1
hallintoiso
 
JulkaisukanavahankeVerkko-oppimateriaalien jakelun,löydettävyyden ja oikeuksien hallinnankehittäminen kansallisessavirtuaaliyliopistotoiminnassaJulkaisukanavahankeVerkko-oppimateriaalien jakelun,löydettävyyden ja oikeuksien hallinnankehittäminen kansallisessavirtuaaliyliopistotoiminnassawww.vy.fi/vomyke
Pertti Pitkänen, projektisuunnittelija
Jyväskylän yliopiston kirjasto
2
hallintoiso
 
Joustavan opiskelun ja sitä tukevan sähköisen asioinninkehittäminen (AsianOmistajaRyhmä 1)
Verkko-opetuksen ja oppimateriaalienyhteiskäyttöisyyden edistäminen (AOR2)
Yhteisesti tuotettujen tvt-koulutuspalveluiden ja tvt-tukipalveluiden edistäminen (AOR3)
Virtuaaliyliopistotoiminnan integrointi eurooppalaiseenkorkeakoulutusalueeseen (AOR4)
SVY-STRATEGIAN 2005-2010 TAVOITEALUEET
3
hallintoiso
 
Verkko-oppimateriaalien yhteiskäyttöisyyden ja yhteiskäyttööntuottamisen keskeisiä ongelmia AOR2:n selvityksen mukaanovat
Mistä niitä saa?
Aineiston jakelun ja löydettävyyden puutteet
Mitä niille saa tehdä?
Oppimateriaaleihin liittyvien oikeuksien hallinnan ongelmat
Kannattaako niitä tehdä?
Oppimateriaalien tuottajien meritoitumiseen johtavien laatua valmistavienjulkaisutapojen ja menettelyjen puutteet.
SVY / AOR2
Verkko-opetuksen ja oppimateriaalien yhteiskäyttöisyyden edistäminen
4
hallintoiso
 
Aineistojen käyttöä määrittävät sopimukset ja niidenylläpitoratkaisut
Toimenpidesuositukset yliopistoille 5/2006
Julkaisukanavahanke
Tuotantoprosessi, joka turvaa aineistojen laadun jalöydettävyyden
Julkaisukanavahanke, Refereepalveluhanke
Aineistojen ylläpidon ja pitkäaikaissäilytyksen valtakunnallisettoimintamallit
Koordinoitu yhteistyö (NELLI, avoimet julkaisuarkistot)
Kriittiset toimenpidealueet 2006-2008
Aineistojen löydettävyyden, saavutettavuuden ja esteettömyyden tavoitetaso katsotaantoteutuneeksi, kun verkko-oppimateriaalit ovat Kansalliskirjaston Nelli-portaalin kauttahaettavissa aineiston käyttöoikeus- ja refereetiedoin kuvattuina.
svylogo copy
nelli
5
hallintoiso
 
Hankkeen puitteet
Opm-rahoitus 2007 – 2008
Partnerit
Jyväskylän yliopisto (kirjasto),  koordinaattori
Helsingin yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö
Ohjausryhmä: Virtuaaliyo:n asianomistajaryhmä 2
6
hallintoiso
 
Pohjatyötä hankkeelle
Kartoitus yliopistojen tekijänoikeussopimusten ja käytäntöjentilanteesta yhteiskäytön näkökulmasta
FinnEduMeta - suomalainen metatietomalli digitaalistenoppimateriaalien kuvaukseen (koord. Oph)
Esiselvitys yliopistokohtaisten sähköisten materiaali-arkistojenja mediapalvelinten palveluprofiileista ja yhteentoimivuudenedellytyksistä
Selvitys sähköisten sopimustenhallintajärjestelmien käytöstäyliopistoissa
7
hallintoiso
 
Tavoitteena
Pilotti
julkaisujärjestelmä, jolla voidaan
huolehtia sähköisesti verkko-oppimateriaalientekijän- ja käyttöoikeuksien hallinnasta
parantaa aineiston jakelumahdollisuuksia jalöydettävyyttä
8
hallintoiso
 
Komponentit
DSpace www.dspace.org
Digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmä
Sopimuksenhallintajärjestelmä
Keskitetty ratkaisu käyttöoikeustietojen ja sopimustentallentamiseen, ylläpitoon ja seurantaan
9
hallintoiso
 
Järjestelmä
NELLI-portaali
DSpace
e-materiaalit
metatiedot
Sopimustenhallinta-
järjestelmä
Tuotantojärjestelmä
e-materiaalit
Referee-palvelu
10
DSpace
e-materiaalit
metatiedot
Sopimustenhallinta-
järjestelmä
Tuotantojärjestelmä
e-materiaalit
...
hallintoiso
 
Järjestelmä
NELLI-portaali
DSpace
e-materiaalit
metatiedot
Sopimustenhallinta-
järjestelmä
Tuotantojärjestelmä
e-materiaalit
JY
DSpace
e-materiaalit
metatiedot
Sopimustenhallinta-
järjestelmä
Tuotantojärjestelmä
e-materiaalit
HY
Käytön laajentaminen eri korkeakouluihin
11
hallintoiso
 
Järjestelmä
on hajautettu (paikallinen julkaisemisen taso) sekä keskitetty(aineistojen hakeminen NELLI-portaalista)
sisältää aineistotuotannon ketjun tuottamisesta materiaalinkäyttöön metatiedon tasolla
liittää materiaalin kuvailutietojen sekä tekijän- jakäyttöoikeussopimusten muodostamisen suoraviivaisestimateriaalin julkaisemisen yhteyteen. Sopiminen perustuuvalmiiksi määriteltyihin sopimusmalleihin.
voi tarjota jokaiselle aineistotyypille, kokoelmalle (video,luentomonisteet, verkkojulkaisut ...) oman julkaisukanavan
on käytettävissä kansallisen tason lisäksi paikallisessajulkaisutuotannossa.
muut julkaisujärjestelmät: kartoitetaan mahdollisuudet NELLI-jakeluun
12
hallintoiso
 
Kytköspintoja, sidosryhmiä
Referee-palveluhanke
Kansalliskirjaston ja OPM:n Avoimet julkaisuarkistot
hankkeisto (OA-JES), NELLI-portaali
FinnEduMeta - Suomalainen metatietomalli digitaalistenoppimateriaalien kuvaukseen (koord. opetushallitus)
Perustana Dublin Core
HAKA-käyttäjähallinnan infrastruktuuri
Sidosryhmiä: Kansalliskirjasto ja muut yliopistokirjastot,yliopistojen IT-johtajat sekä CSC.
13
hallintoiso
 
DEMO: käyttöoikeussopimuksen tekeminen
Sopimuksen kohteena luentoesityksen videointi
14
testi
DSpacen etusivu
15
testi20
Kirjautuminen
16
testi21
Julkaiseminen
17
testi22
Kokoelman valinta
18
Metatiedot
testi23b
19
testi24
Sopimus
20
testi50
Sopimuksen muokkaaminen
21
testi51
Sopimus
22
testi40
Valmis!
23
testi53
Julkaisun hakeminen
sopimus
24
hallintoiso
 
Mitä hankkeessa seuraavaksi?
Sopimusjärjestelmän hankinta (kilpailutus)
Käyttäjätunnistuksen liittäminen julkaisujärjestelmään(HAKA-pilotti, TaY)
Järjestelmä tuotantokäyttöön JY:ssä
Sopimusmallien kartoittaminen korkeakouluissa
DSpace-Nelli –yhteys
Käytön laajentaminen muihin hankkeessa mukana oleviinkorkeakouluihin
25
hallintoiso
 
www.vy.fi/vomyke