Vapaaehtoistoiminnan ytimessä!
”Ennen kuin aloitat, hanki hyviäneuvoja. Ja kun sitten olet tehnytpäätöksesi, toimi viipymättä.”
silta_logo_cmyk_200dpi
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Vapaaehtoistoiminnan määritelmä
” Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi
tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista
korvausta, jota tehdään ilman pakkoa ja
jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai
sukua kohtaan”
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Vapaaehtoistoiminta on
Ihmisten välistä tukea
– vertaistoimintaa
 Toisten ihmisten auttamista
– palvelutoimintaa
Yhteiskunnallista osallistumista
– Kansalaisvaikuttamista ja järjestötoimintaa
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Vapaaehtoistoiminnan nykymuodot
 Ystävä- ja lähimmäistoiminta kotona ja laitoksissa,
näkövammaisten lukupalvelu
Vertaistukitoiminta, oma-apuryhmätoiminta
Puhelinpäivystys eri yhteisöissä
Tuki- ja kummioppilastoiminta
Kerho-, seura- ja yhdistystoiminta, talkootyö
Erilaiset kertaluontoiset tehtävät, esim.
lipaskeräykset, kampanjat
Osallistuminen erilaisten järjestöjen hallitus- ja
työryhmätyöskentelyihin
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Vapaaehtoistoiminnan periaatteet
Tavallisen ihmisen tieto ja
taito
Vapaaehtoisuus
Tasa-arvoisuus
Vastavuoroisuus
Palkattomuus
Ei- ammattimaisuus
Luotettavuus jasitoutuminen
toimintaan
Luottamuksellisuus ja
vaitiolovelvollisuus
Suvaitsevaisuus
Puolueettomuus
Autettavan ehdoilla
toimiminen
Yhteistyö
Yhteisöllisyys
Toiminnan ilo
Oikeus tukeen jaohjaukseen
Mahdollisuus ihmisenä
kasvamiseen
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
VAPAAEHTOISTOIMIJAN MOTIIVIT(lähde: Anne Birgitta Yeung, Innoittava vapaaehtoistoiminta; teoksessaKansalaistoimintaan kätketty aarre, toim. A. Harju, 2007)
Itsensä toteuttaminen
Oman hyvinvoinnin ylläpito
Emotionaaliset palkinnot
Halu auttaa
Omat elämänkokemukset
Antaessaan saa
Ryhmään kuuluminen
Identiteetti
Elämän kulku
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
VAPAAEHTOISTOIMINNAN MOTIIVIT(lähde: Anne Birgitta Yeung, Innoittava vapaaehtoistoiminta; teoksessaKansalaistoimintaan kätketty aarre, toim. A. Harju, 2007)
Tekemisen kaipuu
Auttamisen halu
Kokeilun halu
Ryhmän kaipuu
Tyhjä elämäntilanne
Halu kokea merkityksellisyyttä
Sosiaaliset suhteet kiinnostavat
Arvoista nouseva empatia
Vastapainoa muulle elämälle
Halu ja ajatus tehdä velvollisuutensa
Oma luonne ja persoona
Uusien tuttavien ja ystävien kaipuu
Antaa ohjelmaa arkeen
Sosiaalisen verkoston kaipuu
Halu kanavoida oma energiaa
Auttamishalu ja arvot keskeisiä
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmiä
lapset
nuoret
ikäihmiset
maahanmuuttajat,
tapahtumat ja kampanjat
halu osallistua, vaikuttaa ja toimia
Vapaaehtoistoiminta on monimuotoista,monipuolista antamista yhdeltä yhdelle,yhdeltä usealle, usealta yhdelle tai vaikkausealta usealle!
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Tietä kulkemalla
Sen oppii tuntemaan
Ja kohta kulkijalla
On tieto hallussaan
Niin kuin Tie elämä eläjää opettaa
Silmien edessä maailma meitä odottaa.
Mutta jos liikaa pinnistää,
Se pään vain sekoittaa
Minä olen minä ja sinä olet joku muu,
Ja muina ihmisinä meiltä luonnistuu
se, minkä tekijäksi ei sovi kukaan muu.
Silloin on löytynyt Tie
Ja Tietä kulkiessa muut tiet unohtuu.
B. Hoff, Nalle Puh ja Tao, 1996
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff
Yhteisöklubi Silta kiittää…
Nuorisokuiskaaja
Henna Oikari
Yhteisöklubi Silta
Antti Chydeniuksenkatu 49
67100 Kokkola
p.050-5303473
henna.oikari@kokkola.fi
silta_logo_cmyk_200dpi
C:\Users\henna.oikari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H1WA3JRU\liuku-powerpoint[1].tiff