vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaaka_etusivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tilatiedot ja niiden muutokset
20.6.2012
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tilatietojen päivittyminen
1.Hakijan valintatapajonojen tilatietojen päivittäminen
1.sijoittelussa
2.Hakijan hakutoiveen tilatietojen päivittäminen
1.ottaa parhaimman valintatapajonon tilatiedon
2.Tarkemmin jäljempänä
3.Hakijan tilatieto (sijoittelussa) päivittäminen
1.Jokaiselle hakutoiveelle muodostuu oma tilatieto
2.Tarkemmin jäljempänä
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
1. Hakijan valintatapajonojen tilatietojenpäivittäminen
Sijoitteluun tuodaan listat hyväksyttävissä olevat – hylätyt / valintatapajonot
1.Näille päivitetään tieto hyväksytty, varalla jne. valpan mukaisesti
Hakukohde hakijoittain
1.sijoittelu alkaa hakukohteen pienimmästä tunnisteesta (ajallisesti samassa ryhmässä)
2.Käy hakijat läpi paremmuusjärjestyksessä ylhäältä alas
3.Sijoittelu päivittää hakijan hakutoiveen tilatiedot
Valintatapajonot ensin, hakijaryhmä sitten ja lopuksi hakukohde
Käy valintatapajonotilat läpi
hakijan valinnan tulos hakukohteessa on sama kuin paras valintatapajonon tilatieto
1. hyväksytty 2. varalla 3. hyväksytty toisessa valintatapajonossa 4. peruuntunut; 5. hylätty
Käsittelyjärjestyksen mukaisesti (määritellään valintaperusteiden mallinnuksessa)
Onko tullut hyväksytyksi valpan mukaisesti
Jos on niin peruuttaa alemman hakutoiveet
Kesken, varalla, hyväksytty, hylätty, peruuntunut (hakutoivetaso)
Varalla ja hylätty –tilat eivät muuta muita tiloja
Kun sijoittelu lisää valpaan hakijan niin samalla se päivittää laskuria (montako paikkaa vielä vapaana)
4.ja päivittää tästä aiheutuneet muutokset kaikkiin muihin hakijan hakutoiveisiin
Suoraan kaikkiin valintatapajonotiloihin päivitys, ei kuitenkaan muuta hylätty-tietoa
Siirrytään seuraavaan hakukohteeseen
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kun henkilö ottaa paikan vastaan, päivittyvät hänen hakutoiveensa senperusteella
1.Suoraan kaikkiin valintatapajonotiloihin päivitys, ei kuitenkaanmuuta hylätty-tietoa
Käydäänkö koko lista läpi kaikkien osalta kerralla, vai käydäänkö listaläpi ainoastaan siihen asti kun valpat on täytetty <toteutus pohtii>
Käydäänkö aina vain hakukohde kerralla ja siirrytään seuraavaan jakäydään kaikki järjestyksessä läpi vai käydäänkö järjestyksessä kaikkiläpi ja päivitetään heti vaikuttavat tilatiedot <toteutus pohtii>
1.Vaikuttaa versiointiin, voiko ylipäätään tehdä ja hallita, jos versiointi,niin tarvitaanko hyväksyntä, versioinnissa pitää olla sijoitteluntoistamisparametrit (vrt. käli)
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
2. Hakutoiveen valintatiedonmuodostuminen
Kun valintatapajonot on käsitelty, päivittää järjestelmä hakijan tilaksi hakutoiveessa tämän menestyksenmukaisen tilan seuraavasti:
1.Jos hakijan tila on jossakin jonossa "hyväksytty", tulee hänen tilakseen "hyväksytty". Huom! Hakutoiveentila ei sijoittelun lopullinen tila tässä vaiheessa.
2.Jos taas hakijaa ei ole hyväksytty missään valintatapajonossa, mutta hän on ainakin yhden jononmukaan "varalla", tulee hakukohteen tilakseen niin ikään "varalla".
3.Jos taas hakija on "hylätty" kaikissa jonoissa, tulee hänen tilakseen myös hakukohteessa "hylätty".Hylättyyn tilaan sisällytetään edelleen jonossa oleva tarkenne hylkäysperusteesta. Tässä vaiheessa tilaaei kuitenkaan näytetä hakijalle, vaan hänelle näkyvänä tilana säilyy "kesken", kunnes koko tapauksenmukainen sijoittelun kierros on suoritettu loppuun.
4.Hakijan tila voi olla ”peruuntunut” tarkeinteilla:
1. Oppija ei ota opiskelupaikkaa vastaan.
2. Oppija on hyväksytty aloituspaikkojen mukaisesti ylemmässä hakukohteessa, eikä siten voi tulla valituksi tässävalintatapajonossa (eikä hakukohteessa).
3. Oppija on hyväksytty aiemmin toisessa saman hakukohteen valintatapajonossa, eikä siten voi tulla valituksitästä valintatapajonosta.
4. Sijoittelu on päättynyt hakukohteen osalta.
5.Hakijan tila on oletusarvoisesti ”kesken”, jos hakutoivetta ei ole vielä käsitelty tai tuloksia ei ole vielä viety
6.Hakijan hakutoiveen valintatieto päivittyy sen jälkeen kun valintatapajonojen valintatiedot on käsiteltyhakijan osalta
(valintatapajonon tilat päivitetty -> otetaan paras ja jos samoja niin käsittelyjärjestyksen mukaisesti ensimmäisentila)
1. hyväksytty; 2. varalla; 3. peruuntunut; 4. hylätty; 5. Kesken
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
3. Hakijan tilatieto (sijoittelussa)
Kesken:
1.hakutoiveen valintatieto ei ole valmistunut tai sitä ei ole julkaistu
2.Oletusarvoinen tieto
Peruuntunut:
1.Oppija on hyväksytty aloituspaikkojen mukaisesti ylemmässähakukohteessa, eikä siten voi tulla valituksi tässä hakukohteessa(eikä valintatapajonossa).
2.Oppija ei ota opiskelupaikkaa vastaan.
3.Sijoittelu on päättynyt hakukohteen osalta.
Varalla:
1.Oppija on valintatapajonossa hyväksyttävissä oleva, mutta eimahdu aloituspaikkoihin sijoittelussa.
Hyväksytty:
1.Oppija on hyväksytty aloituspaikkojen mukaisesti valintatapajonostasijoittelussa.
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakukohteen tilat
Hakukohde tarjonnassa:
1.Suunnitteilla
2.Valmis
3.Julkaistu
4.Peruutettu
Hakukohde valinnassa:
1.Suunnitteilla (valintaperusteiden mallintaminen kesken) - virkailija
2.Valmis (valintaperusteiden mallintaminen valmis) - virkailija
3.Laskennassa (hakukohteen valintatietoja on laskennassa) - järjestelmä
4.Osittain siirrettävä (osa hakukohteen valintatiedoista on valmiina ja ne voi siirtää osaksisijoittelua) - virkailija
5.siirrettävä (hakukohteen valintatiedot voi siirtää osaksi sijoittelua) - virkailija
6.Sijoittelussa osittain (hakukohde on osittain mukana sijoittelussa) - järjestelmä
7.Sijoittelussa kokonaan (hakukohde on kokonaan mukana sijoittelussa) - järjestelmä
8.Päätetty (sijoittelu päättynyt hakukohteen osalta – järjestelmä, sijoitteluakäyttämättömien hakukohteiden valinta päättynyt - virkailija) – järjestelmä / virkailija
9.Poistettu -  virkailija / järjestelmä
10.Peruutettu (tieto tarjonnasta) - järjestelmä
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opiskelupaikan vastaanotto –tilatiedot(vaiheessa)
opiskelupaikka vastaanotettu:
1.Oppija on ottanut opiskelupaikan vastaan sitovasti.
opiskelupaikka vastaanotettu ehdollisesti:
1.Oppija jää odottamaan ylempien hakutoiveiden tulosten valmistumista (tilat:kesken, varalla). Jos hakija ei saa ylemmistä hakutoiveista opiskelupaikkaa,ottaa hän tämän sitovasti vastaan.
opiskelupaikka peruuntunut:
1.oppija ottanut toisen opiskelupaikan vastaan:
Oppija on ottanut toisen opiskelupaikan vastaan, eikä voi voi ottaa enää toistavastaan.
2.määräaika umpeutunut:
Oppija ei ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä ja menettääopiskelupaikan.
opiskelupaikkaa ei vastaanotettu:
1.Oppija peruu opiskelupaikan.
Kesken /ei tilatietoa:
1.Oppijalle on muodostunut sijoittelun tulos, mutta oppija ei ole tehnyttoimenpiteitä.