MillainenMillainen
onon
ystävä?ystävä?
rosescp
Corazones animados
Y
s
t
ä
v
ä
t
 a
n
t
a
v
a
t
 s
i
n
u
l
l
e
p
a
r
h
a
a
n
 k
a
k
k
u
r
e
s
e
p
t
i
n
s
ä
.
Y
s
t
ä
v
ä
t
 r
u
o
k
k
i
v
a
t
 k
i
s
s
a
s
i
,
j
a
 u
l
k
o
i
l
u
t
t
a
v
a
t
 k
o
i
r
a
s
i
.
Y
s
t
ä
v
ä
t
 t
u
o
v
a
t
 s
i
n
u
l
l
e
k
u
k
a
n
t
a
i
m
i
a
 o
m
a
s
t
a
p
i
h
a
s
t
a
.
Y
s
t
ä
v
ä
t
 o
v
a
t
e
h
d
o
t
t
o
m
a
s
t
i
k
o
r
v
a
a
m
a
t
t
o
m
i
a
.
abrazo oso
T
o
s
i
 y
s
t
ä
v
ä
 k
ä
v
e
l
e
e
 s
i
s
ä
ä
n
 s
i
l
l
o
i
n
,
k
u
n
 k
o
k
o
 m
u
u
 m
a
a
i
l
m
a
 k
ä
v
e
l
e
e
u
l
o
s
.
K
u
n
 y
s
t
ä
v
ä
 p
y
y
t
ä
ä
,
e
i
 s
a
n
o
t
a
 -
h
u
o
m
e
n
n
a
.
Bear
Ystävä on joku,
joka sinun potiessasiflunssaa tulee käymäänmukanaan pussillinenappelsiineja,
toivomasi dekkari jakukkakimppu.
 Hän asettelee kukatmaljakkoon,
tarjoaa kuumaajuotavaa, tiskaa astiat –ja poistuu!
hymiö 32
Meitä ei niinkään auta
 ystäviemme suoma apu
 kuin varmuus siitä,
että he ovat valmiita auttamaan.
Ops passarinho
Ystävyys ei kärsi
välimatkasta tai ajasta,
vankeudesta tai sodasta.
Juuri koettelemukset
juurruttavat sen syvimpään.
Niistä se puhkeaa kukkaan.
Abrazódromo
Ystävyys lisää onnellisuutta
ja lievittää epätoivoakaksinkertaistamalla ilomme
ja jakamalla murheemme.
gatinho com borboleta
Elämä on tyhjänpäiväistä
ilman ystävyyttä.
Abelhinha voando
Y
s
t
ä
v
ä
 k
u
u
l
e
e
s
y
d
ä
m
e
n
i
 l
a
u
l
u
n
j
a
 l
a
u
l
a
a
 s
e
n
 m
i
n
u
l
l
e
,
 k
u
n
 m
u
i
s
t
i
n
i
 p
e
t
t
ä
ä
.
Niin kauan kuin
posti kulkee
ja puhelin toimii.
Niin kauan kuin
meillä on iloja
ja suruja jaettavanamme,
 pysymme ystävinä.
 Aina.
Menina sai envelope
Kaikki ihmiset elävät,
 eivät siksi,
että he
  välittäisivät itsestään,
 vaan toisten ihmisten
heitä kohtaan
tunteman
rakkauden ansiosta.
Besitos
V
a
i
t
i
o
l
o
 o
n
 t
o
d
e
l
l
i
s
t
a
k
e
s
k
u
s
t
e
l
u
a
 y
s
t
ä
v
i
e
n
k
e
s
k
e
n
.
M
e
r
k
i
t
y
k
s
e
l
l
i
s
t
ä
 e
i
 o
l
e
p
u
h
u
m
i
n
e
n
v
a
a
n
 p
u
h
u
m
i
s
e
n
t
a
r
p
e
e
t
t
o
m
u
u
s
.
nalle puh
Ystävän seurassa
rohkenee olla
 oma itsensä.
vaavit
Y
s
t
ä
v
ä
 s
u
o
 m
e
i
l
l
e
 t
i
l
a
a
 j
a
v
a
p
a
u
d
e
n
 o
l
l
a
.
H
e
 p
i
t
ä
v
ä
t
 n
a
u
r
e
t
t
a
v
a
a
 k
ä
y
t
t
ä
y
t
y
m
i
s
t
ä
s
i
v
a
i
n
 o
h
i
m
e
n
e
v
ä
n
ä
i
l
m
i
ö
n
ä
.
coreano049 raiva
Ystävä ei koskaan
tuo tuliaisiksi suklaarasiaatietäessään sinun
 olevan laihdutuskuurilla.
Nainen 22
Muista
ystäviäsi
lähettämällä
 tätä
viestiä
 “etiäpäin”.
Quick note