Kaski-logo_toimisto
HEKMI OY/PALVELUKESKUS KASKI
PERUSTETTU 2001
AIDOSTI KOTIMAINEN
OMISTAJAT HANNA JA MIKA PAANANEN
TYÖNTEKIJÖITÄ 16
OSAKASYRITYS HOIVAKYMPPI OY:SSÄ
   ASUKASPAIKKOJA 23
   UUDET TILAT VALMISTUNEET 2008
   TALOSSA KAKSI KOTIA
   TEHOSTETTUA ASUMISPALVELUA
   IKÄIHMISET
   PÄIHDEDEMENTIA
Kaski-logo_toimisto
MIKÄ TEKEE HYVÄNTYÖILMAPIIRIN?
Kaski-logo_toimisto
 VALITAAN TYÖYHTEISÖÖN SOPIVIA TYÖNTEKIJÖITÄ
 TYÖNTEKIJÖITÄ RIITTÄVÄ MÄÄRÄ
 MAHDOLLISTETAAN KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN
 
 MAHDOLLISTETAAN YHTEISTEN PALAVERIEN PITÄMINEN
 
 PIDETÄÄN TYÖNTEKIJÄT AJAN TASALLA JA PYRITÄÄN
  SAMANAIKAISEEN TIEDOTTAMISEEN
 PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
MIKÄ TEKEE HYVÄNTYÖILMAPIIRIN?
 REAGOIDAAN SAATUUN PALAUTTEESEEN
 OLLAAN AIDOSTI KIINNOSTUNEITA TYÖNTEKIJÖISTÄ JA HEIDÄN
   HYVINVOINNISTAAN TYÖYHTEISÖSSÄ
 JÄRJESTÄÄN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA MYÖS TYÖAJAN
   ULKOPUOLELLA
 SOVITUT ASIATA HOIDETAAN
 
 TYÖNANTAJAKIN VOI EREHTYÄ
 TILAT JA TYÖTURVALLISUUS
Kaski-logo_toimisto
MIKÄ TEKEE HYVÄNTYÖILMAPIIRIN?
OLET OMALTA OSALTASI VASTUUSSA TYÖPAIKANILMAPIIRISTÄ
HUOLEHDI OMASTA TYÖKYVYSTÄSI
PIDÄ YLLÄ AMMATTITAITOASI
OLE AKTIIVINEN JA OTA VASTUUTA
PYRI REHELLISEEN JA SUORAAN PALAUTTEENANTAMISEEN JA VASTAANOTTAMISEEN
OTA ONGELMAT PUHEEKSI HETI
TARKISTA JOS ET OLE VARMA MITÄ TYÖTOVERSISANOMA TARKOITTAA
Kaski-logo_toimisto
 USKALLA KYSYÄ JA KYSEENALAISTAA
Kaski-logo_toimisto
 OPI EREHDYKSISTÄ
JAA TIETOSI TYÖYHTEISÖN KÄYTTÖÖN JA TIEDOTAAKTIIVISESTI
SITOUDU YHDESSÄ SOVITTUIHIN TAVOITTEISIIN
OSALLISTU TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN
PIDÄ TYÖYMPÄRISTÖ VIIHTYISÄNÄ JATURVALLISENA
ÄLÄ SALLI KIUSAAMISTA
MIKÄ TEKEE HYVÄNTYÖILMAPIIRIN?
Kaski-logo_toimisto
JAKSETAAN TYÖSSÄ PAREMMIN
 ILOITAAN KUN TYÖSSÄ ONNISTUTAAN – TUETAAN KUN ONVAIKEUKSIA
 YMMÄRRETÄÄN MITEN OMA TYÖ LIITTYY KOKONAISUUTEEN
 PÄÄSTÄÄN YHDESSÄ TAVOITTEISIIN JATYÖ ON LAADUKASTA
 TYÖTEKIJÖIDEN VAIHTUVUUS ON VÄHÄISTÄ
KUN TYÖILMAPIIRI ON KUNNOSSA
KIITOS!
LISÄTIETOJA:
MIKA 050-307 2874
SAIJA 044-262 5777
WWW.PALVELUKESKUSKASKI.FI
Kaski-logo_toimisto