KivikkorantaCover
sirkkelisyvä
tulikivi logo
Heikki Vauhkonen 21.4.2010
Tulikivi Oyj
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Osavuosikatsaus 01-03/2010
Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 me (11,0 me 01-03/2009).
Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 me (-3,0 me).
Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,06) euroa.
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,4 me (-1,0 me).
Tilauskanta 31.3. oli 8,2 me (6,6 me 31.3.2009).
Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä kokovuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta javuosituloksen muodostuvan voitolliseksi.
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Toimitusjohtajan kommentit:
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kysyntä kehittyi kotimaassamyönteisesti.
Kotimaan kysynnän ohella kasvoi verhouskivituotteiden vienti.
Uunien viennin liikevaihtoa laski alentunut kysyntä Keski-Euroopan maissa.
Tavanomaista kylmempi talvi hidasti rakennushankkeiden valmistumista jasiirsi toimituksia eteenpäin, mikä pienensi alkuvuoden liikevaihtoa.
Helmikuussa lanseerasimme ensimmäiset uudet sisustustakkamme sekäTulikivi Green-tuotteet kansainvälisillä tulisijamessuilla Euroopassa.Tuotteet otettiin hyvin myönteisesti vastaan. Niiden kuluttajatoimituksetkäynnistyvät vuoden toisella puoliskolla.
Vuositasolla viime vuonna alkanut kannattavuuden myönteinen kehitysjatkuu.
Lähikuukausina myynnin arvioidaan olevan selvästi alkuvuotta paremmallatasolla.
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa omakotirakentaminen ja sen myötä tulisijojen kysyntä onkääntynyt kasvuun ja myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan.
Verhouskivien menekki on selvästi kohentunut, mutta tulisijojen menekkiKeski-Euroopassa ei ole vielä kääntynyt kasvuun.
Uudet tuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa toisella vuosipuoliskolla.
Konsernissa jatketaan sopeuttamistoimia lomautuksin tarpeellisilta osin.
Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä kokovuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta javuosituloksen muodostuvan voitolliseksi.
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Liikevaihto10,711,0-2,0
Liiketulos-1,7-2,736,5
Prosenttia liikevaihdosta-16,0-24,7
Tulos ennen veroja-1,9-3,036,8
Prosenttia liikevaihdosta-17,8-27,7
Katsauskauden tulos-1,5-2,437,5
01-03/2010  01-03/2009Muutos, %
Konsernituloslaskelman lyhennelmä
Me
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Osakekohtainen tulos, €-0,04-0,06
Osakekohtainen oma pääoma, €0,600,64
Omavaraisuusaste, %37,337,4
Gearing, %76,569,4
Current ratio 2,01,6
Tilauskanta, (31.3), Me8,26,6
Bruttoinvestoinnit, Me0,70,5
Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, %6,54,6
Henkilöstö keskimäärin361399
03/2010     03/2009
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin 3701977037043690
Osakkeiden lukumäärä 31.33701977037009970
Tunnusluvut
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Me
Konsernitase
03/201003/2009
Varat
Pitkäaikaiset varat yhteensä34,237,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä25,726,6
Varat yhteensä59,963,7
Oma pääoma ja velat
Omapääoma yhteensä22,323,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä24,523,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä13,116,2
Oma pääoma ja velat yhteensä59,963,7
sirkkelisyvä
tulikivi logo
02
Me
Konsernin rahavirtalaskelma
01-03/201001-03/2009
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto-1,5-2,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumia1,21,3
Korkokulut ja –tuotot ja verot-0,2-0,3
Käyttöpääoman muutos-1,60,7
Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot-0,3-0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta-2,4-1,0
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,7-0,4
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti0,1
Investointien nettorahavirta-0,6-0,4
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot3,0
Lainojen takaisinmaksut-1,6-0,6
Voitonjako ja omat osakkeet-0,1
Rahoituksen nettorahavirta1,4-0,7
Rahavarojen muutos-1,6-2,1
Rahavarat tilikauden alussa10,611,7
Rahavarat tilikauden lopussa9,09,6
sirkkelisyvä
tulikivi logo
01
Tulikivi Oyj
83900 JUUKA
Puh. 0207 636 000
www.tulikivi.com
Kiitos!