IBM - Sadonkorjuu
Medialukutaito 2.0
– uusia haasteita lapselle ja päiväkodille
Lauri Palsa
Esityksen kulku
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU
Mediakasvatus ja lasten median käyttö
2.0 - 2 näkökulmaa mediaosaamiseen
Mediakasvatus käytännössä
Mediakasvatus- jakuvaohjelmakeskus MEKU
MEKU - Mistä mihin?
1946 - 2011
http://cdn0.afterdawn.fi/v3/news/vet_logo.jpg
http://www.meku.fi/logo.png
2012-2013
1.1.2014
Kansallinenaudiovisuaalineninstituutti
http://www.kava.fi/sites/all/themes/kava/logo.gif
Mediakasvatus ja lastenmedian käyttö
Mediakasvatus
”-- tavoitteellista vuorovaikutusta,[jonka] osapuolina ovat kasvattaja,kasvatettava ja mediakulttuuri.”
(Kupiainen & Sintonen 2009)
Miksi mediakasvatustatarvitaan?
1.Mediateknologian valtava lisääntyminen ja medianvolyymin kasvu
2.Kokemustemme muuttuminen entistä enemmänmediavälitteiseksi
3.Perinteisten yhteiskunnallisten instituutioidenenenevä toiminta median kautta ja medianehdoilla
(Wiio 2006)
Mediataitoinenkansalainen…
kommentoi
nauttii
arvioi
testaa
jättää väliin
pohtii
ottaa kantaa
rakentaa omiavaihtoehtoja
analysoi
halutessaan rohkeneetoimia julkisesti
hakee tietoa
tuottaa
Mediakasvatuksen kehitys
 
Cc: Frank Gosebruch; cc: dailyinvention; cc: Ben Schumin; cc: NS Newsflash
Lasten mediamaisema
Millainen mediamaisema lapsella on?
Media monipuolisesti osana arkea
Kirjojen tai lehtien lukeminen yleisintä
Television tai elokuvan katselu suosittua
Digitaalinen pelaaminen yleistyy
Lasten median käyttö
Lasten median käyttö
Suosituimmat ohjelmat
Digipelaaminen kasvussa
Kenen kanssa lapset pelaavat?
Haasteena(digitaaliset) kuilutcc: Anthnony Cramp
”Nehän osaa enemmänkuin me”
Digitaaliset natiivit vs. digitaaliset maahanmuuttajat
Myytti?
Jättääkö diginatiivipuhe aikuiset avuttomiksi ja lapset ja nuoret ilmankasvatusta ja opetusta?
Suurin osa lapsista ja nuorista on verkossa kuluttajia
Kansainvälisesti vertaillen suomalaislapset ja -nuoret yksipuolisianetinkäyttäjiä
Medialukutaito 2.0
2 näkökulmaa mediaosaamiseen
2 näkökulmaa mediaosaamiseen
Yleinen mediaosaaminen
Paikallinen mediaosaaminen
(Lipponen 2008)
Paikallinen mediaosaaminen –arjen mediaympäristö
Media osana arkea
Mediakasvatus käytännössä
Mediakasvattajankompetenssi
Oman mediasuhteen ammatillinentarkastelu
Oppimisen ohjaamisen taidot
Kiinnostus ja rohkeus kokeilla jakehittää uusia työtapoja jaoppimateriaaleja - yhdessä
Tietämys / kiinnostus kohderyhmänmediankäytöstä
Verkostoituminen
C:\Users\SaaraP.VET3\Pictures\Kuvia paperisiksi\Meku_19_3kpl.jpg