LUMA-viikko 2005KemiaLUMA-viikko 2005Kemia
Kemian 4. kurssin ryhmä tekijulisteita, joissa pohdittiin keinojakasvihuoneilmiön heikkenemiseen.Kemian 4. kurssin ryhmä tekijulisteita, joissa pohdittiin keinojakasvihuoneilmiön heikkenemiseen.
Kioton sopimusKioton sopimus
Syntyi joulukuussa 1997Syntyi joulukuussa 1997
tavoitteena vähentää päästöjä 5%vuoden 1990 tasostatavoitteena vähentää päästöjä 5%vuoden 1990 tasosta
Suomi on sitoutunut jäädyttämäänpäästöt vuoden 1990 tasolleSuomi on sitoutunut jäädyttämäänpäästöt vuoden 1990 tasolle
Miten Suomessavähennetään?Miten Suomessavähennetään?
Liikenne – 18% khk-päästöistäLiikenne – 18% khk-päästöistä
Kevyt-, joukko- ja raideliikenteen lisäys jasuosiminenKevyt-, joukko- ja raideliikenteen lisäys jasuosiminen
lento- ja autoliikenteen vähentäminenlento- ja autoliikenteen vähentäminen
Energian tuotanto 65% khk-päästöistäEnergian tuotanto 65% khk-päästöistä
vähennetään energian kulutusta ja suositaanvähäpäästöisiä polttoaineitavähennetään energian kulutusta ja suositaanvähäpäästöisiä polttoaineita
Sammutitko valot?Sammutitko valot?
Energian säästäminen ja mahdollisimmantehokas käyttö vähentäväthiilidioksidipäästöjä.Energian säästäminen ja mahdollisimmantehokas käyttö vähentäväthiilidioksidipäästöjä.
Sähkölaitteiden valmiustilat kuluttavatSuomessa sähköä yhden keskisuurenvoimalaitoksen verran. Kytke laitteet poispäältä, kun et tarvitse niitä.Sähkölaitteiden valmiustilat kuluttavatSuomessa sähköä yhden keskisuurenvoimalaitoksen verran. Kytke laitteet poispäältä, kun et tarvitse niitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö eisynnytä hiilidioksidipäästöjä.Uusiutuvien energialähteiden käyttö eisynnytä hiilidioksidipäästöjä.
Säästät ilmastoa, kun suosit vihreääsähköä, ja myös lompakkoasi, kunkorvaat hehkulamputenergiansäästölampuilla.Säästät ilmastoa, kun suosit vihreääsähköä, ja myös lompakkoasi, kunkorvaat hehkulamputenergiansäästölampuilla.
Suosi lähellä tuotettuja ruokia, tuotteitaja palveluja. Tuet paikallisia elinkeinoja jasäästät ilmastoa kuljetusten aiheuttamiltapäästöiltä.Suosi lähellä tuotettuja ruokia, tuotteitaja palveluja. Tuet paikallisia elinkeinoja jasäästät ilmastoa kuljetusten aiheuttamiltapäästöiltä.
 Yksi ihminen ei voi vaikuttaailmastonlämpenemiseen, mutta000 000 ihmistä voi. Yksi ihminen ei voi vaikuttaailmastonlämpenemiseen, mutta000 000 ihmistä voi.
BiopolttoaineetBiopolttoaineet
Biopolttoaineet eivät lisääkasvihuoneilmiötä, koska…Biopolttoaineet eivät lisääkasvihuoneilmiötä, koska…
kasvaessaan biomassa sitoo itseensäilmakehän hiilidioksidia sen määrän,jonka palaessaan vapauttaa takaisinluontoon.kasvaessaan biomassa sitoo itseensäilmakehän hiilidioksidia sen määrän,jonka palaessaan vapauttaa takaisinluontoon.
BiodieselBiodiesel
öljykasveistaöljykasveista
voitelee moottoriavoitelee moottoria
voidaan myössekoittaa dieseliinvoidaan myössekoittaa dieseliin
BioetanoliBioetanoli
ohrasta,sokerijuurikkaastaohrasta,sokerijuurikkaasta
sekoitetaan bensankanssasekoitetaan bensankanssa
BiokaasuBiokaasu
kaatopaikoilta,navetoista,jätevedenpuhdista-moistakaatopaikoilta,navetoista,jätevedenpuhdista-moista
vastaaominaisuuksiltaanmaakaasuavastaaominaisuuksiltaanmaakaasua
(tosin parempi)(tosin parempi)
PelletitPelletit
valmistetaan puu-teollisuudenjätteistä, kutensahanpurusta jahiontapölystävalmistetaan puu-teollisuudenjätteistä, kutensahanpurusta jahiontapölystä
puristettuapuumassaapuristettuapuumassaa
PäästökauppaPäästökauppa
taloudellisesti kannattavaaympäristön säästöätaloudellisesti kannattavaaympäristön säästöä
Päästökaupan ideaPäästökaupan idea
Päästökaupan ideana on, että päästöjävähennetään siellä, missä se on halvinta.Päästökaupan ideana on, että päästöjävähennetään siellä, missä se on halvinta.
Suomi on mukana Euroopan Unioninsisäisessä päästökaupassaSuomi on mukana Euroopan Unioninsisäisessä päästökaupassa
Mitä päästökauppa koskeeMitä päästökauppa koskee
Tällä hetkellä kauppaa käydäänhiilidioksidipäästöilläTällä hetkellä kauppaa käydäänhiilidioksidipäästöillä
Kauppa koskee tällä hetkellä yli 20 MW:npolttovoimalaitoksia ja suuriateollisuuslaitoksia, sekä niiden kanssasamassa kaukolämpöverkossa oleviapienempiä laitoksia.Kauppa koskee tällä hetkellä yli 20 MW:npolttovoimalaitoksia ja suuriateollisuuslaitoksia, sekä niiden kanssasamassa kaukolämpöverkossa oleviapienempiä laitoksia.
Päästökauppa käytännössäPäästökauppa käytännössä
Laitokset hakevatEnergiamarkkinavirastolta päästöluvan,hyväksyy sen.Laitokset hakevatEnergiamarkkinavirastolta päästöluvan,hyväksyy sen.
Kauppa- ja teollisuusministeriö laskeelaitoskohtaiset päästöoikeudet, jotkavaltioneuvosto hyväksyy.Kauppa- ja teollisuusministeriö laskeelaitoskohtaiset päästöoikeudet, jotkavaltioneuvosto hyväksyy.
Jos annetut päästöoikeudet eivät riitälaitoksen pitää ostaa lisää oikeuksia .Jos annetut päästöoikeudet eivät riitälaitoksen pitää ostaa lisää oikeuksia .
Osto ja myyntiOsto ja myynti
Laitokset saavat vapaasti ostaa ja myydäoikeuksia toisiltaan.Laitokset saavat vapaasti ostaa ja myydäoikeuksia toisiltaan.
Mikäli laitos ei kuluta kaikkiapäästöoikeuksiaan se voi myydäoikeuksia muille laitoksille, joidenoikeudet eivät riitä niiden päästöihin.Mikäli laitos ei kuluta kaikkiapäästöoikeuksiaan se voi myydäoikeuksia muille laitoksille, joidenoikeudet eivät riitä niiden päästöihin.
Päästöjen todentaminenPäästöjen todentaminen
Päästöt todentaaEnergiamarkkinavirastolle laitoksenkanssa todentamissopimuksen tehnyttodentaja.Päästöt todentaaEnergiamarkkinavirastolle laitoksenkanssa todentamissopimuksen tehnyttodentaja.
Todentajan täytyy hakea toimilupaEnergiamarkkinavirastolta.Todentajan täytyy hakea toimilupaEnergiamarkkinavirastolta.
TulevaisuusTulevaisuus
Päästökaupassa on menossaensimmäinen vaihe, vuonna 2008 alkaauusi vaihe.Päästökaupassa on menossaensimmäinen vaihe, vuonna 2008 alkaauusi vaihe.
Tällöin päästökauppaa voidaan laajentaakoskemaan muitakin päästöjä, sekäuseampia laitoksia.Tällöin päästökauppaa voidaan laajentaakoskemaan muitakin päästöjä, sekäuseampia laitoksia.