
Mielestäni olen onnistunut näissäasioissa hyvin, koskakäyttäjätileilleni ei ole päästy,ja verkossa selviää minustavain vähän tietoja. EsimerkiksiGooglettamalla tulee esille vainsalibandy- ja koulujuttuja.
googletus.jpg
BLOGIT
Blogi on hyvä esimerkki sosiaalisen median välineestä. Blogien avullaihmiset pystyvät jakamaan omia ajatuksiaan, kommentoimaanmuiden mielipiteitä ja seurata kiinnostavia henkilöitä/ aihepiirejä.
Blogeja voi käyttää myös oppimiseen ja työskentelyyn. Myös yhteistyöblogien välityksellä on mahdollista, ja näin myös ryhmätöistä voisaada mielenkiintoisia ja nopeasti työstettäviä.
Olen seurannut monenlaisia blogeja verkossa. Erityisesti kavereidenvaihto-oppilasvuodesta kertovat ovat kiinnostavia.
Blogeja voisi soveltaa kouluissa vaikkapa opettajan ja oppilaidenvälisessä kommunikaatiossa ja opetuksessa.
WIKIT JA WIKIPEDIA
wiki.jpg
Käytän Wikipediaa melko useintiedon hakuun ja vahvistamiseen.Tiedon löytää nopeasti jaajankohtaiset aiheet ovat yleensäpäivitettyjä. Wikipediaa voimuokata jokainen, jolla on toimivanettiyhteys, siksi tulee olla tarkkasieltä löytyviä tietoja kohtaan.
Wikipediassa ja sen kaltaisissawiki-sivustoissa on hyöty- jahaittapuolensa. Kaiken kaikkiaannopeasta ja laajasta"tietosanakirjasta" on paljon hyötyäja omia tietoja voi jakaa myösmuille. Nettikäyttäytymisen ja -taitojen parantuessa wiki-sivustoista voi saada yhä enemmänoikeaa ja päivitettyä tietoanopeasti.
Wiki-sivuston muokkaaminenon helppoa ja nopeaa.
MIELLEKARTAT
Tekniikan kehittyessä opiskelu- ja työympäristökin saa osansaInternetistä. Nettiä voi käyttää monenlaisissa projekteissa apunaja tietolähteenä. Esimerkiksi virtuaalisten miellekarttojenluomista voi käyttää hyväksi opiskelussa ja työelämässä.
Miellekarttojen avulla voi tehdä yhteistyötä pitkästä välimatkastahuolimattakin. Niitä voi päivittää nopeasti ja kehittää jatkuvasti.
 
Kurssin avulla olen hyödyntänyt karttoja opiskelussa. Perinteinenvihkoon kopiointi ei välttämättä, tai ei ainakaan kaikilla kopioitietoa päähän. Miellekartan tekeminen auttaa ymmärtämäänopittavan asia kokonaisuutena, ja tarkemmat tiedot on helpostinopean klikkauksen päässä.
Miellekartta kurssissa oppimastani. Karttoja voi jälkeenpäin työstää jamuuttaa. Niitä voi hyödyntää vaikkapa opiskelussa tai työssä.
someeeeeeee.jpg