1
Työ, teho ja yksinkertaisetkoneetTyö, teho ja yksinkertaisetkoneet
MPj01754260000[1]
2
Mikä on työtä?Mikä on työtä?
Fysiikassa työ tarkoittaa eri asiaa kuinarkikielessä.Fysiikassa työ tarkoittaa eri asiaa kuinarkikielessä.
Fysiikassa työ tarkoittaa sitä, ettäkäytetään voimaa liikuttamaan kappalettaja voima ja liike tapahtuvat samaansuuntaan.Fysiikassa työ tarkoittaa sitä, ettäkäytetään voimaa liikuttamaan kappalettaja voima ja liike tapahtuvat samaansuuntaan.
3
Työtä vai ei?Työtä vai ei?
Onko siis työtä kunOnko siis työtä kun
Opettaja pitää tuntia?Opettaja pitää tuntia?
Hiiri työntää nokallaanpientä juustopalaalattian poikki?Hiiri työntää nokallaanpientä juustopalaalattian poikki?
j0346643
j0345794
untitled
4
untitled
Hiiri työntää juustopalaa, ja käyttää voimaa kappaleen
 liikuttamiseen.
Se tekee työtä kitkavoimaa vastaan
Opettaja ei tee fysiikan merkityksessä työtä!
5
Mikä on siis työtä?Mikä on siis työtä?
Matti Vanhanen pitää puheenYK:n juhlistunnossa.Matti Vanhanen pitää puheenYK:n juhlistunnossa.
Vedät leukaa liikuntatunnillaVedät leukaa liikuntatunnilla
Pidät 20 kg:n painoja sylissäsi.Pidät 20 kg:n painoja sylissäsi.
Äiti kantaa lasta sylissähuoneesta toiseen.Äiti kantaa lasta sylissähuoneesta toiseen.
Isä työntää lastenvaunuja.Isä työntää lastenvaunuja.
Opettelet ruotsin sanoja.Opettelet ruotsin sanoja.
Kannat koulurepun  selässäsikouluun?Kannat koulurepun  selässäsikouluun?
6
Työ WTyö W
Työ voima ∙ matkaTyö voima ∙ matka
Voiman yksikkö on newtonVoiman yksikkö on newton
Matkan yksikkö on metriMatkan yksikkö on metri
Työn yksikkö on newton∙metri, NmTyön yksikkö on newton∙metri, Nm
Yksi 1  Nm Joule JYksi 1  Nm Joule J
Työn yksikkö on siis jouleTyön yksikkö on siis joule
W = F ∙ s
7
W=F∙sW=F∙s
   Mies työntää laatikkoa   Mies työntää laatikkoa
   10 metrin matkan20N:n voimalla.   10 metrin matkan20N:n voimalla.
    Laske työ    Laske työ
MMj03546620000[1]
8
W=FsW=Fs
Työ voima  matkaTyö voima  matka
W  20N 10mW  20N 10m
   =  200 Nm   =  200 Nm
  =   200   J  =   200   J
  
MMj03546620000[1]
9
Teho PTeho P
Mittaa sitä, miten nopeasti työ tehdään.Mittaa sitä, miten nopeasti työ tehdään.
teho työ*:aikateho työ*:aika
                                                 *(voima matka)                                                 *(voima matka)
Tehon yksikö on watti, W.Tehon yksikö on watti, W.
10
1. Aleksi ja Teemu nostavat painoja.Aleksi nostaa  50 kg painon päänsäyläpuolelle (noin  0,60 m) 10minuutissa; Teemu nostaa  50 kgsaman verran päänsä yläpuolelle10 kertaa  10 sekunnissa.1. Aleksi ja Teemu nostavat painoja.Aleksi nostaa  50 kg painon päänsäyläpuolelle (noin  0,60 m) 10minuutissa; Teemu nostaa  50 kgsaman verran päänsä yläpuolelle10 kertaa  10 sekunnissa.
Kumpi tekee enemmän työtä?Kumpi tekee enemmän työtä?
Kumman teho on suurempi?Kumman teho on suurempi?
MCj03328720000[1]
11
Yksinkertaiset koneetYksinkertaiset koneet
Antiikin ihmiset keksivät yksinkertaisiakoneita, joilla pienennettiin vastustaviavoimia  ja helpotettiin työn tekemistäAntiikin ihmiset keksivät yksinkertaisiakoneita, joilla pienennettiin vastustaviavoimia  ja helpotettiin työn tekemistä
MCj00904170000[1]
j0286925
12
Työn historiaaTyön historiaa
Ennen kuin koneet ja moottorit keksittiin,  nostettiin taityönnettiin raskaita kuormia käsin.  Eläimiä voitiin käyttääapuna, mutta oli löydettävä parempia tapoja tehdä työhelpommin ja nopeammin.Ennen kuin koneet ja moottorit keksittiin,  nostettiin taityönnettiin raskaita kuormia käsin.  Eläimiä voitiin käyttääapuna, mutta oli löydettävä parempia tapoja tehdä työhelpommin ja nopeammin.
j0283224
13
yksinkertaisia koneitayksinkertaisia koneita
Yksinkertaisiakoneita ovat:Yksinkertaisiakoneita ovat:
vipuvipu
Pyörä ja akseliPyörä ja akseli
taljatalja
Kalteva tasoKalteva taso
kirveskirves
ruuviruuvi
14
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\sixsimplemach.jpg
15
KoneetKoneet
Yksinkertaiset koneet tekivät työnhelpommaksi :Yksinkertaiset koneet tekivät työnhelpommaksi :
Siirtämällä voiman paikkaa,Siirtämällä voiman paikkaa,
Muuntamalla voiman suuntaa,Muuntamalla voiman suuntaa,
Pienentämällä  voiman tarvetta, taiPienentämällä  voiman tarvetta, tai
Pienentämällä  voiman vaikutusmatkaa.Pienentämällä  voiman vaikutusmatkaa.
16
Lever
Vivut
17
seesaw-01
18
19
taljatalja
pulleycolored
Ki%20marina%20pulleys
PulleysPulleys
Ki%20marina%20pulleys
21
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\mystic%20pulley%20system.jpg
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\pulley.jpg
Pyörä ja akseliPyörä ja akseli
drivewheel
23
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\gears.jpg
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\hmhears4.jpg
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\s10%20wheels.jpg
24
Pyörä ja akseliPyörä ja akseli
Pyörä ja akselimkuodostuu kahdesta erikokoisesta pyörästä, jotkaliikkuvat yhdessä. .Pyörä ja akselimkuodostuu kahdesta erikokoisesta pyörästä, jotkaliikkuvat yhdessä. .
Kun toinen pyöräkääntyy, toinenkinkääntyyKun toinen pyöräkääntyy, toinenkinkääntyy
MCIN00370_0000[1]
25
Kalteva tasoKalteva taso
j0229187
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\stairs.jpg
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\ramps.jpg
Taso, jonka toinen pää on
 korkeammalla kuin toinen
26
KirvesKirves
j0297004
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\knives.jpg
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\zipper.jpg
Kaksi kaltevaa tasoa yhdistettynä
vastakkain
27
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\6528_a_screw.jpg
Kalteva taso, joka on kierretty ”rullaksi”
28
ruuviruuvi
j0302849
C:\Documents and Settings\Karen Young\My Documents\My Pictures\Simple machines\6528_a_screw.jpg
Kalteva taso, joka on kierretty ”rullaksi”
29
screwcolored
30