keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Oman seuran analyysi
Seurakehittäjien työkalu seurojen itsearviointiin jaapuvälineeksi kehityshankkeisiin
keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Oman Seuran Analyysi on:
nopeasti toteutettava ja edullinen seuratoiminnanitsearviointityökalu
seuratoiminnan järjestelmällisen kehittämisen apuväline
seuran jäsenet/muut sidosryhmät arvioivat seuran toimintaaomista lähtökohdistaan
keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Mitä ”Oman Seuran Analyysi” sisältää?
nykytilan ja kehittämisalueiden arvion
seuran toiminnan perustat
seuran järjestötoiminnan puitteet
seuran toiminnan määrä ja laatu
avoimet kysymykset seuran toiminnasta jatoimintaympäristöstä
vastaajien taustatiedot
keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Seura-
kehittäjä
Seura
Vastaajat
OSA-nettisivusto
  Oman Seuran Analyysin toteutus
1.Sovitaan itsearvioinnista
2.SeKe luo seuran OSAan
3.SeKe ilmoittaa kyselyavaimen seuralle
4.Seura lähettää kutsun itsearviointiin vastaajille Vastaaja käyvätvastaamassa seurasta esitettyihin väittämiin
5.Sake tulostaa raportin seurasta
6.Seura pitää SeKen kanssa palautetilaisuuden ja sopii jatkosta.
4.
2.
5.
6.
1. ja 3.
7.
keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
 Oman Seuran Analyysin raportti
Seura saa näkemykset eri sidosryhmien näkemyksestäseuran nykyisestä toiminnasta
Seura saa tietoa eri sidosryhmien kehitysodotuksista
Analyysi tukee seuran tulevaisuuden suunnittelua japerusteltujen valintojen tekemistä
keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Oman Seuran Analyysi
Seuran itsearvointityökalu ja seurakehittäjän työväline
Toteutettu vajaa 50 seura-analyysia
Kokemukset myönteisiä
keltainen_vaaka_0202
www.slu.fi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Testiympäristö
Osoite: www.slu.fi/seura_analyysi
Seurakehittäjän tunnukset
Käyttäjä: seke
Salasana: demo
Testivastaajan kyselyavain lomakkeeseen ”testi” (menelinkistä kyselyavain…)