Sak_rgb.jpg
Työurien pidentäminen edellyttäätoimia työpaikoillaSAK:n luottamushenkilöpaneelin tuloksiajoulukuu 2011
N=788
Sak_rgb.jpg
Edistetäänkö työpaikallasi ikääntyvientyöntekijöiden pysymistä työssä nykyistäpidempään? %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Edistetäänkö työpaikallasi ikääntyvientyöntekijöiden pysymistä työssä nykyistäpidempään? Sektoreittain, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Onko työpaikallasi yli 63-vuotiaita, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Onko työpaikallasi yli 63-vuotiaita, %,sektoreittain
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Onko työpaikallasi yli 63-vuotiaita, %,työpaikan henkilöstön määrä
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Voisitko harkita jatkavasi ansiotyössä yli 63-vuotiaana, %
Sak_rgb.jpg
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Voisitko harkita jatkavasi ansiotyössä yli 63-vuotiaana, %, ikäluokittain
Sak_rgb.jpg
Mitkä asiat saisivat sinut jatkamaantyöelämässä 63 ikävuoden jälkeen?, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Mitkä asiat saisivat sinut jatkamaantyöelämässä 63 ikävuoden jälkeen?, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Kannustetaanko työpaikallasiosatyökykyisiä pysymään työssä, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Kannustetaanko työpaikallasiosatyökykyisiä pysymään työssä?
Asia ei oletyöpaikallaniajankohtainen
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Kannustetaanko työpaikallasi osatyökykyisiäpysymään työssä, %, henkilöstön määrä
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Luottamushenkilöpaneelin vastaajataloittain
13.12.2011
N=788
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Vastaajat sukupuolen mukaan %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Luottamushenkilöpaneelin vastaajatluottamustehtävän mukaan
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Vastaajat työpaikan koon mukaan, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli
Sak_rgb.jpg
Vastaajat ikäluokittain, %
13.12.2011
Luottamushenkilöpaneeli