KYSYMYKSIÄ ITSEARVIOINNIN AVUKSI
Ihmisen kasvu ja kehitys
- Ryhmäsuoritus
*Kysymyksiä itsearvioinnin avuksi :
*Millaisia ajatuksia opintojakso sinussa herätti? Mikäoli opintojakson tärkein anti sinulle, miksi?
*Miten olet mielestäsi saavuttanut opintojaksolle asetetuttavoitteet?
*Mitkä ovat mielestäsi työsi vahvuudet ja kehitettävät puolet?
*Miten arvioisit työskentelyprosessiasi (ja ryhmäntyöskentelyprosessia) ja työskentelytapojesi toimivuutta?
*Miten voisit vielä kehittää työskentelyäsi?
*Mihin haluaisit erityisesti tässä opintojaksossa palautetta?
*Ovatko tehtävänannon ohjeet selkeät ja riittävät? Mitentehtävänantoa/suoritustapaa voisi vielä mielestäsi parantaa jakehittää?
*Miten arvioisit opintojakson lähteitä oppimisesi kannalta?
*Palautteen saatuasi voit vielä pohtia itseksesiesimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
*Miten koit työtäsi koskeneen palautteen?
*Oletko samaa mieltä opettajan antamanpalautteen kanssa? (Jos jokin jäämietityttämään, voit ottaa yhteyttä palautteenantaneeseen opettajaan.)
*Miten työstäisit työtäsi eteenpäin?
*Miten voisit hyödyntää saamaasi palautettajatkossa?