ppt_pohja_FIN-1_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
Punk hankkeensyksyn 2010 – kevään 2011toiminta8.9.2010 Pirkko Mäkelä-Pusa
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
Hankkeen tilanne
Hankkeessa aloittanut 83 työpaikkaa ( tavoite 73)
yrityksiä 64 ja muita organisaatioita ( säätiöt, yhdistyksetjne.).
Syksyn 2010 aikana voidaan ottaa vielä joitain alle 50 tttyöpaikkoja mukaan hankkeeseen.
Hankkeessa siirrytään kevään aikana enemmän tiedottamaan jakouluttamaan hankkeen tuloksista
alkusyksystä järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopistonkanssa koulutusta työterveyshuolloille tuotteistamisesta jatalousviestinnästä.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
1. Varhaisen reagoinnin käytännöt
-Työpaikan työkyvyntuki – malliin pohjautuva nettiopaswww.tyokyvyntuki.fi syksyn 2010 käytettävissä hankkeessa mukanaolevien työpaikkojen työkyvyn tuki mallin tekemiseen, siten ettätyöterveyshuoltotyöstä mallin tekemisestä voi ns. työterveyshuollonjalkautumisena laskuttaa hanketta max. 8 h työpanos ( Esr-periaatteet).
-Nettiopas on maksuton ja jatkossa käytössä vapaasti.
-Kaikkein pienimpien alle (20 tt) työpaikkojen osalta kerätäänkokemuksia, miten toimintasuunnitelmaan kirjataan työkyvyntuki.
-työkykyasioiden puheeksiottokoulutus – hanke järjestää yhdenkoulutuksen keväällä 2011
-kuntoutuspalveluohjaus (esite)
-aloite työterveyshuollolta tai henkilöltä itseltä – esimies tietoinen alusta asti
-työuraohjaus – pääasiassa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksienselvittely ja uudelleen suuntautumis-mahdollisuuksien ohjausta
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
2.  Oman hyvinvoinnin lähteille
-varhaiskuntoutus työssä jaksamisen tueksi
-5 pv + seurantapäivä, Kuntoutussäätiö toteuttaa 4 hankkeenaikana ja Kiipulan kuntoutuskeskus 3 kurssia
-syksyn 2010 aikana 2 kurssia ( elokuussa alkava Kiipula jalokakuussa alkava Avire-kuntoutus, Kuntoutussäätiö )
-kevään 2011 aikana 2 kurssia ( tammikuussa alkava Kiipula jamaaliskuussa alkava Avire-kuntoutus )
-jokaisesta kurssista tehdään oma esite, jota toimitetaantyöterveyshuolloille jaettavaksi asiakkaille
-työterveyshuolto lähettäjänä – vrt. kuntoutusraha Kela
-tiedot kuntoutuskursseista myös www.kuntoutussaatio.fi/punk
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
3-4. Välineitä työhyvinvointityöhön
Työyhteisökyselyjä toteutettu 7 työpaikassa – jatkotyö ollut erityöpaikoilla erilainen. Työyhteisökysymysten käsittelystä jatyökyvyn tuesta tehdään opas esimiehille. Työyhteisökyselyvoidaan sopia vielä kahdelle työpaikalle, jos on halukkuutta.
Osaamiskartoitus on pilottivaiheessa ja siitä tehdään myösopas, joka valmistuu syksyllä 2010.
Hankkeen kehittämistyöstä työhyvinvointivälineiden osalta (työyhteisökysymysten käsittely, osaamiskartoitus jahenkilöstötunnusluvut ) järjestetään koulutustilaisuudet puolipvKuntoutussäätiöllä, Hämeenlinnassa ja Tampereellamaaliskuussa 2011. Tarkoitettu sekä työpaikoille että tth:lle.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
5. Kumppanuusmalli työpaikan ja tthyhteistyöhön
1.Kysely
Toteutetaan Wepropol – kysely hankkeen työterveyshuoltojenasiakasyrityksissä ja mahdollisesti yrittäjäjärjestöjen kanssa sovittavilleryhmille.
Raportoidaan eri kokoisten yritysten odotukset erikseen.
2.Kehittämistyö
Suunnitellaan yhteistoiminnallisesti eri kokoisten työpaikkojen jatyöterveyshuoltojen kesken ( osallistavan suunnittelun menetelmiäkäyttäen) toimintasuunnitelma .  Arvioidaan yhteistyön sujumista jamuutoksia kehittämispalavereissa.  Toimintasuunnitelmamallinsuositukset tehdään yksinyrittäjälle, mikroyritykselle,  pienyritykselle japk-yritykselle.
3.Verkkopalveluiden soveltuvuuden kokeilu
Kokeillaan mahdollisesti  muutaman työterveyshuollon kanssasoveltuvin osin räätälöityinä.
 
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
5. Selvitys pien- ja mikrotyöpaikkojen    sekä yksinyrittäjien kuntoutustarpeesta
kyselyjä toteutetaan sähköisenä kyselynä hankkeen aikana erivaiheissa
ensimmäinen kysely marraskuussa 2009, jossa myöskartoitetaan osaamisen kehittämistarpeita
kyselyn toteuttaa Innokuntoutus
ennen kyselyjä sovitaan työpaikan kanssa, että kysely voidaantoteuttaa
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
HANKEMUUTOS 12.6.2009  - 31.12.2010
Esimiesten hyvinvointikoulutus –  Voimavaroja esimiestyöhön
2 koulutusta syksyn 2010 aikana.
Työterveyshuoltoammattilaisten jalkautuminen työpaikoille
Työpaikoilla, joilla kuormittava tilanne, epävarmuutta tms.hanke kustantaa ohjausta max. 8 h/työpaikka.Jalkautumiseen käytettävää työaikaa voi käyttää myöstyökyvyntuki-mallin tekemiseen. Huom. työajan seuranta !
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
Yhteistyökoulutus TTL:n kanssa
Työterveyspäivillä 26-27.10.2010 ständi Työkyvyntuki –nettioppaasta
Yhteistyökoulutus Synergoksen kanssa Tre – syksy 2010
Yhteistyö TTL:n kanssa
2.12.2010 Lahdessa
9.12.2010 Helsingissä
18.1.2010 Oulu
27.1.2010 Kuopio
3.2.2010 Turku
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
  Ohje osaamiskartan laadintaan pk-työpaikoilla (2010)    Opas esimiehille työyhteisökysymyksiin (2011)  Ohje henkilöstötunnuslukujen tuottamiseksi pk-työpaikoille (2011)  Työkyvyn tuen polut – opas työpaikoille (2011)  Arviointiraportti yksinyrittäjien ja mikroyritysten kuntoutus-    tarpeista (2011)  Raportti kumppanuusmalleista (2011)  Loppuraportti ja kansanomainen loppuraportti (2012)
Hankkeessa tuotettavat julkaisut