www.vierumaki.fi
Fyysinen kehitys jakilpaurheilu
Harri M. Hakkarainen
LL, LitM, valmentaja
www.vierumaki.fi
Huolestuttaa:
Lääkärinä:
Liikkumattomuustauteja lisääntyvästi jo nuorilla
Nuorten lihavuus lisääntyy räjähdysmäisesti
Urheilunkin parissa olevilla nuorilla runsaasti lihasepätasapainoa
Urheiluseuroissa liikuntaa ja kilpaurheilua harrastavista isolla osalla eiliikuntamäärät / toistot täytä edes terveysliikunnan tavoitteita
Nuorten, vanhempien ja päättäjien ”virheelliset” käsitykset terveysliikunnastaja kilpaurheilusta
….
Valmentajana:
Peruskunto laskenut
Perustaidot yksipuolistuneet
Harjoittelu yksipuolistunut
Harjoitettavuus heikentynyt
Ylikuormitus-/ vammariski kasvanut
www.vierumaki.fi
Faktoja
Havaittuja muutoksia lasten nuorten tutkimuksissa viimeisen 20vuoden ajalta ( kouluissa - keskimäärin )
juoksutestien ( kestävyys- ja nopeus ) tulokset tippuneet
vatsalihastestit ei merkittävästi muuttuneet
leuanveto tai koukkukäsiriipunta heikentynyt
räjähtävyys- ja liikkuvuustestit eivät merkittävästi heikentyneet
parhaiden ja huonoimpien välinen ero kasvanut
ylipainoisten osuus 12-18-vuotiaista
pojissa 7 -> 20%
tytöissä4 - > 12%
USA:ssa jopa 40% sairaalloisen lihavia!!!
Suomi amerikkalaistuu hiljalleen
www.vierumaki.fi
Faktoja
Jääkiekon nuorisomaajoukkueiden testeissä havaittujavv. 1990 – 2007 ( Tervala&Tervo, 2009 )
paino lisääntynyt
rasva-% kasvanut
max VO2 heikentynyt
etukyykky heikentynyt 16-v, muissa ikäluokissa ei
kevennyshyppy heikentynyt 16-18-v, muissa ikäluokissa ei
nopeus- ja kestävyys jopa kehittynyt ( paitsi 17-v )
Onko syynä heikentynyt aines, vai väärä valinta leireille ?
www.vierumaki.fi
Faktoja
Havaittuja muutoksia lasten ja nuorten ( 8-16 v ) tutkimuksissaviimeisen 20 vuoden ajalta
itseraportoitu liikunnan harrastaminen on lisääntynyt
harrastus syrjäyttänyt luonnollista liikuntaa - ennen ei tarvinnutharrastuslisenssiä, vaan liikuttiin ?
harrastettu lajikirjo lisääntynyt ja suositut lajit muuttuneet
vähemmän ”fyysiset” lajit lisääntyneet
yksilö kuitenkin harrastaa suppeammin
urheiluseuran jäsenyys hieman lisääntynyt
urheileminen vaatii seuran jäsenyyden ?
istuminen ja muu inaktiivisuus lisääntynyt
erityisesti ruutuaika lisääntynyt ( 4-6 h / vrk )
USA:ssa 7-8 h / vrk
www.vierumaki.fi
Faktoja
Havaintoja lasten ja nuorten nykypäivänliikunnasta
7 - 11-vuotiaista alle puolet liikkuu terveytensäkannalta riittävästi
polarisoituminen voimakasta
jopa 2-20% lapsista ei liiku lainkaan!!!
Alle 11-vuotiaista urheiluseuran jäsenistäkuitenkin yli puolet liikkuu terveytensä kannaltariittävästi!!!!
urheiluseuratoiminta ja lajiin liittyvä harjoittelu ei kuitenkaanriitä kompensoimaan omatoimisen liikunnan vähenemistä
www.vierumaki.fi
Faktoja
Yli 12-vuotiailla urheilevilla kokonaisliikunnan määrä vähenee,vaikka harjoitusmäärä lisääntyy
erityisesti omatoiminen liikunta vähenee - liikunta näyttää vaativanohjausta
Yli 12-vuotiailla urheiluseuratoiminta näyttää takaavan terveyden kannaltariittävän liikuntamäärän, mutta harjoittelu hyvin yksipuolista ja merkittäväosa harrastuksesta vietetään matkalla harjoituksiin ja sieltä pois
erityisesti peruskuntoa ja lihaskestävyyttä kehittävä harjoittelu hyvin vähäistä
Urheilun kannalta riittävästi ja monipuolisesti liikkuu vain pieni osa jayksilökohtaiset erot ovat suuria
18-20h / viikko pääsee alle 20% urheilevista nuorista !!
urheiluseuroissa keksittävä keinoja tämän ongelman ratkaisemiseksi
www.vierumaki.fi
www.vierumaki.fi
Fyysisen kehitys ja kilpaurheilu
Kilpailla saa ja pitää, mutta
pelkkien testi- ja kilpailutulosten vertailu voi johtaa harhaan
biologinen kehitysero voi ”väärentää” tuloksia
lahjakkuusharhan mahdollisuus tulee huomioida
Liikunnassa ja kilpaurheilussa enemmän huomioita
yksilöllisiin / biologisiin kehityseroihin
henkilökohtaisten tulosten kehittyminen
elinjärjestelmien oikea-aikaiseen kuormittamiseen
elinjärjestelmien kehitystä tulisi mitata
monipuolisuuteen
kilpaileminen useissa lajeissa
harjoitus- ja toistomääriin
kilpailemisen tulisi tukea harjoittelua eikä harjoitella pelkkiä kisoja varten
www.vierumaki.fi
Nuoriso vs. aikuismenestys
n. 80% ikäkausihuipuista katoaa kilpa-urheilusta ennen huippusuoritusikää
Aikainen biologinen kehitys johtaa usein myösaikaiseen kasvun ja kehityksen loppumiseen
Biologisesti hitaammin kehittyvillä useinpidemmät ”herkkyyskaudet”
Monipuolinen / määräpainotteinen liikuntalapsena voi tasoittaa ja pidentääkasvuspurttivaiheen hormonaalistaaktiivisuutta
Lähteet: Harre 1971, Bulgakova 1996, Vorontsov 2002
www.vierumaki.fi
Lajivalinta ja tulostaso
Mukaeltu: Norris 2004
Tulostaso
13     14     15     16     17     18      19      20       21      22      23
ikä vuosina
Aikainen lajivalinta
Myöhäinen lajivalinta
www.vierumaki.fi
Elinjärjestelmien luonnollinen kypsyminen
100%
2
4
6
8
10
 12
 14
 16
 18
 20
50%
IKÄ ( VUOSIA )
KYPSYMINEN %
Mero, A. ym. 1990
HermostoHermosto
Tuki- jaliikuntaelimetTuki- jaliikuntaelimet
SisäelimetSisäelimet
SukuelimetSukuelimet
Murrosikä
www.vierumaki.fi
Hermoston kehitys
syntymähetkellä lähes kaikki hermosolut jo olemassa
ensimmäisien elinvuosien jälkeinen kehitys pääasiassaolemassa olevien hermoverkkojen ja niidentukirakenteiden kasvua => voidaan vaikuttaa
murrosiän jälkeen kehitys muuta elimistöä hitaampaa
ENNEN MURROSIKÄÄ HERMOSTON KEHITTÄMINENTÄRKEÄÄ KAIKISSA LAJEISSA !!
JOKA PÄIVÄ OHJELMASSA??
taito
tasapaino / ketteryys
nopeus
TOISTOMÄÄRÄT !!!!=> tukeeko kilpaileminen ?
www.vierumaki.fi
Lihaksiston kehitys
lihassolujen määrä ei merkittävästi lisäänny syntymänjälkeen ( alle 50% lihassolusuhteesta on riippuvainenperimästä, loppu tulee lapsuuden liikunnasta )
 olemassa olevien lihassolujen kokoa voidaan lisätä tailihassolujen hermotusta voidaan parantaa
lihassolun kasvu voimakasta vasta hormonaalisen kypsymiseneli kasvupyrähdyksen jälkeen
lihashermotuksen parantaminen tehokkainta ennenkasvupyrähdystä ja vaatii paljon toistoja
Keskivartalon ja yleisen lihaskunnon sekälihaskoordinaation kehittäminen tärkeintä ennenkasvuspurtin loppumista !!
www.vierumaki.fi
Lihasvoima, ikä ja sukupuoli
voima ja ikä
www.vierumaki.fi
Tukielimistön kehitys
Luuston kehitys
kuormitus vahvistaa luustoa
tehokkainta ennen murrosikää
luuston kehityksessä pyrähdys murrosikävaiheessa
huomioi tämä vamma-alttiudessa
huomioi tämä motoriikan häiriöissä
Jänteiden ja nivelsiteiden kehitys
harjoittelu vaikuttaa jänteiden lujuuteen jaaistimusjärjestelmään
monipuolinen ja määräpainotteinen harjoitteluvahvistaa ja kehittää
www.vierumaki.fi
Hormonaalinen kehitys
Kasvuhormonin eritys
lisääntyy murrosiässä
levolla ja ravinnolla suuri merkitys
Testosteronin eritys
lapsesta murrosikään murto-osa aikuisen erityksestä
murrosiässä voimakas lisäys
murrosiän jälkeen lihaksen koon ja voiman kasvu tehostuu
eritys sykäyksittäistä ja riippuu rasituksen / levonsuhteesta sekä ravinnosta
www.vierumaki.fi
kh
Kasvuhormonin eritys
www.vierumaki.fi
Hengitys- ja verenkiertoelimistön kehitys
Sydämen toimintakyky
liikunta vaikuttaa positiivisesti jo nuorena
Hiussuoniston määrä
aerobisella liikunnalla positiivinen vaikutus jo lapsuudessa
Verisuonten toimintakyky
eritehoinen kuormitus parantaa
Hapenottokyky hyvin vähän perinnöllistä - enemmän lapsuudenliikunnan tulos !!
Aerobinen liikunta luo pohjan kaikelle muulle harjoittelulle!!!
Aerobista liikuntaa tulee olla ohjelmassa joka päivä !!
vähintään 200-400 kcal aerobinen energiankulutus joka päivä onperuskunnon kehittymiselle välttämätöntä
www.vierumaki.fi
200 kcal kulutus ja laji
200 kcal
www.vierumaki.fi
Sisäelinten kehitys
Kehittyy syntymän jälkeen voimakkaasti
Ennen murrosikää tasannevaihe
Murrosiässä lopullinen kehitystaso
mm. munuaisten  ja maksan kyky poistaa kuona-javierasaineita
Kova maitohappotreeni murrosiän jälkeen
Lisäravinteet yms. nuorelle??
www.vierumaki.fi
Biologinen vs.   kalenteri-ikä
Biologinen ikä
biologisista kehitysmittareista arvioitu ikä
luustoikä
hormonit
sukupuoliominaisuudet jne.
kasvuspurtin mukaan
erot voivat olla jopa 2-4 v
voi valehdella lahjakkuuden
kasvu voi peittää lahjakkuuden
www.vierumaki.fi
Voima ja kehitystyyppi
voiman kehitys
www.vierumaki.fi
Pojan murrosikä
alkaa keskim. 11,5 v ( 10,5-13,5 )
kestää noin 3 v ( 2-5 v )
murrosiän ensimerkit ( kivesten kasvu )alkavat 1,5 v ennen kasvun kiihtymistä
kasvu suurimmillaan 2-3 v ensimerkeistä
kasvu loppuu n. 6 v murrosiän alusta
POJILLA KASVUPYRÄHDYS ONHÄPYKARVOITUKSEN PUUTTUESSAVIELÄ EDESSÄ
www.vierumaki.fi
poikien kasvu
Pojan murrosikä
www.vierumaki.fi
Tytön murrosikä
puberteetin ensimerkit ovat rintojenkehittyminen
normaalisti 8-13 v iässä
lopullinen muoto 12-18 v iässä
heti perään alkaa kasvupyrähdys
kuukautiset alkavat viimeisenä
10,5-14,5 v ikäisenä
kuukautisten alkaessa, tytönkasvuhuippu on jo takana
www.vierumaki.fi
tyttöjen kasvu
Tytön murrosikä
www.vierumaki.fi
Pitkäjänteisyys/ yhteenvetoa
Aerobinen peruskunto:
joka päivä vähintään 1h aerobiaa kaikissa ikäluokissa
Keskivartalon lihaskunto / hallinta:
vahva keskivartalo mahdollistaa kovan harjoittelun
vahva keskivartalo ehkäisee TULES –vaivoja
ohjelmassa päivittäin
Taito, tasapaino ja ketteryys
hermojärjestelmän toiminta kehittyy ennen murrosikää
tasapaino, refleksit, ketteryys, nopeus, lajinopeus…
harjoittelussa ja liikunnassa joka päivä mukana !!!
www.vierumaki.fi
Pitkäjänteisyys
Seuroihin pitkän tähtäimen suunnitelmat
vähintään 3-5 vuotta
Vuosittainen tarkistus / testaus
ei uuteen vaiheeseen ennen edellisen toteutumista
Huomioidaan biologinen ikä
ryhmissä oman tasoisia
Kilpaillaan säännöllisesti, mutta
seurataan omaa tuloskehitystä
kilpailut eivät saa vaikuttaa toistomääriin
www.vierumaki.fi
Nousujohteisuus
Harjoitusmäärä lisääntyy vähitellen
Esim ( Oulun Kärpät ):
–12v:  2-3 tapahtumaa + muu = 10-12 h / vko
13v: 3-4 tapahtumaa + muu = 11-12 h / vko
14v: 4-5 tapahtumaa + muu = 12-13 h / vko
15v: 5-6 tapahtumaa + muu = 13-14 h / vko
16v: 6-8 tapahtumaa = 14-18 h / vko
17v: 7-9 tapahtumaa = 16-20 h / vko
18v: 8-10 tapahtumaa = 18-22 h / vko
19v: 9-11 tapahtumaa = 20-24 h / vko
20v: 10-12 tapahtumaa = 22 – 28 h / vko
21 - : 8-12 tapahtumaa = 18 – 28 h / vko
www.vierumaki.fi
Nousujohteisuus
10
12
14
16
18
20
22
Muu
Laji(t)
Määrä
8
6
www.vierumaki.fi
KIITOS !!!