Perhevalmennus Lehtikankaan neuvolassa
IM013
Perhevalmennuksen tavoitteet
Perhevalmennuksen kehittäminen on osanaperhekeskukset Kainuuseen hanketta. Toteuttajanaon moniammatillinen työryhmä.
Tavoitteet
Perhevalmennuksen tavoitteena on tukeavanhempia antoisassa ja haastavassatehtävässä.Valmennuksen tavoitteena on vahvistaatietoja ja taitoja jotta kotona arki sujuisi hyvin vauvankanssa.Vanhemmaksi kasvaminen ja vanhempanaoleminen ovat asioita joita käsitelläänkokoontumiskerroilla.
jatkuu
Perhevalmennuksessa saatte tietoa myös mm.raskauden aikaisista muutoksista, synnytyksestä,imetyksestä,vauvan hoidosta ja vuorovaikutuksesta.
Parisuhde vanhemmuus ja vauvaperheen arki ovatkeskustelun aiheita. Perhevalmennus onryhmämuotoista voimavaralähtöistä javuorovaikutuksellista.
Perhevalmennuksen sisältö
1. Äidiksi ja isäksi  20-25 rvk
tutustuminen ryhmään
odotusajan tuntemukset
perheen voimavarat
millainen äiti/isä minusta tulee
2. Fysioterapeuttinen ryhmäohjaus 15-20 rvk
kehon muutokset ja liikunta
3.Parista perheeksi 25-28 rvk
parisuhteen merkitys
vanhemmuus
vuorovaikutus
4.Synnytykseen valmentautuminen 30-34 rvk
tietoa synnytyksestä ja ensi imetyksestä
5.Tutustuminen synnytyssairaalaan 32-36 rvk
6.Vastasyntynyt perheessä  32-36 rvk
vauvan hoito
vuorovaikutuksen ja kiintymissuhteen merkitys
7.Synnytyksen jälkeinen aika ja imetys 34-36 rvk
synnytyksestä toipuminen
hormonitoiminnan muutokset
imetys, sen edut vauvalle ja äidille
suun terveys
jatko
8. Perhe kotona vauvat noin 2kk
 valmennusryhmän vauvojen ja vanhempien tapaaminen
9. Avoin vauvaperheilta  vauvat noin 6kk
10.10kk:n ryhmäneuvola
 vauvaperheen arki
 vauvaperheen palvelut
11.1-vuotis syntymäpäivätapahtuma lapset noin 1 v
 Rajoja ja rakkautta
nasu5
Perhevalmennusryhmä kokoontuu
ryhmä
aika
paikka
1.kerta
2.kerta
3.kerta
4.kerta
5.kerta
6.kerta
7.kerta
vauva syntyy
jatkuu
8.kerta
9.kerta
10.kerta
11.kerta
Yhteystiedot
Terveydenhoitaja………………………………….
Perhetyöntekijä…………………………………….
Perheneuvolan psykologi………………………….
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä………………….
Kummikätilö………………………………………
Seksuaaliterapeutti………………………………...
Varhaiskasvatuksen työntekijä…………………….
Suuhygienisti……………………………………….
MLL:n työntekijä………………………………..
Milloin on ihminen valmis äitinä olemaan?
Tarpeeksi pätevä siihen olenko milloinkaan?
Milloin on ihminen valmis kantamaan vastuun sen,
jonka tuo tullessansa pikkuinen ihminen.?
Jaksanko voimilla näillä lastani tukea,
varustaa hoivata laulaa, leikkiä, lukea?
Milloin on ihminen valmis
vanhemman tehtävään
lapseni seikkailuun suureen
yhdessä lähdetään
(Anna-Mari Kaskinen)
vauvakuva