kalvopohja_a
kalvopohja_b
Tutustumme Kokoomukseen
Opiskelevan pienryhmän aineisto
kalvopohja_a
kalvopohja_b
Tapaamisten aiheet
Aloituskokoontuminen
Omaan yhdistykseen tutustuminen
Kokoomuslaisuus
Kokoomuksen järjestörakenne
Kunnallinen päätöksenteko
Kokoomuslainen kunnallispolitiikka
Omaan piirijärjestöön tutustuminen
Eduskuntaan tutustuminen
Kokoomuksen politiikkaohjelmat
Yhdistyksen kokous
Ryhmä voi halutessaan valita itseään kiinnostavat aiheet.
kalvopohja_a
kalvopohja_b
1. Aloituskokoontuminen
Opiskeluaiheista, -tavoista ja –rytmistä sopiminen
Ryhmän vetovastuusta sopiminen
Tulevien kokoontumisten suunnittelu
Tutustuminen
Kuka olen, mistä tulen, mitä teen
Miksi liityin kokoomukseen
Oliko liittyminen helppoa
Miten haluaisin toimia kokoomuksessa
Mitä haluan tietää kokoomuksesta jayhteiskunnallisesta toiminnasta
kalvopohja_a
kalvopohja_b
1. Jäsen saa
vaikutuskanavan poliittiseen päätöksentekoon- politiikkaohjelmat
konkreettisia jäsenpalveluja ja -etuja:- Nykypäivä-lehti ja jäsenkortti sekä -edut
koulutusta- yhdistykset, piirit ja Kansio
seminaareja ja tapahtumia- paikallisia ja valtakunnallisia
tiedotusta- jäsenkirjeet (sähköiset ja perinteiset)
 
kalvopohja_a
kalvopohja_b
2. Omaan yhdistykseentutustuminen
Oman yhdistyksen historia
Yhdistyksen aikaansaannokset
Yhdistyksen tavoitteet
Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen toimintatavat
kalvopohja_a
kalvopohja_b
2. Jäsenen mahdollisuudet
Jäsenenä sinulla on:
oikeus päättää yhdistyksesi kokouksessa
oikeus osallistua jäsenäänestyksiin
oikeus tehdä aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja
oikeus hyötyä jäseneduista
velvollisuus maksaa jäsenmaksusi
mahdollisuus harrastaa ja tehdä poliittista järjestötyötä
mahdollisuus toimia luottamushenkilönä japäätöksentekijänä
mahdollisuus saada päätöksenteon taustatietoa
mahdollisuus olla suoraan yhteydessävaltuutettuihin ja kansanedustajiin
kalvopohja_a
kalvopohja_b
2. Yhdistys vaaleissa
Europarlamenttivaalit 2004:
Kunnallisvaalit 2004
Presidentinvaalit 2006
Eduskuntavaalit 2007
Kunnallisvaalit 2008
kalvopohja_a
kalvopohja_b
 3. Kokoomuslaisuus
Periaateohjelma
Lähiajan tavoiteohjelma
Muut ohjelmat
Vammaispoliittinen
Kokoomuslainen kunta
Elinkeinopoliittinen ohjelma
Maaseutuohjelma
Alueellisen kehittämisen ohjelma
Tulevaisuuskeskusteluasiakirja
periaateohjelma
kalvopohja_a
kalvopohja_b
4. Kokoomus paikkakunnalla
Kunnallisjärjestö
Kokoomus
Naiset
Nuoret
Opiskelijat
Valtuustoryhmä
kalvopohja_a
kalvopohja_b
PUOLUEKOKOUS
Puoluevaltuusto
Puoluehallitus
Puoluetoimisto
Piiritoimisto
Liittokokous
Jäsenliitonpiirijärjestö
Piiritoimisto
Paikallisyhdistys
Keskus-toimisto
Liittohallitus
Piirihallitus
Paikallisyhdistys
Paikallisyhdistys
Paikallisyhdistys
Suorajäseniä(henkilöjäseniä)
Henkilöjäseniä
Henkilöjäseniä
Henkilöjäseniä
Henkilöjäseniä
Jäsenliitot (KNaL, KNL, TK)
Kunnallis- jaaluejärjestöt
Piirijärjestöt
4. Järjestörakenne
kalvopohja_a
kalvopohja_b
4. Läheisjärjestöjä
Kansallinen Senioriliitto ry
Varhaisnuorisojärjestö Minijellonat ry
Kansallinen Sivistysliitto ry ja opintokeskus Kansio
Kansallinen Kulttuuriliitto ry
Nasy – Naiset Yhdessä ry
Porvarillinen Terveys- ja Sosiaalipoliittinen Liitto ry
Kansalliset Maahanmuuttajat ry
Kansallispalvelu Oy
Kansallismedia Oy
Suomen Kansallisverkko Oy; Verkkouutiset
Nykypäivä
Porvarillisen Työn Arkisto
Paasikivi-Opisto
kalvopohja_a
kalvopohja_b
4. Tiedotusta
Uutisia. Politiikkaa. Ajankohtaista. Viihdettä
verkkouutiset
nykypaiva
Kokoomuslainen politiikan viikkolehti.
Ajankohtaiset kokoomusuutiset ja tapahtumat.
Extranet on jäsenpalvelu Kokoomuksen jäsenille.
kalvopohja_a
kalvopohja_b
5. Kunnallinen päätöksenteko
Kunnan luottamuselimet
Valtuusto
Hallitus
Lautakunnat
Kunnan virkamiehet
Kunnallinen päätöksenteko
kalvopohja_a
kalvopohja_b
5. Valtuustoryhmä
Ryhmän puheenjohtaja
 
Ryhmän varapuheenjohtajat
 
Ryhmän jäsenet
 
 
 
 
kalvopohja_a
kalvopohja_b
5. Luottamushenkilöt kunnassa
Kunnanhallituksessa
 
Lautakunnissa
 
 
 
 
 
kalvopohja_a
kalvopohja_b
6. Kokoomuslainenkunnallispolitiikka
Kokoomuksen tavoitteet edellisissä kuntavaaleissa
Kokoomuksen edustajien toiminta
valtuustossa
hallituksessa
lautakunnissa
Kokoomuksen tavoitteet tulevissa kuntavaaleissa
kalvopohja_a
kalvopohja_b
7. Piirijärjestö
Kokoomuksen piirijärjestö
toiminta
tapahtumat
edustajat
jäsenpiirijärjestöt
KNaL
KNL
Piiritoimisto
kalvopohja_a
kalvopohja_b
8. Eduskunta
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Oman vaalipiirin kansanedustajien toiminta
Vaalipiirin keskeiset poliittiset kysymykset
kalvopohja_a
kalvopohja_b
politohjbg
9. Politiikkaohjelmat
242089
215665
978063
408532
Luovuudentalous jayrittäjyys
Osaaminenja sivistys
Ennakoivahyvinvointipolitiikka
Kansainvälinenpolitiikka
kalvopohja_a
kalvopohja_b
10. Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kokoukseen valmistautuminen
Kokouksen asiakirjat
Kokoustekniikka
Vaikuttaminen