S2-TIIMIN MUISTIINPANOT29.11.2013
1. S2-OPETUKSEN NYKYTILANNE JAHUOLENAIHEET
Kuka on S2-oppilas? Käykö S2-oppilasäidinkielen tunneilla vai S2-tunneilla? Kuinkamonta tuntia erillistä S2-opetusta oppilas saa?
kuntien välillä eroja erillisen S2-opetuksentarjonnan suhteen
ryhmäkoot isoja ja heterogeenisiä
lukujärjestysten palkittaminen tärkeää, niidenlaatiminen S2-tuntien ja äidinkielen tuntienpohjalta olisi suotavaa
S2-oppilas on usein myös erityisoppilas!
puolikielisyys
S2-OPETUKSEN NYKYTILANNE JAHUOLENAIHEET JATKUU
oppilaiden hyvin erilaiset kielitaitoprofiilittiedostettava ja muistettava harjoittaa kaikkiakielitaidon osa-alueita
englanninkielisessä koulussa opiskellaankäytännössä suomea vieraana kielenä
OPPILAAN MOTIVAATIO-ONGELMAT SUOMENOPISKELUSSA ENGLANNINKIELISESSÄKOULUSSA
Miksi täytyy opiskella suomea?
Mä osaan jo!
Ei mun tarvii, kaikki puhuu enkkuu!
Me lähetään kuitenki takasi…
Ratkaisuja:
samanaikaisopetuksen edut motivaationsäilyttämisessä
pienryhmän ja edistyneempien käyttö apuopettajinaoppimisessa
vertaisoppimisen arvo
kielikummitoiminta
“kivatunnit” (pelit, elokuvat) palkintona
OPPILAAN MOTIVAATIO-ONGELMAT SUOMENOPISKELUSSA ENGLANNINKIELISESSÄKOULUSSA JATKUU
Miten tukea suomen kielen asemaaenglanninkielisessä ympäristössä?
yhteistyö suomenkielisten vanhempien kanssa(suomen merkitys kotikielenä)
suomalaisen kulttuurin teemapäivät koulussa (esim.Kalevalan päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä)
suomenkielinen kummikoulu, oppilasvierailut /yhteinen projekti tai retki (esim. S2-opettajienvälinen yhteistyö)
2. OPETUSSUUNNITELMAMITÄOPETETAAN JA MITEN?
opetuksen pohjana valtakunnallinenopetussuunnitelma
kunnalliset (Vantaa) ja koulukohtaiset (FISTA)opetussuunnitelmat
Kielitaidon tason testaaminen
Kike ei toimi! Informaatioarvo vaivannäköönsuhteutettuna olematon
Kiken osiot alkutestauksen tukena
tarvitaan yhtenäinen kielen taitotasoihin perustuvatestaustyökalu, miel. sähköinen
kielen taitotasot oppilaan itsearvioinnin tueksi
kielisalkkuportfolioon kerätään vuosittainoppimisnäytteet
2. OPETUSSUUNNITELMAMITÄOPETETAAN JA MITENJATKUU
Arvioinnin haasteet
S2-arvioinnin ongelma on se, että oppilaita ei voiverrata keskenään, ei luokkakohtaisiaarviointikriteereitä
nykyinen arviointikäytäntö ei kuvaa oppijankielitaitoa
erilaiset käytännöt: Vantaalla 1.–5. –luokkalaisillaarvioidaan kielen viisi eri osa-aluetta suhteessaasetettuihin yksilöllisiin taitotasotavoitteisiin työläs, mutta arviointi läpinäkyvää ja perustuuselkeisiin kriteereihin. Tampere: 5. luokastaeteenpäin yksi numero kuvaa koko kielitaitoa eikäperustu taitotasoihin
2. OPETUSSUUNNITELMAMITÄOPETETAAN JA MITENJATKUU
Päättöarvioinnin ongelmat
oppilas voi edistyä hyvin suomen kielenopinnoissaan, mutta ei saavuta tavoitetasoa B1.1–B1.2 (koska on alkanut opiskella suomea esim.yläkoulussa)
taitotasoarvioinnin kuvaukset eivät sovi lapsille januorille oppijoille
osa-aluearviointi tukemaan kielenoppimista
2. OPETUSSUUNNITELMAMITÄOPETETAAN JA MITENJATKUU
Päättötodistukseen liite oppilaan todellisenkielitaitotason avaamiseksi
kielitaidon osa-alueiden erittely
kielitaidon todistusliite
3. TULEVAISUUDESSA MEILLÄ ON
verkko-oppimisen ja edistymisen seuraaminen,sähköinen portfolio
toimiva yhteinen sähköinen alusta verkko-opiskelun kehittämiseksi
nuorten yhteinen kosketuspinta,keskustelupalsta/chat
oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus tukeekielen opettamista ja oppimista (funktionaalinennäkökulma kielen oppimiseen)