Puolipiste, Kaksoispiste, Ajatusviiva jaYhdysmerkki
Puolipiste = ;
Teholtaan suurempi kuin pilkku mutta hieman pienempi
kuin piste.
Sitä käytetään useinmiten kun virkkeen lauseet käsittelee samaaasiaa, mutta käsittelevät eri puolen.
Esim.  Joku on antanut muusikolle äänihuulet joilla ilmaista ajatuksiaan laulaen;kun taas kuvataiteilijalle on annettu lahja käyttää käsiä ilmaisuun.
•   Pilkkua vahvempi erottaja, asioiden ryhmittelijänä luetteloissa jarinnastuksissa.
KAKSOISPISTE = :
Kaksoispistettä käytetäänjohtolauseen ja sitä seuraavansuoran lainauksen välissä
Esim. Joku sanoi: ”Nyt minunkärsivällisyyteni on lopussa”.
Kaksoispiste on tarpeetonseuraavassa tapauksessa:
Kysymys ”onko tanssi syntiä?”kuului ennen vanhaarippikoululaisten vakiokysymyksiin.
Kaksoispiste kuuluu irrallisenluettelon, selityksen, lisäyksentai täsmennyksen edelle.
Lyhenteissä janumeroilmauksissa tuleekaksoispiste (15%:iin)
Alkukirjaimen valintakaksoispisteen  jäljessä.
a) Kokonainen lainattu virkealoitetaan isolla alkukirjaimella.
b) Isoa kirjainta käytetäänkaksoispisteen jäljessä myös silloin,kun selitykseen, täydennykseen tailisäykseen kuuluu kaksi taiuseampia virkkeitä.
c) Pienellä kirjaimella aloitetaanluettelo ja sellainen selitys taitäydennys, johon kuuluu vain yksivirke.
Ajatusviiva ja yhdysmerkit
Ajatusviiva on painetussa tekstissäpidempi kuin yhdysmerkki.Kirjotuskoneissa jatekstinkäsittelylaitteissa on usein vainyhdysmerkki.
Ajatusviivan saa kun jättää viivankummallekin puolelle välin.
Seuraavanlaisissa ilmauksissa on sekäajatusviiva että yhdysmerkki.
16– 18-vuotiaat
Ajatusviivat erottavat irrallisialauseenlisiä sulkeiden tai pilkkujentapaan. Sitä käytetään myös ilmaisemaanjotain yllättävää asiaa. Myös Käytetäänlainausmekkien sijasta. Luettoloissa setoimii ranskalaisena viivana.
Kaksi ajatusviivaa osoittaa poisjättöä, elilause loppuu kesken esim. Lainauksen.
Yhdysmerkin käyttö:
Yhdysmerkkiä käytetään yhdyssananosien välissä seuraavissa tapauksissa:osien rajalla on sama vokaali.
Keski-ikä, myynti-ilmoitus...
Yhdysosat ovat rinnasteisia.
Parturi-kampaamo, Emmi-Maria,itä-länsisuunta...
Jos jompikumpi osa on erisnimi.
Pohjois-Suomi, Ruotsin-laivat,Helsinki-Vantaan lentoasema...
Jos jompikumpi osa on lyhenne,numero, kirjain tai jokin muu merkki.
30-vuotias, @-merkki, C-vitamiinipitoinen...
Tutut pienellä kirjoitettavatlyhennesanat kirjoitetaan ilmanyhdysmerkkiä.
luomutuote, tuponeuvottelut..