Havainto
ursamajor2.jpg
Havainto
Taivaalla näkyvistä kohteista tutuimpia onOtava, eli Ursa Major (Iso Karhu)
Se kiertyy öisellä vaelluksellaPohjantähden ympärillä.
Tähtikuvion muoto säilyy kuitenkinsamanlaisena.
Havainto
tahtitaivas.jpg
Tutkimus
Miksi tähtien keskinäinen asema pysyysamana vuodesta toiseen?
Tutkimus
Vastausta on vaikea löytää ainakaanyksinkertaisilla havaintovälineillä saaduistatuloksista. Siksi taivaan kohteet onkinperinteisesti jaettu neljään kategoriaan.Aurinko, Kuu, suhteessa muihin liikkuvatplaneetat ja paikallaan toisiinsa nähdenpysyvät kiintotähdet.
Selitystä kiintotähtien paikallaanpysyvyydelle onkin haettava lähteistä.
Selitys
Kiintotähdille on ainakin kaksi loogistaselitystä.
1.Tähtien asema on todellakin muuttumatontoisiinsa nähden. Tämä käsitys on vallallahyvin pitkään. Yleensä tähtien kuviteltiinolevan kiinni taivaanpallossa.
Selitys
Universum.jpg
Selitys
2. Tähdet ovat niin kaukana, että niidenkeskinäisen aseman muutos suhteessaMaahan ei näy edes Maapallon kiertoradanääripäissä. Sitä paitsi pitkään kuviteltiinMaan olevan maailmankaikkeudenkeskipiste, joten tämä keino tarkistaa tähtienaseman muuttumattomuus tuliajankohtaiseksi vasta, kun Aurinkokunnanrakenne ja Maan asema siinä selvisi 1500-luvulla.
Selitys
Tämä parallaksiksi kutsuttu ilmiö onlähimpienkin kiintotähtien osalta niin pieni,että se havaittiin ensimmäisen kerranmittalaitteilla vasta 1836. Mittaukset tekisaksalainen Friedrich Bessel.
Selitys
800px-Parallaksi.png
Selityksen yleistys
Tiedekeskus Heurekassa on rakennettumalli, jossa Otavan tähtien todellisetasemat toisiinsa nähden ovatmittakaavassa 1:20000000 (?)
Näin voidaan tarkastella, miltä tähtikuvionäyttäisi jostain muusta suunnasta kuinMaapallolta katsottuna.
Yksi metri Heurekassa vastaa xxmiljoonaa kilometriä.
Selityksen yleistys
otava5.jpg
Selityksen yleistys
Liikkumalla Heurekassa, voidaan kätevästi”tarkastella” Otavaa eri suunnista.Tähtikuvio ei näytäkään kaikista suunnistameille niin tutulta kauhalta.