SLKHBC_1pos_COL.png
1
Korkolasku kolmio
r
Kaikki korkolaskunperustapaukset voidaanratkaista kolmion avulla.
Peitä hakemasi kirjain jajäljelle jää kaava senlaskemiseksi
k
i
t
r=koron määrä rahassa
pääoma
korkokanta
korkokanta desimaalimuodossa
korkoaika
K=kasvanut pääoma
Suomen liikemiesten kauppaopisto - Juha Konttinen
K=
=
Kasvanut pääoma        j
Alkuperäinen pääoma j
SLKHBC_1pos_COL.png
2
Kasvanut pääoma (s. 77)
Kun korko (r) lisätään pääomaan (k)saadaan kasvanut pääoma (K)
K = k + r
= k + k * i * t
= k * (1 + i * t)
r=koron määrä rahassa
pääoma
korkokanta
korkokanta desimaalimuodossa
korkoaika
K=kasvanut pääoma
kerroin (1 + i * t) onKORKOKERROIN,jolla kertomalla saadaankasvanut pääoma
= k + k * i * t
Suomen liikemiesten kauppaopisto - Juha Konttinen
SLKHBC_1pos_COL.png
3
Esim. 3.13 Lasketaan, mikä pääoma kasvaa 5 %:nmukaan 215 päivässä 10 129,81 euroksi
Kasvaneen pääoman kaavan mukaan
Älä pyöristä korkokerrointa!
Pitää laskea tarkalla arvolla.
Älä pyöristä korkokerrointa!
Pitää laskea tarkalla arvolla.
Suomen liikemiesten kauppaopisto - Juha Konttinen
SLKHBC_1pos_COL.png
Harjoitustehtävät
3-17 ja 3-18 kirjan sivulta 78
Suomen liikemiesten kauppaopisto - Juha Konttinen
4
Kertaustehtävät
3-19  3-38 kirjan sivulta 79-81