LAPIN KUNTATALOUS
 
                 2004-2005
j0300840
LAPIN LIITTO
Kuntataloustutkija
Ella Rautio-Kuosku
Heinäkuu 2006
Sisällysluettelo:
   Kuva 3-4Manner-Suomen kuntien talous ja
Lapin kuntien talous 04-05
   Kuva 5Maakuntien toimintakulujen ja
verorahoituksen muutos 04-05
   Kuva 6Lapin kuntien toimintatuottojen osuus
toimintakuluista -05
   Kuva 7Lapin kuntien verotulot 04-05
   Kuva 8Lapin kuntien valtionosuudet 04-05
   Kuva 9-10Lapin kuntien verorahoitus 04-05
   Kuva 11 Lapin kuntien toimintakulujen javerorahoituksen muutos 04-05
   Kuva 12Verorahoituksen muutos seutu-
kunnittain 04-05
   Kuva 13Lapin kuntien vuosikate 04-05
   Kuva 14Lapin kuntien lainakanta 04-05
   Kuva 15Lapin kuntien kertyneet yli- ja
alijäämät 31.12.2005
   Kuva 16Toimintakulujen jakautuminen -05
   Kuva 17Henkilöstömenojen ja palvelujen
ostojen muutos 2003-2005
   Kuva 18Laskennallisten valtionosuuksien
muutos 1997-2006
   Kuva 19Lapin kuntien tilikauden tulos 2006-
2008 yhteensä (sm:n ennuste)
   Kuva 20Lapin kunnille myönnetyt harkin-
nanvaraiset rah.avustukset 04-05
 
    MANNER-SUOMEN KUNTIEN TALOUS:
    * Talous pysyi ennallaan
    * Kunnat investoivat vähemmän
    * Lainakanta kasvoi
    * Verorahoituksen (valtionos. + verotulot)
       kasvu oli lähes yhtä suuri kuin käyttö-
       talouden nettomenojen kasvu (noin 5 %)
     LAPIN KUNTIEN TALOUS:
     * Talous heikkeni Lapissa voimakkaasti
     * Maakunnista vain Lapissa kuntien
       yhteenlaskettu vuosikate oli negatiivinen
     * Vuosikate heikkeni eniten Lapissa
     * Lapissa verotulot kasvoivat vain 1,5 %
       ja valtionosuudet kasvoivat vain 0,8 %
       (verorahoitus yhteensä kasvoi Lapissa
        siis noin 1 % ja koko maassa noin 5 %)
     * Lapissa toimintakulut kasvoivat noin
       4 %, joka on saman verran kuin koko
       maassa keskimäärin
   * Verotulot vähenivät yli 100 €/as Kemissä
      sekä Utsjoella ja kasvoivat yli 200 €/as
      Pelkosenniemellä, Savukoskella ja
      Kolarissa
   * Valtionosuudet vähenivät yli 200 €/as
      Utsjoella, Savukoskella sekä Enontekiöllä
      ja kasvoivat yli 150 €/as Keminmaassa,
      Kolarissa ja Kemijärvellä
   * Seutukunnittain tarkasteltuna vero-
      rahoitus väheni Kemi-Tornion ja Pohjois-
      Lapin seutukunnissa
   * Vuonna 2004 ja 2005 negatiivinen vuosi-
      kate oli Keminmaassa, Kemijärvellä,
      Ylitorniolla, Utsjoella ja Pelkosenniemellä
    * Kunnan lainakanta kasvoi yli 400 €/as
      Enontekiöllä, Pelkosenniemellä, Kemissä
      Posiolla ja Kemijärvellä. Lainakanta
      väheni Kittilässä, Savukoskella ja
      Tervolassa
    * 31.12.2005 kertynyttä alijäämää oli yli
      1 100 €/as Pelkosenniemellä, Utsjoella,
      Enontekiöllä ja Muoniossa. Ylijäämää oli
      yli 100 €/as Kittilässä, Rovaniemellä ja
      Ranualla
 
LAPIN KUNNILLE MYÖNNETYT HARKINNANVARAISETRAHOITUSAVUSTUKSET VUOSINA2004-2005 /  1000 EUROA
2004
2005
Hak. 2006
Enontekiö
404
320
1 000
Inari
500
Kemi
1 613
3 000
Kemijärvi
683
476
1 800
Keminmaa
1 415
4 000
Kittilä
1 000
Kolari
616
963
Muonio
419
170
1 000
Pelkosenniemi
472
184
750
Pello
321
1 000
Posio
307
216
Salla
1 300
Savukoski
554
100
Simo
1 200
Sodankylä
467
1 000
Tervola
261
Tornio
2 440
3 100
Utsjoki
554
219
900
Ylitornio
372
1 000
YHTEENSÄ
8 900
4 083
23 113