Ihmiskauppa Suomessa
Helsinki 9.11.2010
Ihmiskaupan vastainen koulutus jatiedotus
Valtioneuvosto hyväksyi 25.6.2008 tarkennetunihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman
Asetetaan ihmiskaupan vastaista koulutusta jaohjeistusta koordinoiva työryhmä
Toimikausi 1.4.2009 - 31.12.2010
Virkatyönä - 12 jäsentä
Ihmiskaupan vastainen koulutus jatiedotus
Ihmiskauppakäsikirjan tuottaminen
Kirjalliset toimintaohjeet ja tunnistamista tukevienindikaattorilistojen laatiminen
Asiakastyössä toimivan henkilöstön tunnistamis- jatoimintavalmiuden kehittyminen ja ylläpito
Tarkennetun toimintasuunnitelmantiedotustoimenpiteiden koordinointi
Viestintä, uhreille suunnattu tiedotus, suurelle yleisölletietoisuuden kasvattaminen
Ihmiskaupan vastainen koulutus jatiedotus
Koulutus- ja tiedotusrunko
Viisi valtakunnallista tilaisuutta (Imatra, Helsinki (2),Oulu, Tampere) - noin 360 osallistujaa
www.ihmiskauppa.fi
Poliisiammattikorkeakoulun video
Muu tiedotemateriaali
Oikeudellinen ohje
Info tiedotteet
Ihmiskaupan vastainen koulutus jatiedotus
Ihmiskauppa Suomessa
Kansallinen ihmiskaupparaportoija:
”Suomessa ihmiskauppaa ja siihen liittyvää hyväksikäyttöä esiintyyprostituutiossa ja organisoidun parituksen piirissä sekä monillatyövoimaintensiivisillä ja ulkomaalaista työvoimaa laajasti käyttävilläsektoreilla työmarkkinoilla. Sektorit, joilla saattaa esiintyäihmiskauppaa ja siihen liittyvää työvoiman hyväksikäyttöä, ovatainakin rakennus-, ravintola-, siivous- ja puutarha-ala sekämarjanpoiminta. Myös kerjäläisyyden parissa voi esiintyäihmiskauppaa ja pakkokerjäämistä, eikä ihmiskauppaavioliittotarkoituksessakaan ole Suomessa mahdotonta…
Ihmiskauppa Suomessa
… Ihmiskaupan riskiryhmässä ovat ainakin avioliittotarkoituksessaSuomeen tulleet naiset, jotka saattavat olla riippuvaisiaaviomiehistään ja joiden integroituminen suomalaiseenyhteiskuntaan on onnistunut heikosti. Ihmiskaupan ja siihen liittyvänhyväksikäytön riskiryhmään saattavat kuulua myös muun muassaau pairit, ulkomaalaiset opiskelijat ja turvapaikanhakijat. Myös maansisäinen ihmiskauppa ja kantasuomalaisten uhriutuminen onmahdollista. Elinten ja kudosten kauppaa ei Suomessa toistaiseksiole havaittu.”
Ihmiskaupparaportoijan kertomus2010
Sisältää noin 30 toimenpidesuositusta
Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmäntoiminta
Lainsäädännön selkeyttäminen
Ihmiskauppa Suomessa
< 10 tapausta tuomioistuimissa
< 5 langettavaa tuomiota
> 90 ihmiskauppaa lähellä olevaa rikosta
      2009/2010
törkeä paritus
törkeä laittoman maahantulon järjestäminenkiskonnantapainen työsyrjintä
> 100 uhria auttamisjärjestelmään (tänään 51)
Kysymyksiä ?
Esitutkintaviranomaisille
Kansalaisjärjestöille
Lupaviranomaisille
Syyttäjille
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle
Ihmiskaupparaportoijalle