Vastuksilla virtaa pienemmäksi
Resistanssi ja Ohmin laki
 
Kun kaksi lamppua kytketään sarjaan, havaitaan, ettäne palavat keskenään yhtä kirkkaasti, muttahuomattavasti himmeämmin kuin yksi lamppuyksinään. Sarjaan kytketyt lamput vastustavatsähkövirran kulkua enemmän kuin yksi lamppu. Tätäsähkövirran kulun vastustamisominaisuutta sanotaanresistanssiksi.
Seuraavassa tarvitset:
1.Virtalähteen
2.Kaksi eristepylvästä
3.Metallilankaa
4.Johtimia
5.Kaksi yleismittaria
Kytke metallilanka eristepylväiden väliin jamittaa langan pituus.
Kytke virtalähteen –napa eritepylvääseen.
Kytke virtalähteen +-napa ampeerimittarin +-napaan
Yhdistä vielä ampeerimittarin –napa ja toineneristepylväs.
Kytke volttimittari ristepylväiden rinnalle.
ohmin laki038 Correction.jpg
ohmin laki038 Correction.jpg
Jännite (V)
Virta  (A)
Jännite/virta (V/A)
Esitä tuloksesi graafisesti koordinaatistossa.
Jännite (V)
Virta (A)
Huomaat, että kuvaaja on suora.
 Jännite ja virta ovat siis suoraanverranollisia
Muunna lähdejännitettä
ja kirjaa mittareiden
lukemat taulukkoon.
Ohmin laki: Samassa johtimessajännitteen ja virran suhde on vakio
Tämä suhde on langan resistanssi
Tutki seuraavaksi, miten metallilangan resistanssi riippuu
1.Langan pituudesta
2.Paksuudesta
3.Lämpötilasta
4.Langan materiaalista
LANGANPITUUS
JÄNNI
TE  U
VIRTAI
RESIS-
TANSSI R
10
20
30
40
50
60
PAKSUUS
U
I
R
1-KERT.
2-KERT.
3-KERT.
Miten tutkisit lämpötilan ja
 materiaalin vaikutuksen?
Resistanssin riippuminen pituudesta
Metallilangan resistanssi riippuu
1.  Langan pituudesta. Mitä pitempi lanka,sitä suurempi resistanssi
2. Langan paksuudesta. Mitä paksumpi lanka,sitä pienempi resistanssi.
3. Langan materiaalista
4. Lämpötilasta
Resistanssi R
 
Se kuvaa komponentin  kykyä vastustaa virran kulkua.
Resistanssin yksikkö on Ohmi, .
    U
  R ·  I
R = U:I
Muistathan taas tämän: Peitä kysytty suure, loppuosa ilmaisee laskukaavan!
Laskuja resistanssista
1.Hehkulampun läpi kulkee 0,3 A:n  virta, kun se onkytketty 3,3 V:n     jännitteeseen. Laske resistanssi.
2Laske silitysraudan resistanssi, kun kytketään   230 Vjännitteeseen  ja siinä kulkee 5,8 A:n virta.
3Oppilastöissä käytettävässä virtalähteessä on 3,5 A:nsulake.Voidaanko siihen kytkeä 6 V:n jännitteseenlamppu, jonka resistanssi on 1,3  ?
4. Laske taskulampun käyttämän virran suuruus, jossiinä on sarjaankytkettynä neljä 1,5 V:n paristoa  jasen resistanssi 60 .
5. Kuinka suuri sähkövirta kulkee leivänpaahtimen läpi,kun sen resistanssi on 80  ja se on  kytkettyverkkojännitteeseen.
6.  Sähkölevyn resistanssi on 115  .Laske virransuuruus, kun sähköliesi on kytketty 380 V:jännitteeseen.