TilavuusTilavuus
Muistathan nämä:
  1  ml = 1 cm3
 
1 dm3 = 1000 cm 3
 1 kg = 1000 g
Säännöllisen kappaleen tilavuus
Mittaa kappaleen pituus, korkeus ja leveys
ja kerro ne keskenään.
4
Kappale syrjayttää tilavuutensa verranvettä.Kappale syrjayttää tilavuutensa verranvettä.
  
Kappaleen tilavuus on siis 10 ml eli 10cm
3
25  ml
35 ml
Epäsäännöllisen kappaleentilavuusEpäsäännöllisen kappaleentilavuus
Lisää vettä mittalasiin.Lisää vettä mittalasiin.
 Upota kappale veteen. Upota kappale veteen.
 Veden pinta nouseekappaleen tilavuuden verran Veden pinta nouseekappaleen tilavuuden verran
50 cm3
80 cm3
Suuren epäsäännöllisen kappaleentilavuusSuuren epäsäännöllisen kappaleentilavuus
  Lisää vettä niin, ettei vettävalu.  Lisää vettä niin, ettei vettävalu.
 Upota kappale veteen. Upota kappale veteen.
 Mittaa ulosvuotaneen vedenmäärä. Mittaa ulosvuotaneen vedenmäärä.
Nesteen tilavuusNesteen tilavuus
Lue nesteen tilavuus asteikolta
1.Laske saamasi säännöllisen kappaleen tiheys
2.Laske saamasi epäsäännöllisen kappaleen tiheys.
3.Määritä saamasi nesteen tiheys.
4.Miten selvittäisit oman tiheytesi.