Esimerkki 1, s. 75 (74)
53 790 € talletettiin pankkiin vuodeksi
Korko 3,55 %
Pankki perii ja tilittää valtiolle 28% lähdeveron
Kuinka paljon korkoa?
0,0355  53790 = 1909,55 (€)
Lähdevero
0,28  1909,55 =534,674 (€)
374,95 1909,55 € – 534,60 € = 374,95 
Korkotulon lähdevero lasketaan jokaisesta maksetusta korkoerästä täysinkymmenin sentein siten, että yli menevät sentit jätetään lukuun ottamatta
Esimerkki 2, s. 76 (75)
Talletustilin korko 3,85 %
Mikä  on tilin todellinen korkoprosentti lähdeveron vähentämisenjälkeen. Lähdeveron pyöristyssääntöä ei oteta huomioon.
Talletettu pääoma = a
Korko = 0,0385a
Lähdevero = 28 %, jolloin jäljelle jää 72 % korosta
Todellinen korko
0,72  0,0385a = 0,02772a
Vastaus: 2,772 %
Esimerkki 3, s. 77 (76)
Talletus vuodeksi määräaikaistilille
Korko = 2,45 %
Inflaatio samanaikaisesti 1,3 %
Kuinka suuri oli talletuksen reaalikorko?
Lähdeveron pyöristyssääntöä ei oteta huomioon.
Talletettu pääoma  = a
Hinnat nousivat, joten pääoma a vastaava vuoden kuluttua = 1,013a
Todellinen korko = 0,72 * 0,0245a = 0,01764a
Tilin pääoma koron lisäämisen jälkeen = 1,01764a
 1,0046
V: reaaliarvo nousi 0,46%
Osavuoden korko (s.80)
Kaksi tapaa
Englantilainen korkotapa
= ”korkopäivät kalenterin mukaan” (365 / 366)
Korko saadaan kertomalla vuosikorko luvulla n/365
Saksalainen korkotapa
=korkopäiviä 360 eli jokaisessa kuukaudessa 30 päivää
Korko saadaan kertomalla vuosikorko luvulla n/360
Ta
He
Ma
Hu
To
Ke
He
Elo
Sy
Lo
Ma
Jo
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Esimerkki 1, s. 81 ( 80)
Puhelinlasku 137,40
eräpäivä 20.2, maksettiin vasta 5.4
Viivästyskorko 10,5 %
a) Englantilainen korkotapa
b) Saksalainen korkotapa
Ensimmäinen korkopäivä on 20.2 seuraava päivä
viimeinen korkopäivä laskun maksupäivä
a) Päiviä = 8 +31 + 5 = 44
b) Päiviä = 10 + 30 + 5 = 45
Koron suuruus riippuu siis
korkopäivien lukumäärästä
korkokannasta (korkoprosentista)
pääoman suuruudesta
Esimerkki 2, s.82 (81)
23 000 €
2,50 % korko
Kuinka moneksi päiväksi talletus tulee tehdä, jotta lähdeveronvähentämisen jälkeen saataisiin vähintään 100 euron korkotuotto
Englantilainen korkotapa
0,72  0,0250a = 0,018a, tilin todellinen korko 1,8 %
 0,018  23000 =36500
88,2V:89 päivää
Esimerkki 3, s.83 (82)
Kulutusluotto 2 000 euroa, laina-aika 9.7 - 18.10
Korko = 48,95 €, saksalainen korkotapa
Korkokanta?
Korkopäiviä = 21 + 30 + 30 +18 = 99
99   2000 =48,95  360
                 x=0,089
Korkokanta on 8,90 %
Esimerkki 4, s.84 (83)
11,45 euron korko maaliskuun velkasaldosta
Suurimman velkasaldon mukaan englantilaisella korkotavalla
Korkokanta 9,25 %
Kuinka suuri oli maaliskuun suurin velkasaldo (karkausvuosi)
velkasaldon määrä = x
Maaliskuun päiviä = 31, karkausvuodessa 366 päivää
31  0,0925  x =11,45  366
x = 1 461,45 V: 1 461,45 euroa
Esimerkki 5, s.85 (84)
Omakotitalon myynti
1. 235 000 euroa heti, rahat voidaan sijoittaa, nettokorko 8%
2. 120 000 euroa heti, 120 000 euroa puolen vuoden kuluttua
Kumpi tarjous myyjän kannattaa hyväksyä?
Käytetään saksalaista korkotapaa.
1.
1,04  235 000 = 244 400 (euroa)
2.
1,04  120 000 + 120 000 = 244800
V: 2. Tarjous edullisempi