Mä mistä löytäisin senaiheen?
Millainen on hyvä aihe?
Mikään aihe ei ole sinänsä huonotai hyvä.
Mikään aihe ei ole sinänsä helppotai vaikea.
Aiheen merkitys tekijälleitselleen: jaksaa sen kanssasittenkin kun on vaikeaa
Valinnan perusteita…
Oma tausta ja kokemus: Mitä minätiedän? Mitä muuta minä opiskelen(sivuaine)? Mitä minä olen tehnytaiemmin? Mistä minä olen kiinnostunut?
Vaatiiko aiheesi esim. jonkin sivuaineentai opintokokonaisuuden suorittamista?
Mahdollista tutkia: saa materiaalia, onehkä ennenkin tutkittu. Tarkista silti,onko tutkittu esim. samastanäkökulmasta jne.
Valinnan perusteita…
Aihe voi olla omaan työhönliittyvä: termityö tai käännös.
Keskustelu ohjaajan kanssa: työei voi olla pelkkä käännös ja senkommentti.
Ohjaajan hyväksyntä!
Valinnan perusteita…
Aiheen ajankohtaisuus: tuoreus,kiinnostavuus muillekin kuinitselle
Aiheen tarpeellisuus,ajankohtaisuus, sosiaalinen tilaus,ilmiö akuutti, lehdet ja uutiset
Merkitys omalle itselle:kiinnostaa, haluaa tietää itse,sanoa asiasta muille
Valinnan perusteita…
Millaisiin tutkimusmenetelmiintiesi johtaa? mitä kysytaiheeltasi? mitä haluat tietää?millaisin keinoin saat tietää mitätahdot tietää? asettaako aiheesijoitain ehtoja tiedonhaullesi?
Millaiset olot/mahdollisuudetsinulla on kerätä tietoa?
Valinnan perusteita…
Millainen on aineistosi saatavuus?
Paljonko kaikkeen menee AIKAA?Paljonko haluat käyttää kaikkeenAIKAA?
Motivaatio! HAUSKA TEHDÄ >HYVÄ TEKSTI > LUKIJA HALUAALUKEA
Aiheen rajauksesta…
Kun aihe aukenee, koko työharppoo eteenpäin
Aihe ja rajaus: mahdollistavastata yhteen-kahteenkysymykseen
Yksi teema ja variantit
Aiheen rajauksesta…
AIHEEN RAJAUKSEN ONGELMA
Runsaudenpula
Ei tiedä mikä tärkeää, mikä ei
Ei tiedä, mitä uskaltaa rajata poismissäkin vaiheessa
Ei tiedä, mitä on järkevää tehdä
Aihealueen rajauksesta…
Aihe rajautuu työtä tehdessä:prosessi, lukemista, kirjoittamistaja ajattelemista, vuorovaikutustaohjaajan ja vertaislukijoidenkanssa
Rajaukseen vaikuttavat: mitätavoitteita työllä on, opinnäytetyöja tutkinto valmiiksi?Tiedonetsintä, halu kertoa muille
Aihealueen rajauksesta…
LUOVUUS JA KURINALAISUUS
ARKIAJATTELU JATEOREETTINEN AJATTELU
Juha T. Hakala: ameeba-aihe eliaiheen rajautuminen.Sekamelskasta järjestykseen!
Aihealueen rajauksesta…
Hakalan esimerkki: Suomenkäymät sodat > Suomen 1900-luvulla käymät sodat > talvi- jajatkosota > jatkosota > Suomenulkopoliittinen muutos jatkosodanloppuvaiheessa.
Aihealueen rajauksesta…
Rauhaton etsintä:tutkimustehtävä ei vieläjäsentynyt
Jäsentynyt etsintä:tutkimustehtävä ja rajattu aihevaikuttavat
Tärkeää kaikessa oman ajattelunpunainen lanka
Aihealueen rajauksesta…
Gradu on opinnäytetyö:SUHTEUTTAMINEN AIKAAN JAOPINTOPISTEISIIN ja siihen, mitähaluaa ITSE TEHDÄ: suhteessamuuhun työhön ja elämään,lastensaamiseen yms.
MIKÄÄN AIHE EI OLE VARATTU,tärkeää näkökulman tuoreus
Tunne itsesi!
MIETI OMIATEKEMISENTAPOJASI: TUNNEITSESI!