2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
1. LUODAAN KEHITTÄMISTÄ TUKEVA RAKENNE
prosessi etenee tavoitteellisena
 sitoutuminen yhteisiin periaatteisiin (osahankkeet-kokonaisuus)
 kehittämisen mahdollistava areena
 tiedollinen ja toiminnallinen vaihto
2. TUETAAN YHTEISÖLLISTEN TOIMINTA-AREENOIDEN TOIMINTAA
 toimintatapojen, prosessien, ideoiden vaihto
 uusi osaaminen ja innovaatiot
 paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen vuoropuhelu
TAVOITTEET JA TARKOITUS
2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
1. KEHITTÄMISTÄ TUKEVA RAKENNE
 projektit kehittävät tavoitteitaan yhteisesti
 muut paikkakuntien kehittäjät mukaan (Joensuun seutu, Lieksa,Oulu, Jyväskylä)
 toimijat vievät eteenpäin omia kehittämistavoitteitaan
2. MONIMUOTOINEN OHJELMA
 avoimet seminaaripäivät (ajankohtaiset teemat)
 omien projektien työstöpäivät ja väliaikana konsultaatiot
 kaikkien yhteiset seminaaripäivät
 tutkimus koulutuksen tueksi ja vuoropuhelun mahdollistajaksi
TOTEUTUS
2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja  -osahanke 2002-2005
KEHITTÄMINEN
KOULUTUS
TUTKIMUS
VALTAMUUNTAJA -koulutus- ja kehittämishanke
2
TIME OUT
BEHMO
MAAMUUNTAJA
TIIMI
TIIMI
TIIMI
TIIMI
TIIMI
TIIMI
TUTKIMUS
VALTAMUUNTAJA
TOIMINTA-
AREENA
OHJAUS-RYHMÄ
PROJEKTI-RYHMÄ
J
O
H
T
A
M
I
N
E
N
K
V
-
T
O
I
M
I
N
T
A
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
VALTAMUUNTAJA -koulutus- ja kehittämishanke
2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
VALTAMUUNTAJA -koulutus- ja kehittämishanke
VUOSI 20021. Osa 23.-24.10.   &   2. Osa  26.-27.11.
VUOSI 2003 VUOSI 2004
3. Osa 3.-4.2.7. Osa 2 päivää
4. Osa 28.-29.4.8. Osa 2 päivää
5. Osa 19.-20.8.9. Osa 2 päivää
6. Osa 18.-19.11.
VUOSI 2005:10. Osa 2 päivää
* 1. päivä: seminaari (avoin) ja 2. päivä: projektien työpajat
2
RAHOITTAJAT
tukijat
JOHTO
vastuu toiminnan tai
 palvelun johtamisesta
ASIAKAS
sidosryhmä,
osallistujat
ARVIOIJAT
arvioinnin suunnittelu
ja toteutus
HENKILÖSTÖ
käytännön toteuttajat
PÄÄTÖKSEN-
TEKIJÄT
poliitikot
AVAINHENKILÖT
hankkeen toteuttamisen
kannalta
Toimintaedellytykset, vastuu toiminnan tai palvelun toteuttamisesta ja johtamisesta
Odotukset, osallisuus
Vastuu toteutuksesta,osallisuus arvioinnissa
Muut kiinnostuneet
     KEHITTÄMISHANKE YHTEISTOIMINTANA
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
 tukee kokonaisuutta: sisältöjen tuottamisen ja prosessintoteutumisen kautta osahankkeiden liittymistä kokonaisuuteen
 tukee kokonaisuuden johtamista: ei ainoastaan projektijohtoa,kokonaisuuden muodostumista
 tukee vuoropuhelua (joustavuus, materiaalit, menetelmät, keinot,rakenne ja välineet)
 tarvitaanko esimerkiksi yhteisen tuotoksen synnyttämiseenkonsultaatiota koulutusjaksojen välillä?
 tukee palautteen antamista ja arviointia omalta osaltaan kokoprosessissa
 koulutus on selkeästi tukirakenne eikä se saa lähteä ottamaanjohtajuutta
 koulutus ei saa lähteä liikaa ohjaamaan kokonaisuutta ja jos näinkäy, siihen pitää uskaltaa puuttua
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISRAKENNE
2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
1. Prosessin aikana esiin nousseet:
kumppanuus, sitoutuminen, jakaminen, osallisuus,tukihenkilöt, verkostojen hyödyntäminen, tiimityö, arvioinnintoteutus ja suunnittelu, itsearviointi, kansainvälinen osio -toteutus
2. Hankesuunnitelmassa mainittu:
sosiaalinen yrittäjyys, uusi tietoteknologia (jota hyödynnetäänohjelmassa), monikulttuurisuus, sosiaalinen pääoma jaosallisuus
3. Periaate: aiheet valitaan koulutusprosessin edetessä
SISÄLTÖEHDOTUKSIA
2
Joensuun seudun Equal: Valtamuuntaja -osahanke 2002-2005
Alustava ehdotus kehittämistyön jatkoksi:
MITEN SAAMME PROSESSIN TAUSTALLE JA SUBSTANSSINKESKIÖÖN?
 Teemat (kumppanuus, osallisuus, voimaantuminen,valtavirtaistaminen jne.)
 Lähijaksojen työskentelytavat (esim. jäsentyneettilannekatsaukset ja luovat menetelmät)
 Yhteinen tieto (paikka, jonne on koottu muistiot ja jonne voiviedä materiaaleja verkkosivun alle).
 Välineet ja menetelmät omaan työhön
 Konsultaation järjestäminen osaprojektikohtaisesti
 Välitehtävät
 Mallin yhteinen kirkastaminen