Kevään 2010 aloitus
Edutool-opinnot 18.1.
Maanantain 18.1. ohjelma
klo 8.15.-9.30 Edutool-opintojen kevät ja muistellaan myössyksyä/ Niina
klo 9.30.-11 luento/Jari
klo  11.-11.45 lounas
klo 11.45.-13 luento/Harto
klo 13.-13.15 tauko/valmistellaan ACP-neukkari
klo 13.15.-14.15 luento/Ola
klo 14.15.-15.00 yhteenveto päivästä ja DBR-kurssinjatko/Pirkko
Tiistain 19.1. ohjelma
klo 8.15.-9.30 Alumniaamiainen
klo 9.30.-10.15 Maanantain palauteringin koonti /Niina
klo 10.15.-12 Gradu
Kevään gradutyöskentely/ Niina
Tutkimussuunnitelma, aiheen rajaaminen ja kirjallisuuteenperehtyminen / Sanna
klo 12-13 Lounas
klo 13-14 Gradu: Työskentelyä vertaisryhmissä
klo 14-15 Gradu: Työskentely ohjaajaryhmissä
Syksyllä opiskeltiinahkerasti…
OPVIE: Oppimisympäristöt ja viestintä 5 op
KOME: Ymmärtävän oppimisen kognitiivinen,motivationaalinen ja emotionaalinen perusta 6 op
TOPSEK: Teknologian opetuskäytön pedagoginensuunnittelu eri kouluasteilla 5 op
DBR: Design Based Research tutkimusmenetelmänä 5 op
Gradutyöskentelyn aloitus
Sivuaineopinnot
Aineopinnot
Pelisäännöistä
Lähiopetusten poissaolot
Lähiopetuspäivät ovat tärkeitä  pyri järjestämäänniin, että pääset paikalle!
Jos joudut olemaan pois, ilmoita siitä etukäteen tiedämme huomioida ryhmätyöskentelyssä
Poissaolojen korvaavat tehtävät
jatkossa tehtävänanto viimeistään saman viikon torstainawikissä
Tehtävien deadlinet
Ilmoita opintojakson vastuuhenkilölle, jos et ehdipalauttamaan tehtävää ajoissa. Sovi/ehdota uusipalautuspäivä.
Tarvitsetko ohjausta opintoihin?
Ole yhteydessä Niinaan
Sähköposti (niina.impio@oulu.fi)
Puhelin 553 3722
Työhuone KK 229
Kevään 2010 opinnot
DBR: Design Based Research tutkimusmenetelmänä5 op
Gradu
KVALI: Kvalitatiivinen tutkimuksen jatkokurssi 5 op
LETEC: Learning and Collaboration in Technology-Enhanced Contexts 6 op
ASI: Asiantuntijuus ja sosiaaliset innovaatiot 8 op
Lisäksi kevään aikana käydään HOPS-keskustelut
Palauterinki
Jakaannutaan kolmeen ryhmään ja valitaanjokaisesta ryhmästä yksi pöytävastaava.Pöytävastaava on koko ajan samassapöydässä.
Keskustellaan annetusta aiheesta ja kirjataankeskeisiä ajatuksia ”pöytäliinaan”.
Pöydän vaihto 10 min. välein
Lopuksi palataan aloitus pöytään ja tehdäänyhteenveto ko. pöydän keskustelusta.
Yhteenvedot esitellään tiistaina.
Pohtikaa tässä pöydässä
 Miten opintojen ohjaus on onnistunut?
 Miten opintojen tiedottaminen on toiminut?
 Miten olet itse vaikuttanut opintojenedistymiseen?
 Millaisia kehittämisehdotuksia teillä onohjaukseen ja tiedottamiseen?
Pohtikaa tässä pöydässä
Mitä olette pitäneet opintojentyöskentelytavoista (esim. lähiopetukset,itsenäinen- ja verkkotyöskentely,  käytetytteknologiat, arviointi)?
Miten opintojen aikataulutus on toiminut?
Millaisia kehittämisehdotuksia  teillä ontyöskentelytapoihin ja aikatauluihin?
Pohtikaa tässä pöydässä
Mitä olette oppineet Edutool-opinnoissatähän mennessä?
Mitä olette pitäneet opintojen sisällöistä?Ovatko sisällöt vastanneet odotuksianne?
Millaisia toiveita teillä on tulevienopintojaksojen sisältöihin ja työskentelyyn?