Turun normaalikoulu- opetussuunnitelmaayhteisöllisesti
Tarja Ruohonen
Työn organisointi
Ops-työryhmä:
vararehtorit ala- ja yläkoulusta, toinen pj:nä ja ops-koordinaattorina, perusasteen rehtori
kahdeksan opettajaa, oman kiinnostuksen mukaan,molemmilta asteilta
Ops-koordinaattori mukana eNorssi-verkostossa
Ryhmän tehtävänä informoiminen, suunnittelu,organisoiminen ja tarvittavan koulutuksen järjestäminensekä tukimateriaalin tuottaminen
itse työ tehdään opettajainkokouksissa, aineryhmissä,luokka-astekohtaisissa ryhmissä
Hanna Lehtilä-lehto: Minun sisäinen ja ulkoinenmaailmani
9-luokkalaiset ajatuksia oppimisesta (Mitkä ovatkoulutyössä minulle tärkeitä asioita)
Koulussa oppilas on tärkein
Oppilaiden ajatukset ensin
Vanhempien ajatukset
                              OPS-lauantai 9.3.
Opettajien ajatukset vasta sen jälkeen
OPS-LAUANTAI 9.3. oppilaat
Oppilaat sekoitetuissa ikäryhmissä
Työskentelyyn käytettiin  yksi oppitunti
Tunnin opettaja + toinen aikuinen
Tulokset wiki-alustalle – kaikki voivat nähdä myöstoisten ajatuksia
tuloksia
3a6a: Millaisia asioita toivoisitoppivasi koulussa?
Muita valinnaisia kieliä kuin ruotsi ja ranska (a2)
Kotitaloutta jo alakoulussa
Matematiikassa lisää sanallisia- ja murtolukutehtäviä
Uintia lisää
Halutaan oppia hyvää käsialaa
Halutaan oppia maantiedossa maiden pääkaupungit
Haluamme oppia sivistynyttä käytöstä
Haluamme oppia kunnioittamaan kaikkia
Haluamme oopia kirjoittamaan ja lukemaan
Haluamme oppia laskemaan
Ryhmä 9: Elämän eväät
1) yhteistyö kaikkien välillä
2) siisteys
3) valmiudet työelämään
VANHEMMILLE LEARNING CAFÉ
Mikä on koulun perustehtävä?
Millaisissa olosuhteissa oppimista tapahtuuparhaiten?
Minkälaista olisi hyvä yhteistyö kodin ja koulunvälillä?
Mitä taitoja koulussa tulisi opiskella lisää?
Millaisessa koulussa kaikilla on hyvä olla?
Millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa?
Vanhempien ajatuksiatulevaisuudessa tarvittavistataidoista
elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen
itselle ominaisten oppimisstrategioiden hallinta
omien kykyjen ja vahvuuksien edistäminen
Yhteistyötaidot
työelämän tuntemus ja työnhakutaidot
kielitaito ja matemaattiset taidot
elämänarvot
Opettajainkokouksessa 3.4.kysyimme: Mikä on koulunperustehtävä?
Kyselyyn vastasi 76 opettajaa.
Yhteiskunnan jäsenyys ja muiden kanssa toimeentuleminen
Itsetunto ja itsetuntemus
Koulutus ja yleissivistys
Opettaa opiskelemaan ja kannustaa eteenpäin
Valmennus elämää varten
Jatko:
Jokaisessa opettajainkokouksessa jokin ops-tehtävä -Pohditaan yhdessä meille tärkeitä asioita
                   OPS-pohdinta arkipäiväksi
Syksyllä pohditaan perusasioita
Aineryhmissä norssilaisia – ops-asiantuntemuskaikkien käyttöön
Keväällä 2014 aloitetaan aineryhmäkohtaistatyöskentelyä
eNorssi-yhteistyöstä tukeaops-työskentelyyn
Syksyllä osallistutaan eNorssin ops-kouluttajakoulutukseen
Lounais-Suomen alueella neljän työpajankoulutussarjat kevät 2014-syksy 2014
Tulossa OPS-työkalupakki: ops-työn malleja erinorsseista
Julkista tietoa!