ppt_pohja_FIN-1_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Työkyvyn tukeminen pientyöpaikoillaTyökyvyn tukeminen pientyöpaikoilla
FL Pirkko Mäkelä-Pusa, johtava projektipäällikkö
Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hanke
Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Kuntoutussäätiö
ESR-hanke 2009 – 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö
ppt_pohja_FIN-1_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Punk - hankkeen kehittämistyöntavoitteet
1.Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen jatyöterveyshuoltoyhteistyön mallien kehittäminen
2.Kuntoutustoiminnan kehittäminenpientyöpaikkojen tarpeeseen
3.Kehittää välineitä tavoitteelliseentyöhyvinvointityöhön
4.Tiedon jakaminen hankkeen tuloksista
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
 Koulutus, TuKi -työhyvinvointikoulutus
 Välineitä työhyvinvointityöhön (tunnusluvut,   osaamiskartta)
VARHAINEN TUKI
PUNK
YKSILÖINTERVENTIO
 Oman hyvinvoinnin lähteillä
 Työelämäosaamisen kehittäminen,   Moniosaaja-valmennus
 Työurasuunnittelu
 Kuntoutuspalveluohjaus
YHTEISÖINTERVENTIO
 Yhteistyökäytännöt tth, tp,   kuntoutus
 Työterveyshuollon   jalkautuminen työpaikoille
TYÖYHTEISÖINTERVENTIO
 Varhainen reagointi ja tuki Työkyvyn tuki
 Ryhmäohjausmalli
 Voimavaroja esimiestyöhön- valmennus
TYÖHÖN PALUUN TUKI
YKSILÖINTERVENTIO
 Kuntoutuspalveluohjaus
YHTEISÖINTERVENTIO
TYÖYHTEISÖINTERVENTIO
Psykologinen pääoma
Sosiaalinen pääoma
OsallisuusOsaaminen
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Ohjausryhmä
Kehittämisryhmä
Kuntoutussäätiö
Kuntoutusalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus
- projektihallinta
- työuraan ja työelämäosaamiseen
liittyvä kehittämistyö
- työterveyshuoltoyhteistyö
Tampereen yliopisto
HyWin-työhyvinvointi
 koulutus ja henkilöstö-
   työn käytäntöjen
kehittäminen
Työterveyshuollot
Mehiläinen, Lohja ja Vantaa
TyöSyke, Karviainen,
Karkkilan lääkärikeskus
Avire Kuntoutus Oy
 kuntoutus ja
   työyhteisötyö
Kiipulan kuntoutus-
keskus
Yrittäjäjärjestöt
Kuntoutussäätiö
Innokuntoutus
Kehittämistyön toimijat
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Hallituksen esityksen 67/2010 tavoitteet
parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönätoteutettavan  työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumistatyöpaikoilla
Tarkoituksena on, että työnantajat ja työpaikat voisivathyödyntää entistä paremmin työterveyshuollon mahdollisuuksia
ja osaamista työkyvyn edistämisessä sekä toteutettaessavarhaista tukea ja työkyvyn hallintaa parantavia ratkaisujatyöpaikoilla
Hyvän työterveyshuolto käytännön mukaisia toimintatapoja
(työkyvyn tukeminen, työkykyongelmien havaitseminen ja hoito)tulee kehittää siten, että saadaan nykyistä vaikuttavampi tulos
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Esityksen keskeiset ehdotukset
Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 % korvaustasonehdoksi esitetään
-työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto sopivatyhteistyössä työpaikalla ja työterveyshuollossanoudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa,seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan jatyöterveyshuollon yhteisenä toimintana.
-lisäksi edellytetään, että työpaikalla on sovittusairauspoissaolojen seurantajärjestelmä
-työpaikalla tulee olla kirjallinen kuvaus käytännöistä jatoimintatavoista, joilla huolehditaan työkyvyn hallinnan,seurannan ja varhaisen tuen antamisesta
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Ehdotukseen liittyvä svl 5 § 2 momentti
Lisäksi 60% korvausta edellytyksenä on myös, ettätoimintakäytännöissä sovitaan
 - työnantajan velvollisuudesta toimittaa sairaus- japoissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijäole kieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista.
työkykyseurannan toteutuksen ja raportoinninesittämisestä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa
työkykyseurannan tietojen ja varhaisen tuen toteutumisenanalysoimisesta säännöllisesti työpaikalla
- työterveyshuollon velvollisuudesta raportoida vuosittaintyökykyseurannasta yli 20 hengen työpaikoilla
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\vipuvoimaa_mustavalkoinen.jpg
Työpaikan työkyvyn tuki -malli- varhaisen reagoinnin malli
-Punk-hankkeen kehittämistyön pohjana on ollut JATS-hankkeessa varhaisen reagoinnin työkirja
-kehitetyssä mallissa sovitaan sairauspoissaolojen seurannasta,työkyvyn tuesta ja työhön palaamisen perusteista pitkänsairauspoissaolon jälkeen eli miten käytetään joustaviatyöhönpaluun mahdollisuuksia. Monissa pientyöpaikoissa onsovittu tässä yhteydessä myös hoitoonohjauskäytännöistä.
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki käytännön
toimintatapa onnistuakseen edellyttää työterveyshuollontyöotteen muuttumista entistä laaja-alaisemmaksi