Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010tilinpäätökset
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Tiedotustilaisuus 9.2.2011
Nurkkatunnus
  Vuosimuutos, %
  Verotulot
  Lainakanta 31.12.
Kuntien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2008-2010
 Manner-Suomen kunnat. Sisältää eriytetyt liikelaitokset.
 Lähde: Tilastokeskus
-22,84
17,53
9,78
  2009
-23,71
18,23
10,72
 2010
TPA
3,8
4,0
9,6
2010
TPA
4,6
0,5
13,4
2009
  Valtionosuudet
6,87
7,37
7,3
7,5
  Vuosikate
1,80
2,14
18,9
-6,4
  Poistot ja arvonalentumiset
-1,66
-1,67
0,6
5,7
  Tilikauden tulos
0,29
1,49*
  Toimintakate
  Mrd. euroa:
  Investointimenot
-3,31
-3,75*
13,3
-6,1
  Pitkäaik. lainojen lisäys
2,15
1,84
-14,4
60,5
  Rahavarat 31.12.
3,52
3,95
12,2
3,8
-21,83
17,45
8,63
  2008
6,39
1,92
-1,57
0,61
-3,52
1,34
3,39
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
 * Tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa
     kirjanpidollista myyntivoittoa  noin 950 milj. euroa.
     Kauppa heijastuu myös investointimenoihin.
Nurkkatunnus
Vuosikate:
  Mrd euroa
  Asukasta kohti, €
  Vuosikate %:a poistonal. invest.1)
  Tilikauden tulosmrd euroa
Kuntien lkm (v. 2010 kuntajaolla):
  Mrd euroa
Lainakanta:
  Asukasta kohti, €
  Kuntien lkm yhteensä
Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2004-2010
 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää eriytetyt liikelaitokset.
 Lähde: Tilastokeskus
1,10
211
49
-0,16
6,11
1 173
428
  2004
1,11
213
52
-0,05
7,05
1 347
416
  2005
1,72
327
74
1,02
7,67
1 461
415
  2006
2,02
382
81
0,74
8,15
1 545
400
  2007
2,14
400
85
1,49*
10,72
2 005
326
2010
tpa
1,92
362
66
0,61
8,63
1 629
399
2008
Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla):
  Vuosikate < poistonal. invest.1)
290
286
248
219
161
222
  Vuosikate negatiivinen
92
93
40
32
8
30
1,80
337
69
0,29
9,78
1 838
332
2009
198
26
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
  Vuosikate negatiivinen
138
134
79
52
8
57
29
  Vuosikate < poistot
250
257
184
139
61
131
113
  Vuosikate < poistot
325
326
243
181
61
178
117
  Vuosikate %:a poistoista
79
77
118
135
128
122
108
 * Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa
     kirjanpidollista myyntivoittoa  noin 950 milj. euroa.
 1) Poistonalaisten investointien omahankintamenot
Nurkkatunnus
Kuntien vuosikatteet 1997-2010, €/as.
Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa)
Lähde: Tilastokeskus, vuoden 2010 tiedot tilinpäätösarvioiden mukaan
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nurkkatunnus
Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
Manner-Suomen kunnat, €/asukas
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nurkkatunnus
Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
Alle 6 000 asukkaan kunnat (pl. Ahvenanmaa), €/as.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
6 000-20 000 asukkaan kunnat (pl. Ahvenanmaa), €/as.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
20 000-100 000 asukkaan kunnat, €/as.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
Yli 100 000 asukkaan kunnat, €/as.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
Kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä
 investoinnit1)€/as.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
 1)Vuoden 2010 investoinnit on tässä esitetty ilman HSY:n
     perustamiseen liittyvää ostohintaa
Nurkkatunnus
Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit1)
Kunnat ja kuntayhtymät, mrd. €
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
 1)Vuoden 2010 investoinnit on tässä esitetty ilman HSY:n
     perustamiseen liittyviä eriä.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate
ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisten investointien
omahankintamenoihin, jolloin on syntynyt ns.
tulorahoitusvajetta, jota kunnat ovat rahoittaneet
omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla.
Tulorahoitusvajetta on syntynyt vuosina 1997-2010
yhteensä yli 9 miljardia euroa.
Kuntasektorin velkamäärä on kasvanut vuosina 1997-2010
noin 8 miljardia euroa.
Poistonalaiset investoinnit = esim. kadut, koulut, päiväkodit, verkostot.
Ei poistonalaiset = maa- ja vesiomaisuus, sijoitukset.
Tulorahoitusvaje
Nurkkatunnus
Kuntasektorin tilikauden tulos 1997-2010, mrd. €
2) Poistot korvattu poistonalaisten investointien omahankintamenolla
1) Vuosikate – poistot + satunnaiset erät, netto
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
 * Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa
     kirjanpidollista myyntivoittoa  noin 950 milj. euroa.
Nurkkatunnus
Kuntasektorin kumulatiivinen vuosikatteen ja poistojen erotus
 sekä kertynyt tulorahoitusjäämä1) 1997-2010, mrd. €
1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
Kuntasektorin tulorahoitusjäämän, korjatun tuloksen sekälainakannan muutoksen kertymä, mrd. €
2) Tulorahoitusjäämä + omaisuuden luovutusvoitot/-tappiot
1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
         -    2000
Manner-Suomi
40001-100000
10001-  20000
  2001-    6000
20001-  40000
100001-
  6001-  10000
Kuntien vuosikatteet kuntakoon mukaan 2010 (TPA)
Vuosikate %:a poistoista ja poistonalaisista investoinneista1)
 Manner-Suomi
Kunnan asukasluku
31.12.2010
(ennakkotieto)
Lähde: Tilastokeskus
%:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista 1)
%:a poistoista
 1) (Investointimenot – maa- ja vesialueiden hankinta –osakkeiden ja
     osuuksien hankinta) – rahoitusosuudet  investointeihin
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nurkkatunnus
Kuntien kertynyt tulorahoitusjäämä1) 1997-2010, €/as.
Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa)
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010tilinpäätösarvioiden mukaan.
Nurkkatunnus
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Päijät-Häme
Kainuu
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Satakunta
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
%:a poistoista
Uusimaa
%:a pa inv.
Manner-Suomi:
Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuonna 2010 (TPA)
vuosikate %:a poistoista ja poistonalaisista investoinneista1)
Etelä-Karjala
Pirkanmaa
Lappi
Lähde: Tilastokeskus
Etelä-Savo
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
%:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista 1)
%:a poistoista
 1) (Investointimenot – maa- ja vesialueiden hankinta –osakkeiden ja
     osuuksien hankinta) – rahoitusosuudet  investointeihin
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat1991-2010, mrd. €
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nurkkatunnus
          -    2000
Manner-Suomi
 40001-100000
 10001-  20000
   2001-    6000
 20001-  40000
100001-
   6001-  10000
Kuntien lainakanta kuntakoon mukaan
Manner-Suomen kunnissa 2008-2010, €/as.
Kunnan asukasluku
31.12.2010
(ennakkot.)
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan.
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nurkkatunnus
2010*
2009
Manner-Suomi:
Kuntien lainakanta maakunnittain
vuosien 2009-2010 lopussa, €/asukas
Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan.
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Päijät-Häme
Kainuu
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Satakunta
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Uusimaa
Etelä-Karjala
Pirkanmaa
Lappi
Etelä-Savo
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmavuosina 2008-2011, mrd. €
muutos-%:
Toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoituserät, netto
Vuosikate
Poistot
Satunnaiset erät, netto
Tilikauden tulos
Lähteet: Vuodet 2008- 2010 Tilastokeskus.
              Vuoden  2011 arviot Kuntaliitto.
2009
3,3
4,2
-22,41
0,5
7,5
0,20
2,31
-2,04
0,16
0,43
2008
6,9
7,9
-21,43
7,5
11,6
-0,13
2,40
-1,94
0,26
0,72
3,3
3,6
-24,06
5,4
3,1
0,10
3,00
-2,24
0,20
0,96
2011**
3,5
3,5
-23,19
4,0
7,4
0,17
2,72
-2,13
1,02 1)
1,61 1)
2010*
Toimintatulot
Toimintamenot
10,07
-32,48
9,75
-31,18
10,76
-34,82
10,42
-33,61
Verotulot
Valtionosuudet
17,61
6,91
17,53
6,43
19,31
7,65
18,32
7,42
Toimintatulot
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
 1) Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa
     kirjanpidollista myyntivoittoa  noin 950 milj. euroa.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelmavuosina 2008-2011, mrd. €
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Omaisuuden myyntitulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut muutokset
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Lainakanta 31.12.
2009
2,31
0,16
-0,39
-3,99
0,24
0,67
-1,00
-0,16
2,40
-1,30
0,19
0,05
0,18
4,22
10,88
2010*
2,72
1,02 1)
-1,30 1)
-5,91 1)
0,22
2,31 1)
-0,94
-0,93 1)
3,43 1)
-1,34
0,18
0,09 1)
0,49
4,71
12,00
2008
2,40
0,26
-0,53
-4,13
0,21
0,91
-0,88
-0,25
1,52
-1,04
0,12
0,27
-0,26
4,04
9,60
Lähteet: Vuodet 2008-2010 Tilastokeskus.
              Vuoden 2011 arviot Kuntaliitto.
2011**
3,00
0,20
-0,40
-4,00
0,20
0,60
-0,40
-0,10
2,20
-1,40
0,20
0,00
0,50
5,21
13,00
9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
 1) Luvut sisältävät HSY:n perustamiseen liittyviä eriä, joiden
      vaikutus koko kuntatalouden rahoitusasemaan on neutraali.