Maahanmuuttajataustaistenopiskelijoiden tukeminen VariassaKamut-projektin yhteenvetoa
Varian opettajien kokemuksia
C:\Users\leena.lahteenmaki\Desktop\banneri_ukkeleilla_900x180.jpg
Maahanmuuttajat-sanan tilalle uusisuomalaiset?
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä onkasvussa ammatillisissa oppilaitoksissa.
Keskeyttämiset hiukan yleisempiä (14,5 %.  OPH2010) kuin suomen- ja ruotsinkielisillä opiskelijoilla(9,9%.  OPH 2010).
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat yksilöitä ->saattavat olla ryhmänsä parhaita.
C:\Users\leena.lahteenmaki\Desktop\banneri_ukkeleilla_900x180.jpg
 Moninaisuus on rikkautta
Onnistumisen kokemukset
Opiskelijoiden ja opettajien maailmankuvanavartuminen
Väärinkäsityksiin voi suhtautua huumorilla
Tiedon moninaisuus ja sen jakaminen
Haasteet
Kieliongelmat aiheuttavat pulmia -> Opiskelijoitakannustettava kysymään, jos ei ymmärrä.
Yhteydenpito vanhempiin -> Tulkin palvelut?, Vanhempien”liian tiukka linja”.
Muiden opiskelijoiden rasismi aiheuttaa ongelmia ->Puututtava ilmetessä.
Kulttuuritaustat vaikuttavat: opettajan asema ja auktoriteettion erilainen eri kulttuureissa. Joissain tapauksissa tiukempilinja auttaa vastakohtana suomalaiselle neuvottelevalletyylille.
Kaikkia tapoja ei tarvitse hyväksyä -> samat säännöt kaikille.
 
  Monikulttuurisuuden hyödyntäminenopetuksessa
Mahdollisuus hyödyntää eri kulttuuritaustaistenkokemuksia, tietämystä ja kielitaitoa.
Ammattiaineissa mahdollisuuksien mukaan, eikuitenkaan itämaista sidontaa kuljetusalanopintoihin.
Maahanmuuttajille suunnattujen ryhmien jamuiden ryhmien yhteistyö esim. englanninkielisetkokkiopiskelijat opettavat ammattistarttilaisia. ->Opitaan molemmin puolin kielitaitoa.
 
Miten maahanmuuttajataustaisiaopiskelijoita voidaan tukea?
Ryhmäyttäminen ja oppilaitoksen yhteiset tapahtumat
Opiskelijahuollon palvelut
Ammattisanasto
Yksinkertaisesti esitetyt ohjeet, selkokieli, kuvat  -> Hyödyttävät kaikkiaopiskelijoita!
Varmistetaan, onko asiat ymmärretty, johon ei riitä opiskelijan pelkkä vastaus ”Kylläon.”
Suomi toisena kielenä opinnot
Aikakäsitys monissa maissa erilainen kuin Suomessa. -> Huolehdittava siitä, ettäopiskelijat ymmärtävät ajan tarkkuuden merkityksen.
Suvaitsevaisuus ja erilaisten kulttuurien arvostus esillä opetuksessa.
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki toisilleen -> Opinnoissamenestyneet, voivat käydä kertomassa kielen oppimisesta, opiskelusta jatyöelämän tavoista maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille esim. suomi toisenakielenä tunneilla.
Työssäoppimisessa voidaan hyödyntää parityöskentelymallia, jossa heikostisuomea osaava opiskelija saa kaverikseen suomenkielisin opiskelijantyössäoppimispaikalle.
 
Miten rasismiin pitäisi suhtautua
Ei tule sallia -> Puututtava asiaan, jos ilmenee!
Myös opettajien oltava varovaisia ja valppaitapuheissaan, vitsit eivät sovi tähän aiheeseen.
Opettajan suvaitsemattomuus voi loukata opiskelijoita.
Perustuslaki kieltää syrjinnän etnisen taustan, kielen,kulttuurin, uskonnon, sukupuolen ja seksuaaliseensuuntautumisen ym. perusteella. -> Tietoisuus omistaennakkoluuloista on tärkeää, jotta voi välttää niidenilmaisemisen.