http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
SAK:n luottamushenkilöpaneeli”Palkaton työ”Helmikuu 2012
N=1220
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Vastaajat
Kyselyyn vastasi 1220 luottamushenkilöä, joista 55%toimii luottamusmiehenä, 28% työsuojeluvaltuutettuna ja16 % molemmissa tehtävissä
Vastaajat jakautuivat sektoreittain seuraavasti: teollisuus43%, julkinen sektori 27%, yksityiset palvelualat 22% jakuljetussektori 9%. Jakaumat vastaavat hyvinSAK:laisten liittojen jäsenjakaumaa.
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Vastaajat luottamustehtävän mukaan
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Vastaajat sektoreittain
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Harjoittelijat SAK:laisilla työpaikoilla
Opintoihin liittyviä harjoittelijoita on ollut 84 prosentilla työpaikoista.Vähiten heitä on ollut kuljetusalalla (75%) ja eniten yksityisissäpalveluissa (89%).
Työllistämistoimiin liittyviä harjoittelijoita sen sijaan on ollut allepuolella (43%) SAK:laisista työpaikoista – eniten julkisella sektorilla(58%) ja palvelualoilla (55%).
Vain reilulla neljänneksellä työpaikoista (29%) harjoittelijoidenottamisesta on sovittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.Useimmin työharjoittelua on käsitelty yhteistoiminnassa (41%)suurilla, yli 250 henkilön työpaikoilla.
Erillisiä työnohjaussuunnitelmia on tehty kolmanneksellatyöpaikoista. Neljännes vastaajista tosin ei osannut sanoa, onkosuunnitelmaa tehty.
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko ollut harjoittelijoita opiskeluun liittyen?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko ollut harjoittelijoitaopiskeluun liittyen? Sektoreittain.
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko ollut ollut harjoittelijoitatyöllistämistoimiin liittyen?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko ollut harjoittelijoitatyöllistämistoimiin liittyen? Sektoreittain.
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko harjoittelijoiden käyttämisestä sovittuyt-menettelyssä?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko harjoittelijoiden käyttämisestä sovittuyt-menettelyssä?%, henkilöstön määrä
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko työnohjauksesta laadittuerillinen suunnitelma?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko työnohjauksesta laadittuerillinen suunnitelma?%, henkilöstön määrä
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Työnohjaus
Yli puolet vastaajista (53%) on sitä mieltä, ettätyönohjaajat saavat ohjausta joko vain jonkin verran tainiukasti. Ainostaan 15 prosenttia SAK:laisistaluottamushenkilöistä pitää työnohjaajien ohjausta jaopastusta riittävänä.
Lähes kaksi kolmasosaa (61%) luottamushenkilöistätoteaa, että harjoittelijoiden työnohjaus koetaantyöpaikoilla kuormittavaksi. Erittäin kuormittavaksi sekoetaan kuudella prosentilla työpaikoista.
Jonkinlaisen korvauksen työnohjaajat saavat vainneljänneksellä työpaikoista (26%).
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Saavatko työnohjaajat riittävästi ohjausta?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Saavatko työnohjaajat jonkinlaisenkorvauksen?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Koetaanko työnohjaus kuormittavaksi?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Vakituisen työvoiman korvaaminenharjoittelijoilla
Paneelistien mukaan joka neljännellä työpaikalla (25%)harjoittelijoita käytetään joskus korvaamaan vakituistatyövoimaa. Säännöllisesti näin tapahtuu viidelläprosentilla työpaikoista.
Eniten vakituista työvoimaa korvataan harjoittelijoillayksityisissä palveluissa (joskus 31%, säännöllisesti 11%)ja julkisella sektorilla (joskus 31%, säännöllisesti 5%).
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Korvataanko harjoittelijoillavakituista työvoimaa?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Korvataanko harjoittelijoillavakituista työvoimaa?
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Korvataanko harjoittelijoilla vakituista työvoimaa?%, henkilöstön määrä
http://netti.sak.fi/sak/tunnukset/Sak_rgb.jpg
Onko harjoittelijoita työllistynyttyöpaikallenne?