1(17)
VTT Automaatio   Turun kauppakorkeakoulu
Työterveyslaitos    Tampereen teknillinen korkeakoulu
Pk-yrityksen
riskienhallinta
Kehittämis- ja
koulutushanke
2(17)
Kalvoluettelo
Koulutus ja kehittämishanke3
Kehittämisen lähtökohdat4
Kaksivaiheinen hanke5
Esitutkimus 19956
Hankkeen 1. vaihe 1996 - 987
Hankkeen 2. vaihe8
Tuotteistetut riskienhallintavälineet9
Laaja pk-yritysyhteistyö10
Pk-yritys11
Yritysyhteistyöstä12
Toimintatavat pk-yrityksessä13
Rahoitus14
Markkinointi15
Koulutus16
3(17)
Koulutus ja kehittämishanke
Tietoa ja työvälineitä pk-yrityksenriskienhallintaan ja sen kehittämiseen
E:\pk-rh\pakettikuvat\softa\paanaytto-pieni.jpg
E:\pk-rh\pakettikuvat\etuk_pysty.jpg
4(17)
Kehittämisen lähtökohdat
Nykyisten riskienhallinnan välineidenräätälöinti pk-yrityksille
Laaja-alainen riskien tarkastelu
Henkilöstö mukaan riskienhallintaan  Motivointi ja koulutus
Järjestelmällistä ja suunnitelmallistariskienhallintaa
5(17)
Kaksivaiheinen hanke
Aloite STM & TVL 1994
Esitutkimus 1995
Pk-yrityksen rh-välineidenkehittämis- ja koulutusprojekti
Vaihe 1: 9/96 - 12/98
Pk-yrityksen rh-ohjelmiston
kehittämis- ja koulutusprojekti
Vaihe 2: 1/99 - 12/2000
6(17)
Esitutkimus 1995
Kysely pk-yrityksille
Haastattelut
Pk-yritykset
Viranomaiset ja asiantuntijat
Työväline- ja kirjallisuusselvitys
Pk-yritysten uhkaavimmiksi
kokemat riskit
7(17)
Hankkeen 1. vaihe 1996 - 98
Riskienhallinnan työvälineitä, koulutusta jakonsultointia pk-yrityksille
Koulutusta 650 hlölle 106 pk-yrityksessäyhteensä 3 000 h
Kouluttajakoulutusta 117 hlölle yhteensä yli1 000 h
Laajaa sidosryhmäyhteistyötä
Yli 60 lehtiartikkelia
Esillä yli 80 tapahtumassa, joissa yhteensä2 500 kuulijaa
6,6 milj. mk ja 17,6 miestyövuotta
8(17)
Hankkeen 2. vaihe
Pk-yrityksen riskienhallinta -sivustowww.pk-rh.com
Uudet kehittämisprojektit
Koulutus: pk-yritykset, kouluttajat
Markkinointi ja jälkimarkkinointi
Pääprojekti
Markkinointi
Koulutus
Rh-välineiden kehittämisprojektit
Avain
Liike
Tuote
Perusvaatimukset
Asiantuntijat
Haavoittuvuusanalyysi
Ympä-
ristö
Vas-
tuu
 &
sopi-
mus
Muut
Internet-sovellus
9(17)
Tuotteistetut riskienhallintavälineet
Painettu välinesarja
WWW-sivusto www.pk-rh.com, josta löytyytietoaineisto, välineet ja mm.asiantuntijahakemisto
Kouluttajien tukiaineisto
E:\pk-rh\pakettikuvat\softa\paanaytto-pieni.jpg
E:\pk-rh\pakettikuvat\etuk_pysty.jpg
10(17)
Laaja pk-yritysyhteistyö
Metalli- ja sähköalat, puunjalostus
Elintarvikeala, ravintola
Kiinteistöhuolto, isännöinti
Kirjanpito, suunnittelu ja konsultointi
Vähittäis- ja tukkukauppa, liikenne
Koulutusta yli 1300 hlölle pk-yrityksissä ja yli400:lle kouluttajalle.
Asiantuntijahakemistossa 50 rh-alan yrittäjää
11(17)
Pk-yritys
Henkilömäärä alle 250
Liikevaihto alle 40 MECU tai taseenloppusumma enintään 27 MECU
Ei-pk-yritysten omistusosuus alle 1/4
Hankkeen toiminta-alue
= EU:n 6-tukialueenulkopuoliset alueet
+ PORISHA-hanke Oulun,Kainuun ja Lapin maakuntienalueella
12(17)
Yritysyhteistyöstä
Yrityskohtaisesti räätälöiden tavallisesti
yrityksen omissa tiloissa.
Pk-yritys saa maksutta:
Riskienhallinnan työvälineet
Koulutusta
Tukea riskienhallinnan kehittämiseen
Arvion rh-toiminnasta
Apua rh-ongelmiin
Pk-yritykseltä edellytetään:
Aktiivisuutta
Työpanosta
13(17)
Toimintatavat pk-yrityksessä
Markkinointi ja tiedotus
Tarveselvitys ja sopimus
Yritykset kehittävät itse toimintaansa jakäyttävät uusia työvälineitä
Hanke kouluttaa, ohjaa ja tukee
Ensimmäinen koulutustilaisuus:
Välinesarjan ja hankkeen esittely
Riskienhallinnan perusteet
Haavoittuvuusanalyysi
Jatko riskilajikohtaisesti
Yhteenveto ja palaute
14(17)
Rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Työsuojelurahasto
Vakuutusyhtiöt
Pk-yritykset  työpanos
Kokonaisbudjetti 13,5 milj. mk
15(17)
Markkinointi
Suoramarkkinointi yrityksille
Sidosryhmämarkkinointi
Koulutustahoyhteistyö
Sisäinen markkinointi
Tuotteistus ja jälkimarkkinoinninsuunnittelu
Asiantuntijaryhmä apuna ja tukena
16(17)
Koulutus
Yrityskoulutus
Räätälöiden pk-yrityksen tarpeisiin
Koko henkilöstö
Yhteistilaisuudet yritysryhmille
Yrityskohtainen toiminta
Verkostot
Kouluttajakoulutus
Riskienhallinnan asiantuntijoille
Kouluttajille
17(17)
VTT Automaatio
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Työterveyslaitos
Euroopan sosiaalirahasto
Työsuojelurahasto
Pohjola-Yhtymä
Tapiola-yhtiöt
Yrittäjäin Fennia
Yritys-Sampo
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
Tapaturmavakuuutuslaitosten liitto
Suomen Yrittäjät
Kirjanpitotoimistojen Liitto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kauppa- ja teollisuusministeriö
SAK, STTK, Akava, TT
PORISHA-hanke