12.12.2008
ELPiPL – European Language Portfolio onstudent’s journey through studies intoprofessional lifeSeinäjoki 4.4.2011
Heli Simon, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
ELPIPL logo
ELPiPL-hanke (Elinikäisen oppimisen ohjelma 2009 – 2011)
Partnerit
HAAGA-HELIA AMK & SeAMK
Ylöjärven lukio
Högskolan Dalarna, Ruotsi
Kauno Kollegija, Liettua
Hanze University of Applied Sciences,Alankomaat
Silesian College of Economics andAdministration in Bytom, Puola –aikuisopiskelu/etä
University of Pardubice, Tsekki
Työelämäkontaktit
-KalevaTravel, Helsinki Expert,SagaMatkat, Nokia Siemens Networks,Tieto ja Kemira
-Sekä muita partneriyrityksiä
Kansalliset Europassi-keskukset
-Alankomaat, Itävalta, Liettua, Puola,Ruotsi, ja Suomi
12.12.2008
Etunimi Sukunimi
ELPiPL-hankkeen tavoitteet
Eurooppalaisen kielisalkunsoveltaminen 2. ja korkea-asteilla
Kielenopetuksen kehittäminen
Kielten viitekehyksen, kielisalkun jaEuropassin tunnettuuden lisääminen
Työelämän näkemysten ja tarpeidenkartoittaminen
12.12.2008
Etunimi Sukunimi
C:\Users\jaffe\Pictures\2010-06-05 polen 2010\polen 2010 024.JPG
Kielisalkku
EVK:n taitotasot
Opiskelijan omaisuutta
Väline, joka edistää opiskelijanautonomiaa
Pedagoginen, raportoiva jadokumentoiva rooli
Rohkaisee opiskelijaaitsearviointiin
Edistää monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta
Huomioi myös muuallahankitun osaamisen
12.12.2008
Etunimi Sukunimi
Tulokset
Salkkutyöskentelyn pilotointi lv. 2009 – 2010
Pilotointikielet: englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, venäjä,tsekki
Materiaalipankki
Opiskelijan käsikirja
Opettajan käsikirja
EKS-opintosuuunnitelma
12.12.2008
Etunimi Sukunimi
ELPIPL logo
Mitä opimme?
Opettajan roolin muutos
Tavoitteena opiskelijan autonomia
Edellyttää reflektiota
Kielisalkku opinnoissa ja työelämässä => motivaatio
Elinikäinen oppiminen
12.12.2008
Etunimi Sukunimi
Lisätietoja
Hankkeen www-sivut:http://www.elpipl.com/index.html
Projektipäällikkö: Liisa.wallenius@haaga-helia.fi
Aiheesta tulossa myös väitöskirja
12.12.2008
Etunimi Sukunimi
Opiskelijoiden ja opettajien kommentteja pilottikurseilta
loistava tapa jäsentää omaa oppimista ja kielitaidontasoa”
”parasta olisi, jos voisi käyttää kaikissa kieliopinnoissa”
”laittaa miettimään missä mennään”
”hyvä tapa säilöä kaikki onnistuneet työt/tehtävät”
”myös puhuttua materiaalia saatava mukaan”
”portfolio on työelämälähtöistä opiskelua”
12.12.2008
Etunimi Sukunimi