KansallisK_MV_fin.png
Julkaisuportaalin prototyyppi
Tutki-ohjausryhmä, 11.10.2012
Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
OKM:n tiedonkeruu, raportointiportaali jajulkaisuportaali
Yliopistojen julkaisutiedot (v. 2011 lähes 32.000 eri julkaisua) kerätään vuosittainpaikallisista rekistereistä Excel-formaatissa OKM:n tietovarastoon
CSC:n ylläpitämä Vipunen-raportointiportaali (http://vipunen.csc.fi) tarjoaatutkimushallinnon tarvitsemat tilastolliset analyysimahdolliset
Perustuu OKM:n yliopistoilta kokoamaan dataan
Julkaisujen viitetiedot mahdollista saada raportointiportaalin kautta vain Excel-formaatissa, mikä on käytettävyyden kannalta hankalaa
Mihin erillistä julkaisuportaalia tarvitaan?
Viitetietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin optimoitu käyttöliittymä
Lisää tiedonkeruun (ja yliopistojen uuden rahoitusmallin) läpinäkyvyyttä
Suomalaisten tutkijoiden julkaisutietoja kootusti yhdessä paikassa
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Julkaisuportaalin prototyypin rakentaminen
Kansalliskirjasto toteuttaa portaalin prototyypin VuFind-ohjelmistolla syksyn 2012aikana (kolmen kuukauden projekti)
VuFind avoimen lähdekoodin käyttöliittymäohjelmisto, käytössä myös mm.Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymässä (Finna)
Testiaineistona yliopistojen vuoden 2011 yhdistetty julkaisudata
Data saatiin CSC:ltä Excel-tiedostoina
Vaatinut jonkin verran muokkaamista ja konvertointia soveltuvaan formaattiin
Julkaisuportaalin prototyypille rakennettu oma VuFind-instanssi
Keskitytään toiminnallisuuksiin, ulkoasua mietitään myöhemmin
Työ vielä kesken, mutta edennyt hyvin
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Julkaisuportaali ja julkaisudata
Portaali sisältää samaa OKM:n keräämää dataa kuin Vipunen-raportointiportaali
Vain yliopistojen raportoimaa dataa
Alkaa vuodesta 2011: vanhempaa dataa ei kattavasti saatavilla + laatu kirjavaa
Kukin julkaisu mukana vain kerran
Tekijöitä ei tunnistettu (tarvittaisiin tunnisteet/tutkijarekisteri)
Julkaisutiedoissa vielä monenlaisia puutteita, jotka tulevat portaalissa näkyviin
Mahdolliset korjaukset olisi mielekästä tehdä originaalidataan
Tiedonkeruun prosessit eivät vielä tue tietojen dynaamista päivittämistä
Julkaisutietojen keruu itseään korjaavana prosessina?
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Julkaisudata
Excel-formaatissa saadutjulkaisutiedot onkonvertoitu konvertoituVuFindin kannaltasoveltuvaan muotoon(viimeistely vielä kesken)
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Käyttöliittymänkehittäminen
VuFindin tarjoamat valmiitrajausvaihtoehdot (fasetit)optimoidaan julkaisudatantarpeisiin
Käyttöliittymässämahdollista tehdä nopeastirajauksia esim. yliopiston,koulutus- tai tieteenalan,julkaisufoorumiluokan taijulkaisutyypin mukaan
KansallisK_MV_fin.png
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Prototyypistä eteenpäin
Nyt tehdään vain prototyyppi, jonka pohjalta päätetään jatkosta
Miten hyvin VuFind taipuu julkaisuportaalin tarpeisiin?
Miten yliopistoilta kerätty data soveltuu haku- ja selailukäyttöön?
Mahdollinen avaaminen laajempaan käyttöön vuoden 2013 puolella
Voidaan kehittää eteenpäin ja brändätä tarpeen mukaan
Päivitys toistaiseksi eräajona kerran vuodessa kun edellisen vuoden data on valmis
Pysyvä ylläpito ja jatkokehitys?
Pysyvämpien rajapintojen kehittäminen järjestelmien (yliopistojen julkaisurekisterit,OKM:n tietovarasto, raportointiportaali, julkaisuportaali) välille?
Julkaisutiedot soveltuvalla lisenssillä avoimeksi dataksi?
KansallisK_MV_fin.png