HANKEVIESTINTÄ
Hyviä käytäntöjä ja sudenkuoppia
Marjo Uotila, Järvenpään lukio
C:\Users\Marjo\Pictures\Camera Roll\WP_20130225_009.jpg
Hankkeessa on monentasoista ja –välistä viestintää-Kuka viestii ja kenelle?
C:\Users\Marjo\Desktop\hankeviestintä.jpg
Haasteet:-miten varmistaa että viestintä toimiikattavasti kaikkiin suuntiin?-miten pitää viestintä selkeänä, viestitmahdollisimman lyhyinä ja silti riittäväninformoivina?-miten välttää liika informaatio ja turhatoisto?
Hyväksi havaittuja käytäntöjä:-Hankkeella selkeä aikataulu- jatoimintasuunnitelma kokolukuvuodeksi.-Koordinaattori pitääpääviestintälangat käsissään, jakaatarvittaessa yksittäisiä viestintätehtäviämuille
-Selkeät viestintäkanavat: Wilma,sähköposti, hankkeen verkkosivut,oppilastapaamiset, vanhempainilta-Oppilaiden osallistaminen: edellämainittujen lisäksi oppilailla omaFacebook-ryhmä (tarvittaessanimetään vastuuhenkilö)
Sudenkuoppia:-Eri maiden viestintä- jatoimintakulttuurit ovat erilaisia
Sudenkuoppia:-hyvä viestintäsuunnitelma ja senhuolellinen toteutus ei takaa, ettäkaikki reagoivat viesteihin toivotusti-> tärkeimpiin viesteihin pyydetäänlukukuittaus sekä oppilailta ettähuoltajilta
C:\Users\Marjo\Downloads\DSC06956.JPG