SHORT_THL_LOGO_RGB_large.jpg
22.6.2014
Tieto-osasto / PATI
1
Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa
Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille
Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon avohoidonhoitoilmoitustiedoista (AvoHILMO)
Maaliskuu 2014
banneri_7b (1)
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsynseurantatiedot, maaliskuu 2014
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta muuttui1.1.2014.
Hoitoonpääsyn seurantatiedot saadaanhoitoonpääsykyselystä ja AvoHILMO-aineistosta.
AvoHILMO-aineistosta hoitoonpääsyn toteutumatiedot
22.6.2014
Esityksen nimi / Tekijä
2
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
22.6.2014
Tieto-osasto / PATI
3
Hoitoonpääsykysely terveyskeskuksiinkeväällä 2014
Hoitoonpääsykyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin jahoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.
Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtavillelääkäreille toteutettiin maaliskuussa 2014.
Vastaus saatiin 6.5.2014 mennessä 93 prosentistaterveyskeskuksia (n=150). Ahvenanmaa on kyselynulkopuolella.
Kyselyn tulokset ovat osoitteessahttp://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
AvoHILMO aineisto saatiin 87 prosentistaterveyskeskuksia (kokonaismäärä 150).
Hoidon toteutumisen seurantatietoja tarkastellaanavosairaanhoidon kiireettömistä käynneistä.
Tarkastelu toteutettiin maaliskuussa  2014 lääkärillä taisairaan-/terveydenhoitajalla käyneiden odotusajoista.
22.6.2014
Esityksen nimi / Tekijä
4
AvoHILMO hoidon toteutuminen keväällä 2014
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Miten välitön yhteydensaanti toteutuuterveyskeskuksessanne, %?
22.6.2014
5
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014  terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteydensaanti puhelimitse
22.6.2014
6
Tieto-osasto / PATI
Kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista 120 oli (86 %)soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä.
Puhelujen määrät (soitetut ja vastatut) ilmoitti 87 prosenttiakyselyyn vastanneista terveyskeskuksista. Soitetuistapuheluista 84 prosenttia kirjautui vastatuksi.
(Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.)
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Hoidon tarpeen arviointi
22.6.2014
Esityksen nimi / Tekijä
7
Terveydenhuoltolain 51§:n mukaan hoidon tarpeenarviointi pitää tehdä kolmen vuorokauden kuluessaasiakkaan yhteydenotosta.
Saadun AvoHILMO-aineiston mukaan kaikissatietonsa toimittaneissa terveyskeskuksissaterveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeenarviointi tapahtui samana päivänä kuin yhteydenottoterveyskeskuksiin.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on lääkärin vastaanotolle?
22.6.2014
Esityksen nimi / Tekijä
8
Maaliskuussa 2014 hieman alle puolet lääkärinavosairaanhoidon ei-kiireellisistä käynneistä toteutui viikonkuluessa yhteydenotosta.
Noin 15 prosentissa käynneistä vastaanotolle pääsyä joutuiodottamaan yli 30 päivää.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka pitkä odotusaika on hoitajan vastaanotolle?
22.6.2014
Esityksen nimi / Tekijä
9
Useimmiten sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömällevastaanottokäynnille pääsi viikon sisällä yhteydenotosta.
Seitsemässä prosentissa käynneistä joutui vastaanotollepääsyä odottamaan yli 30 päivää.
prosentissa käynneistä odotusaika hoitajanvastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Kuinka usein julkaisette tiedot jonotusajoista?Terveyskeskukset, lkm
22.6.2014
10
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystämaaliskuussa 2014 (1/2)
22.6.2014
11
Tieto-osasto / PATI
Yhteydensaanti terveyskeskuksiin ei kyselyynvastanneiden terveyskeskusten mukaan toteuduaivan yhtä hyvin kuin syksyllä 2013.
86 prosentilla kyselyyn vastanneistaterveyskeskuksista oli käytössä soittopyyntö- jatakaisinsoittojärjestelmä.
58 prosenttia (55 % syksyllä 2013) seurasi puheluihinvastaamisaikaa operaattoriseurannan avulla.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystämaaliskuussa 2014 (2/2)
AvoHILMO-aineiston toimitti 131 terveyskeskusta (kokonaismäärä 150).
Noin 15 prosentissa lääkärin avosairaanhoidon käynneistä odotettiinvastaanotolle pääsyä maaliskuussa 2014 yli 30 päivää.
Hieman alle puolet lääkärin avosairaanhoidon kiireettömistävastaanottokäynneistä toteutui AvoHILMO aineiston perusteellamaaliskuussa 2014 viikon kuluessa hoidon tarpeen arviosta.
Hoitajan kiireettömälle avosairaanhoidon vastaanottokäynnille pääsyä joutuiodottamaan yli viikon vajaassa kolmasosassa käyntejä. 2 prosentissakäynneistä odotusaika hoitajan vastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi.
Hieman alle viidennes terveyskeskuksista julkaisi hoitoonpääsytiedotharvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää tai ei julkaissut tietojaollenkaan.
22.6.2014
Tieto-osasto / PATI
12