Säännöllisen venyttelyn vaikutusalaraajoissa esiintyviinlihaskireyksiinSäännöllisen venyttelyn vaikutusalaraajoissa esiintyviinlihaskireyksiin
Opinnäytetyö
Jyri Korsman
Kuko S04
LihaskireydetLihaskireydet
Lihakset mahdollistavat toiminnallaan liikkeemme
Lihakset toimivat vastavaikuttaja parein
LIHASKIREYDET
Aiheuttavat mm. kipua lihaksessa, kulumamuutoksianivelissä, ns. ylikäyttöä ja liikelaajuuksien rajoittumista
 Syntyvät yksitoikkoisen rasituksen seurauksena
 Ryhti, staattinen jännitys, vammat, liikkumattomuus jne..
  Lihasepätasapainossa lihasten toimintakyky on rajoittunut
 Ilmenevät usein subjektiivisina tuntemuksina
 Lihaksen tavallista nopeampaa väsymistä
 Paikallista tai säteilevää kipua
 Jäykkyyden tunnetta lihaksissa
 Lihaskireyksiä mittaavat testit Lihaskireyksiä mittaavat testit
REIDEN TAKAOSATREIDEN TAKAOSAT
Avustaja nostaa jalkaa ylöspäin,kunnes alustavassa oleva jalkakoukistuu
Venyvyys on normaalisti 80º
LONKAN KOUKISTAJATLONKAN KOUKISTAJAT
Mikäli polvi kohoaa yli vaakatason
Lonkan koukistaja kiristää
Mikäli polvikulma yli 90º
 Reiden etuosa kiristää
TAKAREIDETTAKAREIDET
Polvet kiinni lattiassa, rauhallineneteen taivutus
Normaali tasolla 0-2cm.
Lihaskireyksien testien tuloksetLihaskireyksien testien tulokset
Johtopäätös
Tuloksien valossa, voidaan todeta tapahtuneiden muutosten korreloivansuoraan venyttelyn määrää
YhteenvetoYhteenveto
 
MUISTA
LIHASKIREYDET
VAIKUTTAVAT
KOKO KEHOMME
TOIMINTAAN
KIITOS