OK_ppt_tausta2.jpg
C:\MEDIAPANKKI\Logot\KIHUn korjatut\KIHU_ei taustaa_pieni.png
Valmennusosaamisen malli
Suomen Olympiakomitean
Huippu-urheiluyksikön
Osaamisohjelma/KH
Mihin valmentaja voi vaikuttaa?
Valmentajan  osaamistarpeet
Voimavarat
Ihmissuhdetaidot
Urheiluosaaminen
Itsensäkehittämisentaidot
Urheilijana kehittyminenja lajiosaaminen
Itsensäkehittämisentaidot
Ihmisenä kasvu
Kuulumisen tunne
URHEILIJA
Ihmisenä kasvu
Urheilijanakehittyminen jalajiosaaminen
Kuulumisentunne
Itsensäkehittämisentaidot
Arvot ja asenteet
Vastuullisuus
Empaattisuus
Itsearvostus
Ihmissuhdetaidot
Urheilijan elämäntapa:
Urheilullinen elämäntapa
Fyysinen kunto jasuorituskyky
Harjoittelu
Lepo, palautuminen jaravinto
Motivaatio
Itseluottamus
Innostus
Lajiosaaminen:
 Tekninen, taktinen javälineosaaminen
Lajirakkaus
Sitoutuminen
Yhteisöllisyys
Tavoitteen asettelu
Itsearviointitaidot
Oppimaan oppimisentaidot
Verkostoitumistaidot
Tiedon hankinta- jaarviointitaidot
Ajattelun taidot
Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat:Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat:
Itsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen, terveysItsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen, terveys
Urheiluosaaminen
Ihmissuhdetaidot
Itsensä kehittämisentaidot
Yleinen urheiluosaaminen
Lajiosaaminen
Opettamis- jaohjaamisosaaminen
Tunne- javuorovaikutustaidot
Organisointiosaaminen
Ilmaisu- ja keskustelutaidot
Ongelmanratkaisutaidot
Ihmistuntemus
Itsearviointitaidot
Oppimaan oppimisen taidot
Verkostoitumistaidot
Tiedon hankinta- jaarviointitaidot
Ajattelun taidot
VALMENTAJAN OSAAMINEN
C:\Users\kirsi.hamalainen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DE4CGPLA\MC900354311[1].wmf
Valmentajan toimintaympäristö
Lapsuusvaihe
Urheilijan ikä
Harraste
Nainen/tyttö
Yksilö
Ryhmä
Mies/poika
Kilpa
Joukkue
Ryhmässä kumpaakinsukupuolta
Huippu
Nuoruusvaihe
Aikuisvaihe
Urheilijan taso
Urheilijan sukupuoli
Harjoittelun organisointi
Samantasoinen
Eritasoinen
Integroitu eri lajeja javammaisurheilijoita
Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri,lajikulttuuri
Harjoitteluryhmä
Kulttuuri
Olosuhteet
Paikkakunnan  koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta,muut toimijat esim. vanhemmat
Valmentajan rooli
Henkilökohtainen
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.
Päävalmentaja
Lapsuusvaihe
Harraste
Nainen/tyttö
Yksilö
Samantasoinen
Henkilökohtainen
Valmentajan toimintaympäristö
Lapsuusvaihe
Urheilijan ikä
Harraste
Nainen/tyttö
Yksilö
Ryhmä
Mies/poika
Kilpa
Joukkue
Ryhmässä kumpaakinsukupuolta
Huippu
Nuoruusvaihe
Aikuisvaihe
Urheilijan taso
Urheilijan sukupuoli
Harjoittelun organisointi
Samantasoinen
Eritasoinen
Integroitu eri lajeja javammaisurheilijoita
Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri,lajikulttuuri
Harjoitteluryhmä
Kulttuuri
Olosuhteet
Paikkakunnan  koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta,muut toimijat esim. vanhemmat
Valmentajan rooli
Henkilökohtainen
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.
Päävalmentaja
Lapsuusvaihe
Harraste
Nainen/tyttö
Yksilö
Samantasoinen
Henkilökohtainen
Mies/poika
Huippu
Aikuisvaihe
Yksilö
Valmentajan toimintaympäristö
Lapsuusvaihe
Urheilijan ikä
Harraste
Nainen/tyttö
Yksilö
Ryhmä
Mies/poika
Kilpa
Joukkue
Ryhmässä kumpaakinsukupuolta
Huippu
Nuoruusvaihe
Aikuisvaihe
Urheilijan taso
Urheilijan sukupuoli
Harjoittelun organisointi
Samantasoinen
Eritasoinen
Integroitu eri lajeja javammaisurheilijoita
Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri,lajikulttuuri
Harjoitteluryhmä
Kulttuuri
Olosuhteet
Paikkakunnan  koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta,muut toimijat esim. vanhemmat
Valmentajan rooli
Henkilökohtainen
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.
Päävalmentaja
Lapsuusvaihe
Harraste
Nainen/tyttö
Yksilö
Samantasoinen
Henkilökohtainen
Valmennusosaaminen urheilijan polun erivaiheissa
LapsuusvaiheValintavaiheHuippuvaihe
C:\Users\kirsi.hamalainen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\K0O7W0UI\MM900323794[1].gif
C:\Users\kirsi.hamalainen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AM1I8PN9\MC900088764[1].wmf
C:\Users\kirsi.hamalainen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AM1I8PN9\MC900221841[1].wmf