alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
1
Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus1.1.-30.9.2007
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
2
Kauden tulos, milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
3
Kauden tulos,jatkuvat toiminnotmilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
4
Tulos/osake, euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
5
Tulos/osake,jatkuvat toiminnoteuroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
6
 Liikevaihto, milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
7
Liikevaihto,jatkuvat toiminnotmilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
8
Liiketulos,jatkuvat toiminnotmilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
9
Liiketulos ilman kertaeriä,jatkuvat toiminnotmilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
10
Liikevaihto,pakasteliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
11
Liiketulos,pakasteliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
12
Liiketulos ilman kertaeriä,pakasteliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
13
Liikevaihto,kalaliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
14
Liiketulos,kalaliiketoiminta, milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
15
Liiketulos, ilman kertaeriäkalaliiketoiminta, milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
16
Liikevaihto,kasviöljyliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
17
Liiketulos,kasviöljyliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
18
Liiketulos ilman kertaeriä,kasviöljyliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
19
Liikevaihto,viljakauppaliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
20
Liiketulos,viljakauppaliiketoimintamilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
21
 Liiketulos, muut toiminnot, milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
22
 Liiketulos ilman kertaeriä, muut toiminnotmilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
23
 Liikevaihto, lopetetut toiminnotmilj. euroa
Päättynyt Q2/2007
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
24
 Liiketulos, lopetetut toiminnotmilj. euroa
Myyntivoitto 1,5 m€
Myyntivoitto 4,1 m€
Myyntivoitto Suomen Rehunosake-enemmistön kaupasta
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
25
Liikevaihdon jakautumajatkuvat toiminnot,  Q3
2007 73,6 milj. euroa
2006 51,9 milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
26
 Liikevaihdon jakautuma Q1-Q3, jatkuvat toiminnot
2007 213,1 milj. euroa
2006 172,6 milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
27
              Liikevaihdon jakautuma,              kaikki toiminnot Q1-Q3
2007 280,3 milj. euroa
2006 291,3 milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
28
Rahoitustuotot ja –kulut, nettojatkuvat toiminnotmilj. euroa
2006 osakemyynnit 2,6  m€
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
29
Tulos ennen veroja,jatkuvat toiminnotmilj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
30
Omavaraisuusaste, %
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
31
Oma pääoma/osake, euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
32
Liiketoiminnan rahavirta,milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
33
Investointien rahavirta,milj. euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
34
Henkilöstön jakautuma, Q1-Q3jatkuvat toiminnot
2007: 696
2006:663
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
35
Lännen Tehtaat, kaikki toiminnot
                                         1.1.-30.9.2007        1.1.-30.9.2006
Liikevaihto, m€                    280,3291,3
Liiketulos, m€  9,3    6,4
Kauden tulosm€  9,4    5,8
Tulos/osake,            1,51             0,92
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus Q3 2007  1.11.2007
36
Lännen Tehtaat, jatkuvat toiminnot
                                         1.1.-30.9.2007        1.1.-30.9.2006
Liikevaihto, m€           213,1       172,6
Liiketulos, m€    0,1                            0,9
Liiketulos ilman kertaeriä, m€    0,2           0,8
Tulos ennen veroja, m€                  1,4                             3,4
Kauden tulosm€    1,5                            2,6
Tulos/osake,             0,25                          0,42
Oma pääoma/osake, €                19,81                        17,98
Omavaraisuusaste-%                    60,9                          54,2
Gearing-%                                     14,3                          29,6
Henkilöstö keskimäärin   696                           663
Kauden 2007 tuloksessa tulososuusosakkuusyrityksistä +1,6 m€, 2006 tulok-sessa osakemyyntien vaikutus +1,9 m€