NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
UUSI ARKKITEHTUURI –PAREMMAT PALVELUTKDK: asiakasliittymähanke9.5.2008Ari Rouvari
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
SISÄLLYS
Taustaa
Digitaalisen kirjaston määritelmä
Tietohallintotoimenpideohjelma
Tavoitteet
Arkkitehtuurí ja tiedonhaun tekninen infrastruktuuri
Asiakasliittymä
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Digitaalisen kirjaston määritelmä 07
Digitaalinen kirjasto edistää tiedon ja kulttuuriperinnön saatavuutta verkossa.
Digitaalinen kirjasto tuottaa ja kerää,
hallinnoi sekä säilyttää digitaalisia sisältöjä
ja tarjoaa niistä palveluita asiakaslähtöisesti,suunnitelmallisesti ja laadultaan mitattavasti.
Sisältöjen tuottamiseen ja keräämiseen kuuluvat digitointi, hankinta jalisensiointi.
Hallinnointi sisältää järjestelmät, kuvailun, käyttöön asettamisen jakäyttöoikeuksien hallinnan.
Säilyttäminen tarkoittaa aineiston käytettävyyden varmistamista pitkälläaikavälillä.
Asiakaslähtöisyys on palvelujen toiminnallista suunnittelua asiakkaidentarpeiden ja jatkuvan vuorovaikutteisuuden pohjalta.
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Asiakasorganisaatiot
Kansalliskirjasto
Arvioi tarpeen ja laadun
Asiakasorgkäyttö-liittymät
Yleisethakukoneet
Tarjoaa aineistot käyttöön
Oppimis- jatutkimus-ympäristöt
Sosiaalisetverkkoym-päristöt
Lisenssi-aineistot
Vapaataineistot
Julkaisu-arkistot
Digitoidutaineistot
Muutväylät
S i s ä l l ö t
DIGITAALISEN KIRJASTON PALVELUT KÄYTTÄJILLE
K ä y t t ä j ä t
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
K i r j a s t o t
S i s ä l l ö t
Dokumentit
Viitetiedot
Palvelee omia käyttäjiä
Kansallinen yhteistyö
Vaikuttavuuden arviointi
Koordinointi, tuki, ohjeistus, koulutus ja viestintä
H a l l i t s e e   s i s ä l t ö j ä
Standardit ja
säännöt
DIGITAALISEN KIRJASTON PALVELUT KIRJASTOILLE
Tuotanto
Lisensiointi
Digitointi
Kuvailu
Pitkäaikaissäilytys
Ohjelmistot ja
laitteistot
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Tietohallintotoimenpideohjelma
Asiakasliittymä  2008-2011
Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä 2009-2012
Kansallinen yhteisluettelo 2008 ->
Digitoinnin tuotannonohjaus 2008-2009
Konsortiot (selvitys … mahdollinen yhdistäminen)
Osaaminen ja toimintatavat (selvitys 2008-2009)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Nykyiset haasteet
Monta käyttöliittymää
Vaikeakäyttöisyys (kirjastonhoitajalähtöisyys, tekniiikka)
Nelli
Voyager
Hitaus (monihaku viitetietokantoihin)
Palvelukokonaisuus epäselvä
(KVP:n asiakaskysely 6% ja 30 %)
Organisaatiolähtöisyys
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Tavoitteet
Kirjastojärjestelmien ja portaalien yhdistäminen
Asiakasliittymä kaikkiin palveluihin
Käytettävyys - helppo ja nopea
Integroitavuus
Räätälöitävyys (asiakkuudet)
Taloudellisuus ja työnjako (palvelimet, sovellukset)
Muistiorganisaatioiden yhteistyön lisääminen
Tutkimus- ja viestintäinfrastruktuurin kehittäminen
Eurooppalainen tiedonhaun ja viestinnän infrastruktuuri
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Asiakasliittymä
Nykytila jahaasteet
Digi-arkistot(julkaisu-arkistot,Digitalia)
MetaLib -Monihaku
SFX-linkityskoko-teksteihin(artikkelitja e-kirjat)
Taustajärjestelmät
Omistetut aineistot
Lisensioidut e-aineistotLisensioidut e-aineistot
Muutjärjestelmät(oppimis-ympäristöt)
Museot jaarkistot
Digi-arkistot(julkaisu-arkistot,Digitalia)
Paikallisetkirjasto-järjestelmät
NELLI-portaalit
j0195384
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Ratkaisu: uusi arkkitehtuuri
Käyttöliittymä ja taustajärjestelmät erilleen
Osaksi tutkimuksen infrastruktuuria
Asiakasliittymä korvaa erilliset käyttöliittymät (Arkisto- jakirjastojärjestelmät, portaalit, julkaisuarkistot, PAS…)
Asiakasliittymä: yksi installaatio monta näkymää
Asiakasliittymä: indeksit korvaavat onlinehaut
Taustajärjestelmät piilotetaan
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Indeksit
Asiakasliittymä
Paikalliset räätälöitävätkäyttöliittymät (voidaanintegroida kirjastonweb-sivulle)
Vaihe 1
Digi-arkistot(julkaisu-arkistot,Digitalia)
MetaLib -Monihaku
SFX-linkityskoko-teksteihin(artikkelitja e-kirjat)
Taustajärjestelmät
Omistetut aineistot
Lisensioidut e-aineistotLisensioidut e-aineistot
Muutjärjestelmät(oppimis-ympäristöt)
Museot jaarkistot
Digi-arkistot(julkaisu-arkistot,Digitalia)
Haravointi
Paikallisetkirjasto-järjestelmät
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Indeksit
Asiakasliittymä
Paikalliset räätälöitävätkäyttöliittymät (voidaanintegroida kirjastonweb-sivulle)
Vaihe 2
Digi-arkistot(julkaisu-arkistot,Digitalia)
MetaLib -Monihaku
SFX-linkityskoko-teksteihin(artikkelitja e-kirjat)
Muut
järjestelmät(oppimis-ympäristöt)
Museot jaarkistot
Taustajärjestelmät
Omistetut aineistot
Lisensioidut e-aineistotLisensioidut e-aineistot
Haravointi
Kansallinen
Yhteis-
luettelo
Paikallisetkirjasto-järjestelmät
Yhteinenkansallinenkirjasto-järjestelmä
Vaihe 3
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Asiakasliittymän aikataulutus
Valmisteluvaihe 2008-2009
Tahtotilan saavuttaminen
Ideoiden kehittely,suunnittelu
Järjestelmien esittely (Arena,Endeca, Encore, Primo,Summa)
Pilottivaihe 2009-2010
Järjestelmän valinta
Pilottivaihe (eri sektorienkirjastoja yksi museo ja yksiarkisto)
Rajapintatyö
Koulutussuunnitelma
Tuotantoon 2010-2011
Laajempi ohjelmistolisenssi
Laitteiston laajennus
Europeana
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Mahdollisuudet ja haasteet
Selkeä työnjako (palvelimet, sovellukset, palvelut)
Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut)
Yhteistyö yli  organisaatio- ja sektorirajojen
Taloudellisuus ja tehokkuus = paremmat palvelut
Kansallinen ja eurooppalainen infrastruktuuri
Pystytäänkö vastaamaan paikallisiin erikoistarpeisiin
Keskitetty voi olla kankea (onnistuminen yhteistyössä)
Päätöksenteon joustavuus (organisaatio-, sektori- jatoimialarajat
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Kiitos
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Nykyinen työnjako
CSC-
Tieteen tietotekniikan
 keskus
Kirjastot
Kansalliskirjasto
 palvelimen ylläpito
 OS
 sovellukset
Infrastruktuuri
 Sovellusten ylläpito
 palvelujen kehittäminen
 sovellusten tunteminen
 palveluiden kehittäminen
 palveluiden räätälöinti
 integrointi
 asiakkaiden tarpeiden  tuntemus
Järjestelmätoimittajat
Sovellusten kehittäminen
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Kansallinen kirjastojärjestelmä:Nykytila ja skenaariot
Linnea2
Yhteistietokannat
Kirjastotietokannat
AMKIT
Yleisetkirjastot
Yleisetkirjastot
Yleisetkirjastot
Yleisetkirjastot
MuutErikoiskirjastot
(PrettyLib,Origo…
MuutErikoiskirjastot
(PrettyLib,Origo…
MuutErikoiskirjastot
(PrettyLib,Origo…
MuutErikoiskirjastot
(PrettyLib,Origo…
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Useita keskitettyjä ja paikallisiajärjestelmiä
Tieteelliset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yleiset kirjastot
Kansallinenyhteisluettelo
Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille ja osalleerikoiskirjastoja
Yleisillä kirjastoilla keskitetty järjestelmä ja useita muita(mahd. keskitetysti ylläpidettäviä)
Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille
Ei tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain
Erikoiskirjastot
Erikoiskirjastot
Erikoiskirjastot
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Useita keskitettyjä järjestelmiä
Tieteelliset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yleiset kirjastot
Kansallinenyhteisluettelo
Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille jaerikoiskirjastoille
Yleisillä kirjastoilla useita järjestelmiä (mahd. keskitetystiylläpidettäviä)
Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille
Ei välttämättä tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Kaksi järjestelmää
Tieteelliset kirjastot
Yleiset kirjastot
Yksi kirjastojärjestelmä yliopistoille, AMKeille jaerikoiskirjastoille
Yksi kirjastojärjestelmä yleisille kirjastoille
Kansallinen yhteisluettelo yhteinen molemmille
Ei tiukkaa sektorirajausta, mukaantulo asteittain
Kansallinenyhteisluettelo
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Yksi yhteinen järjestelmä
Kirjastojärjestelmä
Yhteinen kirjastojärjestelmä kaikille
Kansallinen yhteisluettelo
Mukaan asteittain
Kansallinenyhteisluettelo
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri
Kansallis-
kirjasto
Kansallis-
kirjasto
Kansallis-
arkisto
Kansallis-
arkisto
Museovirasto
Museovirasto
Suomen
elokuva-arkisto
Suomen
elokuva-arkisto
Konversio 1
Konversio 2
Konversio 3
Konversio 4
Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos
Konversio 1
Konversio 2
Konversio 3
Konversio 4
Taustajärjestelmät
Asiakasliittymä
(viitetietoa ja/tai kokoteksti)
Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä
(tekninen metadata ja dokumentit)