KOULUTUSOHJELMAT
Peruskurssi (P)
Yhdistetty peruskurssi (YP)
Luokan 1 erikoiskurssi (E1
Luokan 7 erikoiskurssi (E7)
Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES)
Täydennys peruskurssi (TP)
Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
Luokan 1 täydennyskurssi (T1)
Luokan 7 täydennyskurssi (T7)
Säiliökuljetusten täydennyskurssi (TS)
1
  Peruskurssi (P)
ADR-PERUSKURSSI (P)
3
ADR
Luokat 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9. Ei sisällä luokkia 1 ja 7.
Vähintään 18 oppituntia +harjoitustunnit
Oppitunnin pituus 45 min
Jokaisen kalvon oikeaan ylänurkkaanon merkitty se, millä oppikirjan sivullaollaan menossa.
X
Esimerkiksi kuorma-autoa junassa kuljetettaessa kuljetusta koskevatjunamatkan aikana vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräykset.
Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettaminenmuussa kuljetusvälineessä
4
9
Bild 082.png
Kuva: Ökombi GmbH
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Suomen kuljetusturva\MAINOS JA MARKKOINTI\LOGO\kuljetusturva_logo_R.png
IMDG-koodi/ajoneuvon kuljettaminen laivassa
Kuljetettavasta vaarallisesta aineesta on tehtäväilmoitus satamalaitokselle vähintään 24 tuntiaennen aineen tuontia satama-alueelle (IMDG-määräys).
5
9
F:\Kuljetusturvan kuvapankki 0812\Kuvapankki\Matin kuvat\Kansainvälinen\Norja 2011\edumap_norja_117.JPG
Kuva: Edumap, Matti Putkiranta
IMDG-koodi/ajoneuvon kuljettaminen laivassa
Vaarallisia aineita kuljettavaan ajoneuvoon onlaivakuljetuksen ajaksi kiinnitettävä IMDG-koodinmukaiset suurlipukkeet.
6
9
104_0438
Kuva: Timo kallionpää
Kuljetusyksikössä saa olla enintään yksi perävaunu taipuoliperävaunu. Apuvaunun (dollyn) avulla kytkettypuoliperävaunu katsotaan Suomessa yhdeksi perävaunuksi(sallittu myös Ruotsissa).
7
12
YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
Kuva: Volvo Trucks
B-junaa EI saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallistenaineiden kuljetuksissa (Kuva)
8
12
YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\B-juna.JPG
Kuva: Pertti Aaltonen
kuormatilat 002
Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmääEI myöskään saa käyttää yli vapaarajan olevissavaarallisten aineiden kuljetuksissa (Kuva)
9
12
YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
Kuva: Timo Kallionpää
Räjähteiden kuljettaminen
Kun kuljetetaan räjähteitä yli vapaarajan, onkuljettajalla oltava räjähteiden kuljetukseenoikeuttava koulutus ja ajolupa.
Vapaaraja eri räjähteillävaihtelee välillä nolla –rajoituksetta. Yleisimminkuljetettavilla räjähteillä(mm. dynamiitti ja aniitti)vapaaraja on 50 kg.
10
22
Räjähteiden kuljettaminen
11
22
Kuljettaja voi kuljettaa räjähteitä alle vapaarajanilman räjähteiden kuljettamiseen oikeuttavaaajolupaa.
Kuva: Volvo Trucks
Räjähteiden kuljettaminen
12
22
Siksi kuljettajan pitää aina:
1. Pystyä tunnistamaan räjähdelähetys.
 
DSC00155
Kuva: Timo Kallionpää
Räjähteiden kuljettaminen
13
22
Siksi kuljettajan pitää aina:
2. Pystyä määrittelemään ylittääkö lähetysvapaarajan.
DSC00154
Kuva: Timo Kallionpää
ADR_1 013.jpg
Räjähteiden kuljettaminen
Räjähteitä yli vapaarajan kuljetettaessa kuljetusyksikön eteen jataakse kiinnitetään tyhjä oranssikilpi ja räjähteitä sisältävänajoneuvon molemmille sivuille ja taakse asianmukainen suurlipuke.
14
23
Kuva: Timo Kallionpää
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Omat kuvatiedostot\työ\09092010136.jpg
Räjähteiden kuljettaminen
15
23
Kuva: Jarkko Nisula
OVATKO MERKINNÄT KUNNOSSA?
KERTAUSKYSYMYKSIÄ
Räjähdysaineiden ylittäessä vapaarajanvaadittavat asiakirja?
a)Perusajolupa
b)Laajennettu ajolupa räjähteille
c)Turvaohjeet
d)Ajoneuvon hyväksymistodistus
16
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Suomen kuljetusturva\MATERIAALIA\oikein.png
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Suomen kuljetusturva\MATERIAALIA\vaarin.png
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Suomen kuljetusturva\MATERIAALIA\oikein.png
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Suomen kuljetusturva\MATERIAALIA\oikein.png
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
17
Sammuta moottori, jos sitä ei tarvitakuormaukseen tarvittavien laitteidenkäyttämiseen.
Kytke seisontajarru ja varmistaajoneuvon paikallaan pysyminentarvittaessa muillakin tavoin (esim.pyöräkiilat).
51
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\Suomen kuljetusturva\MATERIAALIA\074497-simple-red-glossy-icon-alphanumeric-x-mark.png
Kuvat: Volvo Trucks
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
18
Puhdas kuormatila on myös osa turvallisuutta!
51
027c Tyhjä kapelli
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
19
Poista tai kiinnitä irtonaiset esineet
Käsittele kolleja varoen. Älä riko kolleja huolimattomallakäsittelyllä.
52
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\EKLÖF\laatu\Koulutusohjelma\TUJ-157 DFDS\TUJ157 (1).jpg
Kuva: Jarkko Nisula
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
20
Älä kuormaa helposti särkyvien astioiden päälle muutatavaraa.
52
DSCF0039
Kuva: Erkki Heiskanen
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
21
Kuormaa kollit niissä olevien suuntaa osoittavien nuolienmukaiseen asentoon.
52
Kuva: Erkki Heiskanen
KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
22
Erottele kollit niin, ettävaaralliset aineet voidaanhelposti erottaa muistakolleista ja purkaa nopeastija turvallisesti esimerkiksihätä- taionnettomuustilanteessa.
Kiinnitä kollit.
52
C:\Users\jarnis\Documents\OMA TIETOKONE\EKLÖF\laatu\Koulutusohjelma\sitomaton imokuorma\sakot napsahti.bmp
Kuva: Jarkko Nisula
DSC00537.JPG
KONTTIEN MERKINTÄ
KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA
23
Kuva: Erkki Heiskanen
AJONEUVOJEN MERKINTÄ
Suurlipukkeiden on oltava kiinnitetty erottuvanväriselle taustalle tai niissä on oltava uloimpanapisteviiva tai jatkuva reunaviiva.
24
71
Kuva: Timo Kallionpää
Kuva: Erkki Heiskanen
AJONEUVOJEN MERKINTÄ
EI NÄIN!
25
ADR_1 014.jpg
71
Kuva: Timo Kallionpää
AJONEUVOJEN MERKINTÄ
VAAN NÄIN!
26
71
F:\Kuljetusturvan kuvapankki 0812\Luokka 3\05 Star Oil 2.JPG
F:\Kuljetusturvan kuvapankki 0812\Kuvapankki\ADR\ADR-LUOKAT\Luokka 3\SÄILIÖKONTINMERKINNÄT\Säiliökontinmerkinnät3, 3, Erkki Heiskanen.JPG
Kuva: Erkki Heiskanen
SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
27
95
Säiliökuljetus, yhtä ainetta
SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
28
95
Säiliökuljetus, kahta ainetta
SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
29
96
Säiliökuljetus, eri ainetta eri säiliöosastoissa
TÄMÄ ON OTOS NOIN 600 DIAN ESITYKSESTÄ
KIITOS MIELENKIINNOSTA!
DSC00490.JPG
30
Kuva: Jarkko Nisula