KL_aloitussivu
Ovatko lähipalvelut lähellä? –valtakunnan tason näkökulma
Puolanka 26.1.2007
Kaija Majoinen
Kehitysjohtaja, HTT
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
2
Demografinen
muutos
Toimintaympäristön muutos haastaa Paras-uudistukseen
EU/valtion säätely
Globaalitalous
kuva
kuva
globalization
bild2_microchip_250x192
Talous
Talous
Palvelut
Palvelut
Alue-rakenne
Alue-rakenne
SuomenLippu1
arvostus
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
3
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
4
Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2004
305
45
16
12
220
200
218
207
16
170
78
148
858
566
153
8
70
435
26
32
36
25
154
27
11
58
298
16
48
113
75
154
131
3 259
127
613
52
32
55
47
33
6
1 522
101
68
182
9
25
6
16
2
104
76
25
731
80
19
54
11
65
22
43
44
62
101
101
15
83
63
4
23
11
105
69
12
12
61
38
25
4
2
110
94
134
15
211
15
51
92
76
31
42
344
20
125
35
4 879
2 373
28
21
15
28
83
29
93
23
15
25
19
16
62
34
42
25
105
8
41
82
578
256
288
37
25
48
328
25
11
30
35
28
302
48
12
322
50
43
76
18
23
62
86
25
253
17
18
31
30
228
8
9
429
87
14
22
298
34
325
77
61
23
92
44
94
2
10
11
12
51
14
71
65
34
61
42
11
1 962
28
36
54
46
42
27
250
29
16
21
129
49
106
172
52
40
13
47
80
122
597
221
143
16
156
21
213
24
28
2
17
72
9
34
34
33
392
86
57
28
46
29
30
63
26
73
32
45
67
35
168
13
23
384
28
65
- 25
  (125)
26-75
 (153)
76-
  (154)
7- vuotiaiden määrävuonna 2015
Lähde: Tilastokeskus väestöennsuste
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
5
Kunta- ja palvelurakenneuudistustasääntelevän puitelain tavoitteet
Luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle
Vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta
Kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia
Uudistaa rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä
Tarkistaa valtion ja kuntien välistä tehtävienjakoa
Parantaa tuottavuutta, hillitä menojen kasvua, luoda edellytyksiäpalvelujen ohjauksen kehittämiselle
Tavoitteena elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheäkuntarakenne sekä laadukkaiden ja asukkaiden saatavilla olevatpalvelujen varmistaminen koko maassa
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
6
Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristön muutokset
EDELLÄKÄVI-
JÄT
EDELLÄKÄVI-
JÄT
SOPEUTUJAT
SOPEUTUJAT
HÄVIÄJÄT
HÄVIÄJÄT
Organisaationkyky uudistua
Organisaationkyky uudistua
Organisaatioiden käyttäytyminenmuutospaineissa – Mihin sijoitatKainuun ja sen kunnat?
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
7
Mitä ovat lähipalvelut?
Lähipalveluita väestö tai ainakin osa kunnanasukkaista käyttää toistuvasti, usein jopa päivittäin.
Lähipalvelut tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä,niihin on helppo hakeutua joko yleiselläkulkuneuvolla, omalla autolla (tai kävellen) tai netuodaan ihmisille kotiin.
Lähipalveluihin kuuluvat esimerkiksi päivähoito,kotipalvelut, terveydenhoitajan vastaanotto,perusopetus, lähikirjastot ja lähiliikuntapaikat.
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
8
LÄHIPALVELUJEN HAASTEELLINENMAISEMA
Tämän hetken kiperin kysymys: Miten varmistetaankansalaisten usein tarvitsemien palvelujensaatavuus toimintaympäristön ja kuntarakenteenmuuttuessa?
Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarvitaanmoninaista palvelukonseptien uudistamista sekäyhteistyötä, kuntien, seurakuntien, järjestöjenvaltion viranomaisten ja yritysten kesken.
Valtion oikeudenmukainen kuntapolitiikka – perustapalvelujen saatavuuden turvaamiselle.
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
9
Lähipalvelukonseptien uudistaminen – kansalaisen Paras
Lähipalvelujen
turvaaminen
YHTEISPALVELUT
JA NIIDEN
KEHITTÄMINEN
TEKNOLOGIAN
HYÖDYNTÄMINEN
UUDENLAISET,
HALLINNON
RAJAT YLITTÄVÄT
PALVELUKONSEPTIT
YKSITYISTEN
PALVELUJEN
SAATAVUUDEN
EDISTÄMINEN
HENKILÖSTÖN
OSAAMISEN
VAHVISTAMINEN
HYVIEN MALLIEN
LEVITTÄMINEN
KUMPPANUUS
 PALVELUJEN
JÄRJESTÄMISESSÄ
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
10
Kuntalaiselle ja kuntayhteisöllemerkityksellisiä lähipalveluja ja –toimintaaon tärkeää tukea myös kunnan erilaisinavustuksin
Myöntämällä taloudellista tukea yleishyödylliseentoimintaan,
Luovuttamalla tiloja tai laitteita yleishyödylliseentoimintaan tai käyttöön,
Antamalla kohdeavustusta erilaisten tapahtumienjärjestämiseen tai
Sopimalla, että yhdistys tai järjestö korvaustavastaan suorittaa kuntaa hyödyntäviä palveluja(asukas/ liikuntaseura jonkinlaista korvaustavastaan pitää huolta liikuntapaikan
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
11
Kumppanuus paikallisenavoimavarana
Monet liikunta- ja harrastusjärjestöt, asukasseurat,lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyvänväestön yhdistykset huolehtivat erilaisistatoiminnoista lähiyhteisöissä. Näiden yhteisöjen jakunnan tiivistä yhteistyötä on tärkeää edelleenkehittää. Näin voidaan myös ehkäistä varsinaistapalvelujen tarvetta ja lisätä ihmisenhyvinvointia.  YHTEISTYÖ PERUSTUUKUMPPANUUTEEN JA YHTEISEENPÄÄMÄÄRÄÄN, jossa kunta ei osta yhteisöntuottamaa lähitoimintaa, vaan tukee eri tavoinyhteisöjen omaehtoista työtä lähiyhteisöissä.
KL_jatkosivu
Kuntaliitto_pc_RGB
26.1.2007
12
Kiitos mahdollisuudesta osallistuatähän päivään
Kaija Majoinen
Suomen Kuntaliitto
Puh 0500-811239
Kaija.majoinen@kuntaliitto.fi