mediapedagogi kouluissa (1)
mediapedagogi kouluissa (1)
havaintoja kentältä
ja kentän laidalta
jukka.haveri@tampere.fi
havaintoja kentältä
ja kentän laidalta
jukka.haveri@tampere.fi
mediataidoista
mediataidoista
AV-media- elokuvat, TV, radio, videot- vuorovaikutteinen media;  multi-, verkko- ja langaton media, pelit
Audiovisuaalinen media vaikuttaa AISTIEN välitykselläsiis alueella, joka on ominta juuri lapsille ja nuorille.Vaikutusta voidaan vahvistaa käyttämällä draamallisiakeinoja mm. samaistumista ja eläytymistä.
AISTIKAS MEDIAMAAILMA
AV-media käsittelee nuorille olennaisia asioita tarpeita- OLLA  JOTAIN ja- KUULUA  JOHONKIN.
Median vaikutus lapsen herkissä kehitysvaiheissa voiolla voimakas. Olennasta on millainen merkitys av-medialla ja sen käytöllä on luotaessa kuvaa maailmasta.
Jos media on merkittävä tarpeiden tyydyttäjä (senlisäksi että se luo tarpeita), luo media riippuvuutta.
ME  JA  MUUT
lupa Vaikuttua -mahdollisuus vaikuttaa
Toiminnallinen, media toimintatapoihon perehdyttäväopetus tarjoaa mahdollisuudeen omaan oivallukseen jakokemukseen median hallinnasta.(TYÖTAPA TARKEMMIN)
Säännölliset työpajat tai teemat tarjovat mahdollisuudenkehittää omia mediataitoja.Järjestelyissä kannattaa hyödyntää yhteistyötä mm.median-ja koulujen välillä. “Laatu” ennen määrää.
Taitojen soveltaminen on olennaista.
VUOROVAIKUTUS
Teknologialla on VAIN välinearvo
Koulu on harvoin teknologian kehittäjien pääkohde.
Koulun mediatekniikka;- havainnollinen, luotettava, looginen, ergonominen
Teknologia tutuksi toiminnan välityksellä.- kestävä osaaminen (toiminta)- teknologiakeskeinen osaaminen sitoutuu aikaan (esim.ohjelmaversiot)
TIETO(tekniikka) - TAITO (mediatekniikka) -TUOTANTO (tuotantotekniikka)
TOIMIVA TEKNOLOGIA
OTE KAAOKSESTA
ymmärrettävää TIETOA
mahdollisia TAITOJA
vaikuttavaa ILMAISUA
TIETO - TAITO -ILMAISU
media ja kasvatusartikkeli kasvatus 2/2006
media ja kasvatusartikkeli kasvatus 2/2006
1. Median työtavat ja ilmaisu tutuksi- toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa omia töitäesim. animaatioita, minielokuvia, lehtiä, TV-ohjelmia
2. Media pyrkii kasvattamaan- oppimateriaalia esim. koulu-TV
3. Median vaikutuskeinot ja rakenteet auki- tavoitteena kriittinen medialukutaito
4. Mediavälineet opetuksen apuna-  havainnollistaminen-  vuorovaikutus, oppimisympäristöt
toiminnallinen opetus-oma havainto luo pohjan oivallukselle
toiminnallinen opetus-oma havainto luo pohjan oivallukselle
1.Havainto, elämys, aistit
2.Kokeilu
3.Harjoittelu
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit
2.Kokeilu
3.Harjoittelu
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu
3.Harjoittelu
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu
3.Harjoittelu
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisub) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisu, “ensi-ilta”b) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisu, “ensi-ilta”b) Arviointi
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisu, “ensi-ilta”b) Arviointi - työskentely, prosessi, työt
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisu, “ensi-ilta”b) Arviointi - työskentely, prosessi, työt
6. Soveltaminen
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisu, “ensi-ilta”b) Arviointi - työskentely, prosessi, työt
6. Soveltaminen - tiedosta taito, oma hallinta
1.Havainto, elämys, aistit  esim. elokuvat elokuvateatterissa
2.Kokeilu - kokonaisuus hahmottuu,“ideat liikkeelle”
3.Harjoittelu - tekniikka, työtapa ja ilmaisu tutuiksi
4.a) Ryhmätyöskentely, oma ilmaisub) Dokumentointi (“pitkäkestoinen apumuisti”)
5.a)Työn esittäminen, julkaisu, “ensi-ilta”b) Arviointi - työskentely, prosessi, työt
6. Soveltaminen - tiedosta taito, oma hallinta
esimerkkejä
esimerkkejä
ANIMAATIOLentäväniemen koulu 5 lk
ANIMAATIOLentäväniemen koulu 5 lk
ANIMAATIOPispan koulu 6 lk
ANIMAATIOPispan koulu 6 lk
ANIMAATIOTAITE “Kuvat kivessä”
ANIMAATIOTAITE “Kuvat kivessä”
MULTIMEDIAVuorentaustan koulu 2 lk
MULTIMEDIAVuorentaustan koulu 2 lk
MULTIMEDIAPyynikin koulu 9 lk
MULTIMEDIAPyynikin koulu 9 lk
MAINONTAKanjonin koulu 5 lk
MAINONTAKanjonin koulu 5 lk
FIKTIOT( Näkymättömästä Elinasta näkyväksi )Pispan koulu 3-6 lk
FIKTIOT( Näkymättömästä Elinasta näkyväksi )Pispan koulu 3-6 lk
FIKTIOT (sarjakuvan pohjalta)ilmaisuopetus (yhteistyössä Roiskiksen kanssa)
FIKTIOT (sarjakuvan pohjalta)ilmaisuopetus (yhteistyössä Roiskiksen kanssa)
DOKUMENTTITammerkosken koulu
DOKUMENTTITammerkosken koulu
TRIKITTammerkosken koulu
TRIKITTammerkosken koulu
TV-studioHatanpään lukio
TV-studioHatanpään lukio
PupuanimaatioEssi 5 v.
PupuanimaatioEssi 5 v.