www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
PÄIHTEET PUHEEKSI
Yliopistojen 26. työsuojelupäivät
9. – 10.9.2010
10.9.20010
Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
 Neuvonta, ohjaus, ”kuunteleminen”, asioiden
   valmistelu
  Yhteydenottojen selvittely ja yhteistyötahot:
   esimiehet, päihteiden liikakäyttäjät, työterveyshuolto,
   päihdeongelmaisen työtoverit, työsuojeluvaltuutetut
 Varmistaa asian käsittelyssä tasapuolinen ja
   oikeudenmukainen kohtelu
 Mahdollisten kurinpidollisten toimenpiteiden
   valmistelu
10.9.20010
Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
Päihdeyhdyshenkilön rooliHelsingin yliopistossa
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
10 %=500 ongelmakäyttäjää
30 %=Työtehon menetys ongelmaisella
45 000=Työntekijän kustannus vuodessa
 
              500 x 45 000 x 30     6 750 000 € / v
                           100
10.9.20010
Henkilöstöja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
5 000 henkilön työpaikka
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8 §)
tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinenhuolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta jaterveydestä työssä: alkoholi c. riskit.
Työnantajan tarkkailuvelvollisuus (8 §)
tarkkailla  työyhteisön tilaa ja toimintatapojentuvallisuutta sekä työyhteisön sosiaaliseentoimivuuteen (käytännössä esimiehen tulee ollatietoinen työpaikan fyysistä ja henkisistä haitta-ja vaaratekijöistä): alkoholin riskikäyttö aiheuttaavaaratekijöitä ja haittaa työyhteisölle.
10.9.20010
Henkilöstöja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
Työturvallisuuslaki – esimiehenvastuut
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen(22 §)
Mihin tahansa kuormitustekijään on puututtavaheti saatuaan asiasta tiedon tai havaittuaan itse:päihdeongelmainen sairastuttaa työyhteisön .
Häirintä (28 §)
Epäasiallinen kohtelu työpaikalla: päihteidenriskikäyttö muuttaa henkilön käytöstä,epäasiallinen käytös päihtyneenä.
10.9.20010
Henkilöstöja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
Työturvallisuuslaki – esimiehenvastuut
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
 Puutun varhaisessa vaiheessa: toistuvat ensioireet
   ja omat vaistoni (mm. aistinvaraisesti havaittu)
 Valmistaudun huolellisesti
 Puutun työn pohjalta: riskialttiusvaikutus  työkykyyn
 En syyttele, vaan kuuntelen ja etsin ratkaisuja
 Kerron hoitoonohjauksen mahdollisuuksista
 Sovin yhteiset pelisäännöt
 Sitoutan henkilön yhteisiin ratkaisuihin
 Sovin seurantakeskustelun
10.9.20010
Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
Miten puutun työyhteisössäalkoholin tuomaan ongelmaan?
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
Työntekijän vastuu
Pysyä työkykyisenä ja oman juomatavan tunnistaminen;ongelma → halu parantua siitä
Alkoholin riskikäyttö: uhka palvelussuhteelle
Esimiehen vastuu
Varhainen puuttuminen, kahdenkeskinen keskustelu,
ohjaus työterveyshuoltoon (arvio työkyvystä)
Puuttumattomuus: työturvallisuusriski
Työyhteisön tai työtoverin vastuu
Työtoverista välittäminen (varhainen tuki); keskustelu ao:nkanssa tai edes tieto esimiehelle
Puuttumattomuus: kyräily → työilmapiirin heikkeneminen
10.9.20010
Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm
Vastuukysymykset työyhteisössä:varhainen puuttuminen
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
 Varhainen puheeksi otto
 välittäminen, huomaaminen, lupa puhumiselle
 Havahduttava puheeksi otto
 luottamuksellisuus: havainnot ja niistä kertominen
 avun tarjoaminen ja odotukset
 Väliin tuleva puheeksi otto
 jämerä keskustelu: viittaus edelliset keskustelut
 jatkuvat haitat
 hoitosopimus
10.9.20010
Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö Riitta-Liisa Lindholm
Erilaisia puheeksi ottoja
www.helsinki.fi/yliopisto
FSE_RGB.png
 Henkilökohtainen
   ongelma koetaan ja
   ymmärretään jokaisen
   yksityisasiaksi.
  Mitä haittaa puuttumi-
   sella olisi?
  Sekoitetaanko
   puuttumisella työ- ja
   vapaa-aika?
 Hidastellaan ongelman
   hoitamista
   Vaikutus työyhteisöön
 
 Ajatellaan: työntekijä /
   työtoveri voi pahastua
 Vapaa-ajan runsas
   alkoholin käyttö
   vaikuttaa työelämään
Mikä puuttumisessa vaikeaa /mihin puuttumattomuus vaikuttaa?
10.9.20010
Henkilöstö- ja lakiasiat, työhyvinvointiyksikkö
Riitta-Liisa Lindholm