business
Marko Lehtonen, Jukka Penttinen
Yrityspalvelut
Keski-Pohjanmaa aikuisopisto
PK-kehittämispalvelut
”ajattele, jos osaisit”
nuppineula
2
9.12.2008
Yrityspalvelut lyhyesti
Koulutus- ja kehittämispalvelujen räätälöinti asiakkaan tarpeidenmukaiseksi kokonaisuudeksi
Kumppanuus yrityksen ja työyhteisön kehittämisessä
Palvelut sisältävät mm. konsultointia, koulutusta jarekrytointipalvelua
Käytössä lähes 200:n asiantuntijan ja kouluttajan verkosto, joistaomassa organisaatiossa noin 90.
Asiakkaat pienistä yhden hengen yrityksistä suuriinteollisuusyrityksiin
450 pk-yritystä / vuosi
150-200 muuta yritystä ja työyhteisöä / vuosi
nuppineula
Ohjaus
Liiketoiminnan kehittäminen
Yrityksen perustaminen
Esimerkki,  alueellinen yhteistyö:
Lausunto
Työvoimatoimisto
Liiketoimintasuunnitelmanarviointi ja
päätös starttirahasta
Firmaxi
Liikeidean tarkastelu ja
liiketoimintasuunnitelmalaatiminen
Muut toimijat:
mm. Kosek, Te-Keskus…
Aikuisopisto
Liiketoiminnan kehittäminen: ohjaus,koulutus
Yrittäjäkoulutus
Muut koulutukset, ohjaus
TYKE
Toimenpiteet:
1.Kuvataan yksityiskohtaisesti PK-kehittämispaveluihin liittyvätasiakaspalveluprosessit yrityspalvelun näkökulmasta(pääkohdat: myynti- ja markkinointi, suunnittelu, toteutus jaarviointi)
2.Kerätään ja kuvataan organisaatioiden hyvät käytännöt javarmistetaan niiden käyttö, löydetään ontuvat ja toiminnanlaatua uhkaavat käytännöt ja kehitetään niiden tilalleparemmat toiminta-mallit (kriittiset menestystekijät).
3.Luodaan tuotekortti/koulutuskalenteri-toiminnot
tomaatit
TYKE
Toimenpiteet:
4.Luodaan CRM-järjestelmä, joka kytketään kohdan 1prosesseihin
5.Kuvataan yleisellä tasolla ed. mainittu asiakaspalveluprosessiyhdessä yrityspalveluiden ja koulutusyhtymän pääprosessienkanssa (aluekehitys-, koulutuspalvelu-, oppimis-, tyke-, jatukiprosessit)
6.  Luodaan arjen työtä tukeva järjestelmä, joka kuvataan esityksenpohjana olevan työkalun muodossa. Työkalua käytetään mm.PK-kehittämispalveluiden vaatimusten mukaisiin uusiin rooleihinja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Samalla ko. työkaluja siihen kuvatut prosessi ovat osa koulutusyhtymän laatutyötä.
tomaatit
Yrityksen kehittämisprosessikoulutusorganisaation näkökulmasta
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Kehittämissuunnitelmat
 koko henkilöstö
 yksilölliset
Kontaktit
KartoituksetAnalyysit
Toteutussuunnitelmat
 tavoitteet
 sisällöt ja laajuus
 toteutus
 rahoitus
Ohjaus
Jatkuva arviointi
Kehittämisprosessi projektin näkökulmasta
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Kehittämissuunnitelmat
 koko henkilöstö
 yksilölliset
Kontaktit
KartoituksetAnalyysit
Toteutussuunnitelmat
 tavoitteet
 sisällöt ja laajuus
 toteutus
 rahoitus
Verkostot
- palveluntuottajat
- julkinen taho
- kehittämisryhmät
Palveluympäristö
- prosessit, menetelmät
- fyysiset tilat, laitteet
Toiminnot
- verkostojen koordinointi
- palveluympäristön kehittäminen
Hallinnointi
- resurssien käyttö
- talousanalyysit
- raportit, maksatus
Projektisihteeri
- tiedon tallentaminen
- asiakaspalvelu
- arkistointi
Tiedotus
- tiedotus sisäisesti ja ulkoisesti
- tiedotuksen kehittäminen
Tukipalvelut
Oppiminen
Aluekehitys
Yrityspalveluprosessit, jotka tukevat yritysten kehittämistyötä
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Kehittämissuunnitelmat
 koko henkilöstö
 yksilölliset
Kontaktit
KartoituksetAnalyysit
Toteutussuunnitelmat
 tavoitteet
 sisällöt ja laajuus
 toteutus
 rahoitus
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Järjestelmät (mm. CRM, tietokannat ym.)
Tyke
Koulutuspalvelu
1
2
3
4
Yrityspalveluprosessit, jotka tukevat yritysten kehittämistyötä/-prosessia)
1.Aluekehitysprosessi
2.Tyke-prosessi
3.Koulutuspalveluprosessi
4.Oppimisprosessi
5.Tukiprosessit
Kokonaisuus, joka huomioiyritysten tarpeet sekäkoulutusyhtymä prosessit.Projektit, rahoitusmuodot jakoulutusalat muodostavatpalvelukokonaisuuden,jonka kautta etsitään jakehitetään yritystenkehittämiseksi parhaatvaihtoehdot
Työelämän palvelu ja kehittäminen
Yrityspalveluprosessit, jotka tukevat yritysten kehittämistyötä
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Kehittämissuunnitelmat
 koko henkilöstö
 yksilölliset
Kontaktit
KartoituksetAnalyysit
Toteutussuunnitelmat
 tavoitteet
 sisällöt ja laajuus
 toteutus
 rahoitus
Verkostot
- palveluntuottajat
- julkinen taho
- kehittämisryhmät
Palveluympäristö
- fyysiset tilat, laitteet
- prosessit, menetelmät
Toiminnot
- verkostojen koordinointi
- palveluympäristön kehittäminen
Hallinnointi
- resurssien käyttö
- talousanalyysit
- raportit, maksatus
Projektisihteeri
- tiedon tallentaminen
- asiakaspalvelu
- arkistointi
Tiedotus
- tiedotus sisäisesti ja ulkoisesti
- tiedotuksen kehittäminen
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Kehittäminen
 koulutus
 konsultointi
 ohjaus
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Loppuarviointi
Jatkosuunnittelu
Järjestelmät (mm. CRM, tietokannat ym.)
Koulutustarjotin
- tuotekortit (osat ja kokonaisuudet)
- menetelmät (verkko, etäopetus ym.)
- mentorointi, ohjaus
Verkostot
- asiantuntijat
- palveluntuottajat
Toiminnot
- koulutustarjottimen ja menetelmien
   kehittäminen
- asiantuntijaverkoston ylläpitäminen
Oppiminen
Kiitos!
Lisätietoja:
Jukka Penttinen
Yhtymäpalvelut
Marko Lehtonen
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto