1
Ostopaikkakysely
Heli Rauman
Anu Simonen
Riihimäen Kaupunkikeskustayhdistys ViRiKe ry
AYT-logo
2
Kyselyn toteutus
Riihimäen kotitalouksiin lähetettiin yhteensä2780 kyselyä
Kotitaloudet valitsimme postinumeroidenmukaan, taloudet sijaitsivat alle viiden kilometrinpäässä keskustasta
Vastauksia saimme takaisin yhteensä 650kappaletta eli 23 % vastasi kyselyyn.
Kyselyt lähetettiin 11. helmikuuta japalautuspäivä oli 25. helmikuuta
3
Kyselyn tuloksia
Vastanneista on naisia 74% ja miehiä 26%
Ikäryhmästä 45-54 tuli eniten vastauksia (25%)ja vähiten vastauksia ikäryhmästä 18-24 (5%)
Vastanneista 36% on ylioppilas/opisto-koulutuksen saaneita
Lapsiperheitä on 44% kyselyyn osallistuneista
58% vastanneista tienaa nettona 1000-3000€kuukaudessa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Haastattelujen toteutus
Haastattelut toteutettiin 9.-22.2.2004
Haastatteluja tehtiin 103
Haastateltavat asuivat yli viiden kilometrinpäässä keskustasta
18
Haastattelujen tuloksia
Haastateltavista on 69% naisia ja 31% miehiä
Suurin osa haastateltavista tuli keskustaanhenkilöautolla 79%
19
20
21
22
23
24