TYÖHÖNVALMENNUS
Nina Erholtz
            Tampereen kaupunki
22.6.2014
Työhönvalmennus (VTM- valmennus)Työhönvalmennus (VTM- valmennus)
Yksilöllistä asiakkaan ohjausta tilanteissa, joissakäynnistettiin tai varmistettiin asiakkaan työllistyminenvälityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille (taikoulutukseen)
Palkkatuettuun työhön/työvoimakoulutukseen yhdistettyvalmennuksen sisältö räätälöitiin asiakkaan tarpeidenmukaan käytettävissä olevan valmennusajan (14h)mukaan; valmennus oli tukea ja ohjausta aktiiviseentyönhakuun, työvalmiuksien parantamiseen sekä työssätai toimenpiteessä selviytymiseen.
22.6.2014
KENELLE?
1) Välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä olleet asiakkaat
2) Asiakkaat, jotka osallistuivat Välke-projektin hankkimaan työvoimakoulutukseen
3) Toppis-koulutuksiin osallistuneet asiakkaat
MIKSI?
Asiakkaat ohjautuivat valmennukseen Välke –projektin kautta sen jälkeen, kuntarve palvelulle nousi esiin palkkatukijakson tai koulutuksen yhteydessä.
TAVOITE?
Asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille
Asiakkaan tarve/tavoite huomioiden tuloksena oli myös koulutus esim.oppisopimus
Tavoitteena löytää pidempikestoinen/pysyvä ratkaisu, ei jojoilu-vaihtoehto(työhön, työtön, työhön, työtön…)
22.6.2014
CASE Hessu, 38v, IT-tukihenkilöCASE Hessu, 38v, IT-tukihenkilö
HESSU
Tavoite: suorittaapalkkatukijaksoloppuun
Sosiaalinentoimintakyky jaosaaminen ko.tehtävässäkehittyy
YHDISTYS
Tavoite: työllistääHessu niin pitkäänkuin mahdollista
Yhdistyksen IT-asiatovat kunnossapalkkatukijakson ajanHessun ansiosta
TYÖHÖN-VALMENTAJA
Tavoite: ohjataHessua löytämääntyöpaikkayrityksestä
Hessun työmarkkintatietoja työnhakutaidotkehittyvät
Hessu ei koe valmennustatarpeelliseksi ja ei sitoudu -turhautuminen
22.6.2014
Palkkatukijakson jälkeen Hessu on työttömänä ja hakee IT-tukihenkilön työtä
tuhannen muun työnhakijan kanssa
JOKIN MENI PIELEEN?
CASE Lissu, 52 v. myyjäCASE Lissu, 52 v. myyjä
LISSU
Tavoite: löytääurasuunnitelmanmukainentyöpaikka
Sosiaalinentoimintakyky jaosaaminen kehittyvät
Työnhaku aktivoituu
YHDISTYS
Tavoite: kehittää Lissun
sosiaalista toimintakykyäja osaamista
Ohjata työpaikanlöytämisessä
Lissun tehokastyöpanosyhdistykselle
TYÖHÖN-VALMENTAJA
Tavoite: ohjata Lissualöytämään työpaikkayrityksestä
Lissun osaamisentunnistaminen,
urasuunnittelu,
työnhaku/työnetsintä
työmarkkina- jakoulutustieto
22.6.2014
Palkkatukijakson jälkeen Lissu on työssä urasuunnitelman mukaisesti
kukkakaupassa – unelmatyöpaikassaan
TE-toimisto
Yritys
Koulutuksen
järjestäjä
Asiakas+yhdistys+työhönvalmentaja =onnistuminenAsiakas+yhdistys+työhönvalmentaja =onnistuminen
Palkkatukityö välityömarkkinoilla on harvoin työntekijälle pysyvä ratkaisu ja siksi on tärkeää,että palkkatukijakson aikana työntekijä voi kehittää osaamistaan myös tulevaisuutta varten
Yhdistysten tarjoamat työpaikat ovat erittäin tärkeitä työnhakijoille ja usealle ainoamahdollisuus päästä takaisin työelämään. Työ yhdistyksessä auttaa vahvistamaan sosiaalistatoimintakykyä, lisää työelämäosallisuutta ja monessa yhdistyksen työtehtävässä onmahdollisuus kehittää myös omaa ammatillista osaamista.
Palkkatuetun työn aikana on tärkeää pohtia tulevaisuuden toiveitaan ja valmiuksiaan työllistyäavoimille työmarkkinoille. Uuteen työsuhteeseen tai koulutukseen pitäisi olla mahdollista jamielekästä lähteä jo kesken yhdistystyön tai sitten mahdollisimman pian palkkatukijaksonjälkeen.
Onnistumisen edellytyksenä on yhteinen tavoite, toimiva yhteistyö, joustavuus sekä aito haluaja ohjausosaamista auttaa yksittäistä työnhakijaa etenemään kohti työpaikkaa avoimillatyömarkkinoilla tai aloittamaan opiskelu
22.6.2014
Työhönvalmennus yhdessä on tuloksekastaTyöhönvalmennus yhdessä on tuloksekasta
Asiakkaan ollessa työssä välityömarkkinoilla/työvoimakoulutuksessa, hänenelämänhallinta/työelämävalmiudet ovat kehittyneet ja valmiudet siirtyäavoimille työmarkkinoille ovat paremmat, ”työstä-työhön”
Valmennuksen suunnittelussa ja asiakkaan tavoitteiden määrittelyssä ovathyödynnettävissä palkkatukijakson asiakkaan kokemukset ja työnantajanarvioinnit
Palveluiden yhtäaikainen tarjoaminen työllistymisen edistämiseksi tuovattyönhakuun aktiivisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta (vaikuttavuus n.60%, kun välityömarkkinoilla palkkatuetun työn vaikuttavuus ilmanvalmennusta n. 10%)
Asiakkaan työnhaussa ovat tukena eri tahot samanaikaisesti (valmentaja,välityömarkkina-työnantaja, opettaja, yritys, TE-toimisto/typ ja Välke-projekti)
Valmentajat eivät tee taikoja – mahdottomasta mahdollista. He auttavatasiakasta näkemään mahdollisuudet sekä vahvuudet ja toimimaan –jolloinmahdottomasta voi tulla mahdollista.
22.6.2014
MEITÄ KAIKKIA TARVITAANTYÖLLISYYDEN HOIDOSSA!
        KIITOS!
22.6.2014
C:\Documents and Settings\NINAERH\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Y55DDM5E\MC900232180[1].wmf